На головну

Принципи: комплексність, системність, регламентація, спеціалізація, стабільність.

  1.  Тема 15. Макроекономічна НЕСТАБІЛЬНІСТЬ. БЕЗРОБІТТЯ. ІНФЛЯЦІЯ.
  2.  Тема 2.3. Макроекономічна нестабільність. Економічні цикли, безробіття, інфляція
  3.  Тема 3.7. Макроекономічна НЕСТАБІЛЬНІСТЬ. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ

комплексністьпри вирішенні питань організації праці полягає в тому, що її проблеми повинні вирішуватися одночасно, різними науковими дисциплінами, такими, наприклад, як організація праці, економіка праці, соціологія праці, психофізіології праці, соціальна психологія, виробнича естетика, ергономіка, гігієна праці, трудове право та ін.

системність- Найважливіша вимога НОТ. Термін «система» має кілька значень, одне з яких означає безліч закономірно пов'язаних один з одним елементів, що представляють цілісне утворення. Системність, системний підхід до організації праці означає, що вона повинна розглядатися, по-перше, як явище, що має складну внутрішню структуру, утворену з взаємопов'язаних елементів; по-друге, як явище, що представляє частину структури більш високого порядку і має численні зовнішні зв'язки і залежності.

принцип економічностіполягає в тому, що одні й ті ж питання організації праці можна вирішити різними способами, з різними витратами ресурсів, тобто рішення можуть бути різноманітними. Виходячи з принципу економічності, необхідно, по-перше, прорахувати можливі варіанти рішень; по-друге, вибрати той з них, який зажадає мінімальних витрат праці, матеріалів, фінансових засобів з урахуванням економічно виправданого строку окупності інвестицій, тобто потрібно прагнути до мінімізації приведених витрат.

гуманізація праці- Це облік людського фактора при організації праці. Під гуманізацією розуміється створення таких умов на підприємстві, коли найбільшою мірою враховуються психофізіологічні і соціальні потреби працівників. У ринкових умовах економічність, здавалося б, повинна превалювати, але далекоглядні організатори праці і виробництва, даючи пріоритет принципу гуманізації перед принципом економічності, забезпечують за цей рахунок в кінцевому підсумку високу продуктивність і дисципліну праці, що дає відчутний економічний ефект.

регламентації праці здійснюється

- за часом функціонування робочих місць,

- За питомими витратами робочого часу на виробництво одиниці продукції,

- За ступенем інтенсивності праці,

- За кінцевим результатом спільної праці.

Практичними засобами регламентації праці є:

- Встановлена ??тривалість робочого дня,

- Норми витрат живої праці на одиницю продукції,

- Норма інтенсивності праці і т.д.

спеціалізаціяполягає в закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, робіт і операцій з покладанням на них поной відповідальності за кінцеві результати його діяльності.

стабільність  трудовий колектив повинен працювати в умовах стабільності його складу, функцій і завдань, що вирішуються колективом. Це не виключає динаміки в його розвитку, важливо щоб зміна завдань було обумовлено необхідними потребами і відбувалася на науковій основі.

 
 Сутність організації праці і необхідність її вдосконалення на науковій основі |  Вимоги до організації робочих місць |  Організація процесів праці з управління колективом |  Діяльність трудових колективів організацій, що належать |  етапи формування та управління трудовими колективами: освіта трудової спільності, освіта «ядра», співробітники ідентифікують себе з цією спільністю. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати