На головну

Організація робочих місць і створення сприятливих умов праці

  1.  A. Створення умовного запиту
  2.  C. Створення підсумкового запиту
  3.  E. Створення запиту на оновлення полів
  4.  G. Створення перехресного запиту
  5.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  6.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  7.  I. Створення замкнутих систем водного господарства промислових комплексів і районів

Робоче місце - Первинна ланка в структурі будь-якого виробництва. РМ - зона прикладання праці, оснащена певним чином, організована і призначена для трудової діяльності одного або декількох працівників.

організація РМ - це його оснащення, планування і обслуговування,тобто систему заходів по створенню на робочому місці необхідних умов для досягнення високопродуктивної праці при максимальному використанні устаткування і технічних можливостей.

Першим елементом організації робочого місця, виходячи з визначення, є оснащенняробочого місця, тобто його розміри (площу, висота, об'єм займаного їм виробничого простору) і все необхідне для конкретного трудового процесу (засоби праці і допоміжні предмети оснащення).

Всі засоби оснащення на робочому місці повинні бути розташовані в певному порядку, що забезпечує економію праці працівника. Це досягається шляхом раціональної планування робочих місць, під якою розуміють, з одного боку, раціональне розміщення самих робочих місць на площі виробничих цехів і дільниць, а з іншого - розміщення в межах кожного робочого місця технологічного та допоміжного обладнання, виробничого і господарського інвентарю та самого працівника або працівників зі створенням для них необхідних умов і зручностей.

Третім елементом організації робочих місць є їх обслуговування. Необхідність обслуговування обумовлена ??тим, що робочі місця в сучасному виробництві спеціалізовані і територіально відокремлені, що викликає необхідність виконання ряду допоміжних робіт спеціально виділеними для цього працівниками в порядку поділу праці.

- Класифікація РМ такими ознаками: категорії працівників, числу працівників, рівнем механізації, місцем розташування, рівню рухливості, ступеня спеціалізації, виду виробництва, умов праці;

розрізняють такі види робочих місць:

а) в залежності від рівня механізації і автоматизації виконуваних робіт:

· Робочі місця для ручної роботи,

· Робочі місця для машинно-ручної роботи (частково механізовані);

· Механізовані робочі місця;

· Автоматизовані робочі місця;

· Апаратурні робочі місця.

б) по оснащенню устаткуванням:

· Спеціальні;

· Спеціалізовані;

· Універсальні.

в) за типом виробництва та повторюваності виробничих операцій:

· Робочі місця в одиничному виробництві;

· Робочі місця в серійному виробництві;

· Робочі місця в великосерійному виробництві;

· Робочі місця в масовому виробництві.

г) по виробничому призначенню:

· Основні;

· Допоміжні;

· Обслуговуючі.

д) по стабільності місця розташування:

· Стаціонарні (стабільні);

· Пересувні;

· Змінні.

е) в залежності від розстановки робочих (по числу робочих-виконавців):

· Індивідуальні;

· Бригадні (колективні).

ж) в залежності від кількості обслуговуваних верстатів:

· Одностаночного;

· Багатоверстатні.

У ряді випадків в залежності від специфіки виробництва можуть застосовуватися інші класифікаційні ознаки (наприклад, роботи на висоті, в підземних або підводних умовах), на основі яких складається характеристика конкретного робочого місця.

Організація робочого місця являє собою матеріальну основу, що забезпечує ефективне використання обладнання і робочої сили. Головною її метою є забезпечення високоякісного та ефективного виконання роботи у встановлені терміни на основі повного використання обладнання, робочого часу, застосування раціональних прийомів і методів праці, створення комфортних умов праці, що забезпечують тривале збереження працездатності працівників.
 Сутність організації праці і необхідність її вдосконалення на науковій основі |  Необхідність наукової обгрунтованості конкретних рішень в області ВІД відповідно до досягнень науки, техніки і технологій. |  Організація процесів праці з управління колективом |  Діяльність трудових колективів організацій, що належать |  етапи формування та управління трудовими колективами: освіта трудової спільності, освіта «ядра», співробітники ідентифікують себе з цією спільністю. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати