Головна

ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  1.  II. Особливості організації тренінгу менеджерів
  2.  IV. Типові особливості окремих дій
  3.  V2: Тема 5.5 Анатомія венозної системи. Кровообіг плода і особливості кровоносноїрусла плода.
  4.  XIV. Загальні особливості емоційної сфери
  5.  А. Особливості та етапи утворення єдиної Російської держави
  6.  А. Особливості російського лібералізму в 50- 60-х роках XIX ст. консерватори
  7.  А. Особливості формування давньоруської культури

Будівельне проізводствоотлічается від сучасних високомеханізованих промислових підприємств цілим рядом санітарно-гігієнічних особливостей, що вимагають специфічних підходів до вирішення виникаючих проблем:

- Виконання робіт на відкритому повітрі в різних кліматичних умовах, що ускладнюють створення і підтримання нормальних параметрів мікроклімату на робочих місцях;

- Постійне переміщення робочих місць і знарядь праці, обумовлене постійно змінюваних характером виконуваних технологічних процесів і викликають необхідність щоразу заново вирішувати питання безпеки праці;

- Недостатній рівень механізації і автоматизації виробничих процесів, що викликає необхідність витрат значних фізичних зусиль і підвищеної уваги до мінливих виробничої ситуації;

- Виконання робіт часто на значній висоті, що створює особливу небезпеку для працюючих, особливо в умовах недостатньої освітленості і несприятливих метеорологічних факторів;

- Необхідність суміщення професій, близьких за характером праці.

Ці особливості умов праці робітників-будівельників визначають специфіку форм і методів санітарно-гігієнічного та медичного обслуговування будівництв.

У процесі праці на людину короткочасно або довгостроково впливають шкідливі фактори. Ці фактори, що роздільне або спільне шкідливий вплив на людину в умовах виробництва, називаються виробничою шкодою. Результатом їх негативних впливів можуть з'явитися професійні захворювання. Поява профессио-нальних шкідливих умов пов'язано з нераціональною організацією трудових процесів або з несприятливими умовами окружа-нього середовища. Для окремих груп професій характерні певні професійні шкідливості і відповідні їм захворювання.

Всі виробничі шкідливості за характером впливу на організм людини та їх наслідків можна розділити на 10 основних груп (Табл. 1).

Таблиця 1.
 Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. |  Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. |  Рік затвердження або перегляду стандарту. |  Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. |  Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі. |  Основні функції та повноваження служби охорони праці на підприємстві |  Управління охороною праці на підприємстві |  Повноваження служби охорони праці на підприємстві |  Комісія з питань охорони праці на підприємстві |  У стандарті OHSAS 18001 подано такі терміни та визначення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати