Головна

End Sub

Якщо ви запустите цю програму в тій же робочій книзі, що і ЦелаяПеременная, значення Num1 дорівнюватиме 5. У четвертому рядку програми змінна використана для виведення значення в інформаційному вікні

Таким чином, програма ПрісвоітьЗначеніе відображає у вікні значення властивості Value діапазону A1. Цього ж результату можна домогтися і не використовуючи змінну, як продемонстровано в наступному прикладі:

Sub БезПеременной ()

MsgBox Worksheets (1) .Range ( "А1"). Value

End Sub
 ієрархічна структура |  Доступ до об'єктів через властивості і методи |  Властивості об'єкта Application |  Об'єкт Workbook і сімейство Workbooks |  функція MsgBox |  функція InputBox |  об'єкт Worksheet |  об'єкт Range |  Властивості об'єкта Range |  Типи даних змінних VBA |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати