Головна

Б) епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона

  1. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  2. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  3. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  4. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  5. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  6. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.
  7. I I I. Виконання музичної розспівки . Теорія.

Е. Еріксон, виходячи з структури особистості згідно З. Фройду, розробив психоісторичну теорію розвитку особистості з врахуванням конкретного культурного середовища. На його думку, кожній стадії відповідає очікування даного суспільства, яке індивід може виправдовувати чи не виправдовувати і відповідно цьому прийматись, чи не прийматись ним. Він увів поняття «групової ідентичності» та «егоідентичності». «Групова ідентичність» формується як результат включення дитини в певну соціальну групу, а «егоідентичність» як відчуття цілісного власного «Я», його стійкості.

Він виділяє вісім стадій життєвого шляху особистості: немовляти (оральна стадія), ранній вік (анальна стадія), вік гри (фаллічна стадія), шкільний вік (латентна стадія), підлітковий вік (латентна стадія), молодість, зрілість і старість.

До кожної стадії життєвого циклу суспільство пред'являє певне завдання, розв'язання якого залежить як від рівня розвитку індивіда, так і від духовної зрілості суспільства і зводиться до встановлення динамічного співвідношення між двома крайніми полюсами.

Розвиток особистості є результатом боротьби двох крайніх можливостей, яка на новій стадії розділяється новим завданням. Поворотні пункти при переході від однієї форми егоідентичності до другої Е. Еріксон називає кризами ідентичності.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Предмет вікової психології | З історії вікової і педагогічної психології | Класифікація методів. | До першої групи методів, які називаються організаційними, відносяться: порівняльний, лонгітюдний і комплексний. | Cхема щоденника спостереження. | Розвиток, перш за все, характеризується якісними змінами, появою новоутворень, нових механізмів, процесів, структур. | Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини | Концепція діалектичного характеру розвитку Г. С. Костюка. | Теорія розвитку вищих психічних функцій Л. С. Виготського | Періодизація вікового розвитку Д. Б. Ельконіна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати