На головну

Chemical properties of halogens

  1.  Properties.

Серед вимог до мови педагога ДНЗ виділяють:

правильність - Відповідність мови мовним нормам. Педагогу необхідно знати і виконувати в спілкуванні з дітьми основні норми російської мови: орфоепічні норми (правила літературної вимови), а також норми освіти і зміни слів.

точність - Відповідність смислового змісту промови та інформації, яка лежить в її основі.

логічність - Вираз в смислових зв'язках компонентів мови і відносин між частинами і компонентами думки.

Чистота - Відсутність у мові елементів, чужих літературній мові. Усунення нелітературних лексики - одне із завдань мовного розвитку дітей дошкільного віку.

Вирішуючи це завдання, беручи до уваги провідний механізм мовного розвитку дошкільнят (наслідування), педагогу необхідно дбати про чистоту свого виступу: неприпустимо використання слів-паразитів, діалектних і жаргонних слів.

виразність - Особливість мови, захоплююча увагу і створює атмосферу емоційного співпереживання. Виразність мови педагога є потужним знаряддям впливу на дитину. Володіння педагогом різними засобами виразності мовлення (інтонація, темп мови, сила, висота голосу і ін.) Сприяє не тільки формуванню довільності виразності мовлення дитини, але і більш повного усвідомлення їм змісту промови дорослого, формуванню вміння виражати своє ставлення до предмету розмови.

багатство - Вміння використовувати всі мовні одиниці з метою оптимального вираження інформації. Педагогу слід враховувати, що в дошкільному віці формуються основи лексичного запасу дитини, тому багатий лексикон самого педагога сприяє не тільки розширенню словникового запасу дитини, але і допомагає сформувати у нього навички точності слововживання, виразності і образності мови.

доречність - Вживання в мові одиниць, відповідних ситуації та умов спілкування. Доречність мови педагога передбачає, перш за все, володіння почуттям стилю. Врахування специфіки дошкільного віку націлює педагога на формування у дітей культури мовної поведінки (навичок спілкування, вміння користуватися різноманітними формулами мовного етикету, орієнтуватися на ситуацію спілкування, співрозмовника та ін.).

Потрібно пам'ятати, що розширення словника дітей не провадиться тільки механічним заучування слів. потрібно допомогти дитині зрозуміти сенс нового слова, навчити його користуватися словом в процесі розповіді, в спілкуванні з оточуючими, за допомогою власної мови.

Володіючи розвиненою мовою, Дитина, буде більш готова до школи. Легше будуть сприйматися знання, передані йому викладачами, менше буде проблем при спілкуванні з однолітками, відповідями біля дошки.

До перерахованих вище вимогам необхідно віднести правильне використання педагогом невербальних засобів спілкування, його вміння не тільки говорити з дитиною, а й чути його.

Поряд з вимогами до мови вихователя необхідно сказати і про вимоги вихователя до дітей.

1. Вихователю треба не тільки дати мовної зразок дітям, а й перевірити, як оволоділи ним діти.

2. Необхідно виховувати у дітей інтерес до вміння правильно говорити (застосовуючи заохочення, приклад добре говорять дітей).

3. Потрібно систематично контролювати мова дітей прислухатися, як кажуть діти, вчасно виправляти помилки.

Серйозну увагу потрібно приділяти мови дітей і в повсякденному житті, і на заняттях

На всіх заняттях в дитячому садку вихователі широко користуються питаннями як прийомом навчання дітей. питання вихователя-дуже дієвий прийом навчання дітей мислення і мовлення, так як питання звертає увагу, стимулює думку, привчає до точності слухання і активізує мова.

Для того щоб питання виконували своє призначення, вони повинні задовольняти певним вимогам:

перша вимога - Питання повинен володіти певним змістом. У практиці проведення занять часто ставляться зайві, непотрібні для наміченого програмного змісту, а іноді і взагалі порожні і навіть безглузді питання.

друга вимога до питання - точність і конкретність.

Доступність питання залежить також і від його формулювання.

Недбале, неправильна побудова питання робить його мало зрозумілим. Велике значення для ясності розуміння питання має стислість формулювання. Прагнучи до точності і стислості, деякі виховательки впадають в іншу крайність: надмірна стислість теж робить питання незрозумілим.

Дуже важливою вимогою є цілеспрямованість і послідовність у постановці питань дітям.

Вихователька повинна пам'ятати, що мета постановки питань - засвоєння дітьми наміченого програмного матеріалу. Тому питання треба ставити не про все, що можна сказати на цю тему, а про основний, головний. Питання повинні бути цілеспрямованими. Ця цілеспрямованість питань обумовлює і послідовність їх.

Таким чином, основні вимоги до питання як прийому навчання зводяться до наступного: увага до смисловим значенням питання, до точності, стислості і правильності формулювання; питання має бути доступним розумінню дітей, цілеспрямованим; необхідно дотримуватися послідовність у постановці питань.

Chemical properties of halogens
 Elementary fluorine gas is inert towards N2 and O2, as well as He, Ar, Ne. |  Compounds of fluorine |  Chlorine |  Compounds of chlorine |  Properties. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати