Головна

681.3

  1.  681.3
  2.  681.3.06 (071)
 ISBN 978-5-87623-623-4 O  С. Ю. Муратова, 2012

Зміст

Вступ. 7

1. Об'єкти MS Excel 8

1.1. Об'єкти, їх властивості та методи .. 8

1.1.1. Властивості: привласнення і використання значень. 8

1.1.2 Приклади використання методів робочої
 книги Excel 10

1.2. Посилання на поодинокі об'єкти
 і об'єкти з сімейств. 12

1.2.1. Відмінності між поодинокими об'єктами
 і об'єктами з сімейств. 13

1.2.2. Сімейства як об'єкти .. 14

1.2.3. Посилання на об'єкт. 15

1.3. Ієрархія об'єктів MS Excel 16

1.3.1. Ієрархічна структура. 16

1.3.2. Доступ до об'єктів через властивості і методи .. 20

1.4. Об'єкт Application. 21

1.4.1. Властивості об'єкта Application. 21

1.4.2. Методи об'єкта Application. 23

1.5. Об'єкт Workbook і сімейство Workbooks. 23

1.5.1. Властивості об'єкта Workbook
 і сімейства Workbooks. 23

1.5.2. Методи об'єкта Workbook
 і сімейства Workbooks. 24

1.5.3. Функції, які використовуються для роботи
 з файлами і папками. 25

1.5.4. Функція MsgBox. 28

1.5.5. Функція InputBox. 32

1.6. Об'єкт Worksheet 33

1.6.1. Властивості об'єкта Worksheet
 і сімейства Worksheets. 33

1.6.2. Методи об'єкта Worksheet
 і сімейства Worksheets. 33

1.7. Об'єкт Range. 34

1.7.1. Властивості об'єкта Range. 35

1.7.2. Методи об'єкта Range. 36

2. Використання змінних в VBA .. 38

2.1. Допустимі імена. 38

2.2. Типи даних змінних VBA .. 38

2.3. Опис змінної. 39

2.4. Використання змінних. 40

2.5. Переваги змінних. 41

2.6. Об'єктні змінні. 43

2.6.1. Завдання об'єктної змінної. 43

2.6.2. Об'єктні змінні загального типу. 43

2.6.3. Об'єктні змінні конкретних типів. 44

2.6.4. Переваги об'єктних змін. 45

2.7. Неявне опис змінних і тип Variant 46

2.8. Обов'язкове опис змінних. 48

2.9. Типи даних за замовчуванням .. 50

2.10. Призначені для користувача типи даних. 50

3. Масиви VBA .. 53

3.1. Розмірність масиву. 53

3.2. Оголошення масиву. 54

3.3. Використання масиву. 55

3.4. Номер першого елемента і межі масиву. 58

3.5. Динамічні масиви .. 59

3.6. Збереження даних в динамічному масиві
 при зміні останньої розмірності. 61

3.7. П'ять функцій для роботи з масивами. 62

4. Константи .. 66

5. Виклик однієї програми з іншого. 67

5.1. Фрагментованість коду. 67

5.2. Передача даних при виклику програми .. 68

6. Використання функцій в VBA .. 72

7. Область видимості змінних, констант,
 підпрограм і функцій. 74

7.1. Область видимості змінних. 74

7.1.1. Змінні рівня процедури .. 75

7.1.2. Змінні рівня модуля. 76

7.1.3. Змінні рівня проекту. 77

7.1.4. Зберігаються змінні. 79

7.1.5. Область видимості підпрограм і функцій. 80

7.1.6. Зберігаються підпрограми і функції. 81

8. Керуючі структури .. 82

8.1. Керуюча інструкція If-Then-Else. 82

8.2. Керуюча інструкція Select Case. 86

8.3. Керуюча інструкція For-Next 89

8.4. Керуюча інструкція For-Each-Next 91

8.4.1. Інструкція For-Each-Next
 з багатовимірними масивами. 93

8.4.2. Інструкція For-Each-Next з родинами. 94

8.5. Керуюча інструкція While-Wend. 95

8.6. Керуюча інструкція Do-Loop. 96

9. Інструкція With. 99

10. Вбудовані функції VBA .. 101

10.1. Математичні функції. 101

10.2. Функції перевірки типів. 101

10.3. Функції перетворення форматів. 102

10.4. Функції рядків. 103

10.5. Функції часу і дати .. 105

11. Обробка помилок. 106

11.1. Запобігання помилок програмними
 засобами. 106

11.2. Обробка помилок, інструкція On Error 108

12. Розробка користувальницького інтерфейсу. 111

12.1. Форма (UserForm) 111

12.1.1. Вставка форми .. 111

12.1.2. Основні властивості і методи форми .. 112

12.1.3. Події форми .. 113

12.2. Елементи управління форми VBA .. 114

12.2.1. Деякі загальні властивості
 елементів управління. 114

12.2.2. Угоди про імена. 116

12.2.3. Деякі загальні методи
 елементів управління. 117

12.2.4. Загальні події елементів управління. 117

12.3. Кнопка (СоmmandButton) 119

12.4. Поле (TextBox) 120

12.5. Напис (Label) 121

12.6. Список (ListBox) 124

12.6.1. Основні властивості елемента управління
 ListBox. 125

12.6.2. Методи ListBox. 127

12.6.3. Заповнення списку. 127

12.6.4. Приклад створення списку. 128

12.6.5. Визначення обраних елементів списку. 131

12.7. Поле зі списком (ComboBox) 132

12.8. Прапорець (CheckBox) 134

12.9. Вимикач (ToggleButton) 136

12.10. Перемикач (OptionButton) 137

12.11. Смуга прокрутки (ScrollBar)
 і лічильник (SpinButton) 138

12.12. Створення нестандартних меню
 і панелей інструментів. 142

12.12.1 Об'єкт CommandBar
 і сімейство CommandBars. 142

12.12.2. Методи об'єкта CommandBar 143

12.12.3. Властивості об'єкта CommandBar 144

12.12.4. сімейство CommandBarControls
 і об'єкт CommandBarControl 145

12.12.5. Приклад створення / видалення
 панелі інструментів. 147

12.12.6. Приклад створення / видалення меню .. 149

13. Обробка подій об'єктів Workbook і Worksheet 151

13.1. Події об'єкта Workbook. 151

13.1.1. Подія Open. 151

13.1.2. Подія BeforeClose. 152

13.1.3. Подія SheetActivate. 152

13.2. Події об'єкта Worksheet 152

13.2.1. Подія Activate. 153

13.2.2. Подія Deactivate. 154

13.2.3. Подія SelectionChange. 154

Бібліографія. 155
 виклик методу |  Передача аргументу в метод |  Посилання на об'єкт |  ієрархічна структура |  Доступ до об'єктів через властивості і методи |  Властивості об'єкта Application |  Об'єкт Workbook і сімейство Workbooks |  функція MsgBox |  функція InputBox |  об'єкт Worksheet |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати