На головну

Прийняття рішень в умовах ризику

  1.  I. За яких умов ця психологічна інформація може стати психодиагностической?
  2.  IХ. Пропозиції щодо участі федеральних органів виконавчої влади в реалізації програмних рішень розвитку меліоративного комплексу.
  3.  Swot- аналіз як метод аналізу управлінських рішень
  4.  V. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРОЦЕСУ соціалізації НЕПОВНОЛІТНІХ В СІМ'ЯХ ГРУПИ РИЗИКУ
  5.  XVI. Прийняття рішень. процес вибору
  6.  Абсолютна і відносна кількість Т-і В-лімфоцитів в крові корів здорових і групи ризику.
  7.  Автоматизовані системи підтримки розробки раціональних управлінських рішень

Математична модель задачі прийняття рішення являє собою формальний опис мети, засобів, результатів, а також способу зв'язку засобів і результатів. Для формального опису засобів і результатів задають безліч Х = {x1, ..., Xn} Альтернатив і безліч А = {a1, ..., an} Результатів. Альтернативи - це те, що вибирає особа, яка приймає рішення (ОПР), а результати - те, до чого вони призводять.

У задачах прийняття рішень з кінцевими множинами X и A існує кілька типів залежно випадків від альтернатив. У даній лабораторній роботі розглядається тип зв'язку, який передбачає, що кожна альтернатива може привести до одного з декількох випадків, кожен з яких має певну ймовірність появи. Ця ймовірність визначається двома факторами: вибором альтернативи, здійснюваним ЛПР, і станом зовнішнього середовища. Позначимо множину всіх станів зовнішнього середовища через Y = {y1, ..., Ym}, Тоді кожен результат aij I А в силу сказаного є функція двох аргументів: aij = F(xi, yj), Де xi (xi I Х) - Обрана альтернатива; yj (yj I Y) - Стан зовнішнього середовища.

функцію F(x, y) Називають функцією реалізації. Якщо безліч альтернатив і безліч станів середовища кінцеві, то зручно представляти функцію реалізації F у вигляді таблиці (табл. 1). Ця таблиця для конкретних даних завдань визначає все їх можливі рішення, тому її часто називають матрицею рішень. Ці рішення (результати) повинні допускати кількісну оцінку, і ми будемо для простоти ототожнювати ці кількісні оцінки з відповідними наслідками.

Розглянемо матрицю рішень для ситуацій, коли ЛПР знає ймовірності  появи кожного стану yj (  ) Зовнішнього середовища. У цьому випадку, якщо обрана альтернатива xi, То для кожного результату ak I А можна знайти ймовірність pk його настання. Для цього потрібно відзначити в i-му рядку табл. 1 всі клітини, де стоїть результат аk, І підсумувати ймовірності відповідних стовпців. Таким чином, кожній альтернативі відповідає імовірнісна міра на безлічі результатів; отже, отримуємо задачу прийняття рішення в стохастичних умовах або в умовах ризику.

Таблиця 1

F(x, y) y1 ... yj ... ym
x1 a11 = F(x1, y1) ... a1j = F(x1, yj) .... a1m = F(x1, ym)
... ... ... ... ... ...
xi aim = F (xi, y1) ... aij = F(xi, yj) ... aim = F(xi, ym)
... ... ... ... ... ...
xn a1m = F (xn, y1) ... anj = F(xn, yj) ... anm = F(xn, ym)

 
 Математичні моделі задач прийняття рішення |  Максимін критерій |  Критерій азартного гравця |  критерій Гурвіца |  Критерій Гурвіца модифікований |  критерій творів |  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ |  Критерій Севіджа (або критерій мінімаксний жалю) |  Критерій суб'єктивно-середніх жалю |  Критерій Ходжа - Лемана |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати