Головна

Оголошення статичного масиву

  1.  Аналіз елементів масиву
  2.  Аналіз елементів масиву
  3.  Введення і виведення елементів масиву
  4.  Вектор електричного зміщення. Теорема Гаусса для електростатичного поля в діелектрику.
  5.  Види заряджання проводять об'єктів. Оцінка небезпеки розрядів статичної електрики. Методи захисту від статичної електрики.
  6.  виведення масиву
  7.  Дії з масивами

Статичні масиви - це масиви, величина яких відома на початку виконання програми. Динамічні масиви - це масиви, величина яких визначається під час виконання програми. Але незалежно від типу масиву ім'я масиву має бути визначено на початку програми. Якщо це статичний масив, то відразу вказується його розмірність.

При оголошенні масиву після його імені в круглих дужках вказується верхня межа масиву. За замовчуванням верхньою межею вважається 0.

Dim імя_массіва (размерность_1 [, размерность_2]) as (тип елементів масиву

де:

імя_массіва - ім'я змінної, що визначається за загальними правилами

записи змінної, можливо із зазначенням типу

збережених даних;

размерность_1; - Індекси масиву - цілі позитивні числа.

размерность_2 Індекс масиву визначає число елементів в

одному вимірі.

Тип елементів масиву - визначає значення елементів

масиву: «цілі числа», «речові

числа »,« символьні змінні ».

наприклад,

Dim a (20) as Integer

Оголошується масив з 21 елементу, індекс масиву змінюється від 0 до 20.

Можна задавати багатовимірні масиви, наприклад:

Dim a (20,20) as Integer

Оголошується масив розмірністю 21'21.

Інший формат запису оператора Dim дозволяє визначати індекси масиву з довільного числа.

Dim ім'я_змінної (поч. Зн. TO кін. Зн.]) As {тип елементів масиву}

де:

Поч. зн. - Початкове значення індексу;

Кон. зн. - Кінцеве значення індексу.

наприклад:

Dim a (3 to 10) as Integer

В цьому випадку задається масив з 8 елементів. Індекс елементів масиву змінюється від 3 до 10.

 
 Складання інструкції до програми. |  Способи запису чисел |  типи даних |  Оператори |  функції |  математичні функції |  Інструкції прийняття рішення (оператор умови і оператор вибору) |  Інструкція Select Case |  Введення і виведення елементів масиву |  Способи обробки масивів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати