На головну

Нормативно-методичні бази даних (по всіх майданчиках ПОС і ППР)

  1.  A) Перший ряд бази даних містить неповторювані імена полів.
  2.  I. Комп'ютерна симуляція експериментальних даних
  3.  I. Статистична обробка даних вимірювання росту
  4.  I. Статистична обробка даних вимірювання росту.
  5.  I. Файлові структури, використовувані для зберігання даних в БД
  6.  Ii. Моделі сторінкової організації даних в сучасних БД
  7.  II. Провести статистичний аналіз для наступних сукупностей даних

· Нормативні та методичні матеріали.

· Технологічний інвентар, монтажна оснастка (Нормокомплекти), приклади схем стропування вантажів.

· Технічні регламенти виробничого контролю якості будівельних робіт, контрольовані параметри і засоби контролю.

· Технологічні карти (каталожні листи) з широким охопленням виробничих процесів.

· Приклади проектних рішень по безопастности праці та ін.

Вихідні дані програми «ГЕКТОР: Проектувальник-Будівельник»

Вихідні дані програми є оформлену згідно з чинними стандартами організаційно-технологічну документацію у вигляді розрахункових, графічних, формалізованих текстових матеріалів. Сформована таким чином документація без яких-небудь доопрацювань може бути безпосередньо використана підрядником при будівництві конкретного об'єкта. Таким чином, програма дає проектувальнику можливість отримати широкий набір графічних, табличних, розрахункових і текстових документів, структурованих по необхідним йому завданням проекту виконання робіт. Необхідно відзначити, що ступінь автоматизації вирішення завдань ПОС і ППР поглиблюється, а їх перелік постійно розширюється і конкретизується.

Безперечними експлуатаційними перевагами програми є:

· Уніфікація і структурування безлічі завдань організаційно-технологічного характеру по функціонально-цільовою ознакою в поєднанні з програмним забезпеченням для їх автоматизованого рішення;

· Високий ступінь автоматизації, що, зокрема, виключає необхідність залучення до проектування унікальних фахівців з великим досвідом роботи;

· Формування і постійне поповнення банку нормативних даних, довідкових та методичних відомостей з адресної орієнтуванням на вирішення конкретних цільових завдань.

Користь від експлуатації програми «ГЕКТОР: Проектувальник-Будівельник» зростає в зв'язку з об'єктивною необхідністю поліпшення технологічної дисципліни на наших будівництвах. Відкритий «формат» програми дозволяє проводити поповнення та актуалізацію бази даних, враховувати зауваження і побажання користувачів, розробляти і включати в програмний комплекс нові програмні модулі.

 
 Програма дає структуровану основу для розробки ПОС і ППР на будь-які об'єкти |  Нормативно-методична база для розробників ПОС і ППР |  програмні модулі |  огородження |  Машини та механізми. Нормативні документи. Методичні матеріали ППР |  Умовні позначення |  Земляні роботи |  Формування набору котлованів з укосами |  Завдання рельєфу місцевості |  Побудова котловану зі зміцненням стінок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати