На головну

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види і основні параметри проведення наглядових заходів.

  1.  H - параметри транзистора
  2.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  3.  I. Проведення статистичної обробки результатів дослідження
  4.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  5.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку
  6.  II. Основні принципи
  7.  II. Основні вимоги до відбору клінічного матеріалу для бактеріологічного дослідження

Одною з функцій сучасної держави є проведення соціальної політики, спрямованої на підвищення безпеки праці. Здійснення цієї функції неможливе без відповідного державного управління охороною праці. Державне управління охороною праці здійснюють:

- Кабінет Міністрів України;

- Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Держгірпромнагляд);

- Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

- Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці, спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади постворення безпечних і здорових умов праці та нагляду за охороною праці.

З метою координації діяльності органів державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів створено Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-прем'єр-міністр України.

Спеціально уповноважену центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Госгорпромгорнадзор):

- Здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, відомствами, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

- Розробляє за участю міністерств, відомств, фонду соціального стррахованія, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

- Здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує НПАОП або зміни до них;

- Координує роботу міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, припускає-риятий, інших суб'єктів підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- Отримує безоплатно від міністерств, відомств, місцевих держадміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємницької діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- Бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань.

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання.
 Підбір і розрахунок вантажозахоплювальних пристроїв |  Вимоги безпеки установки, забезпечення стійкості і експлуатації машин і механізмів |  монтаж вертольотами |  Загальні вимоги безпеки при експлуатації систем, що працюють під тиском |  Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском |  Вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском |  Контрольно-вимірювальні прилади, запобіжні пристрої і арматура |  Безпека при експлуатації котельних установок |  Безпека при експлуатації компресорних установок |  Безпека при експлуатації трубопроводів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати