На головну

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ припуск

  1.  API Інтерфейс Windows на прикладі Visual Basic ver 6.0
  2.  Drupal: практичні приклади
  3.  Ethernet - приклад стандартної технології комутації пакетів
  4.  III. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  5.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  6.  IV. Приклади конкретних застосувань
  7.  IV. Приклади конкретних застосувань

lРозрахунок припусків на обробку отвори O50Н7 будемо вести в таблиці, в якій записуються технологічний маршрут обробки отвору і значення елементів припуску, що входять в формулу

l


lПорядок розрахунку і довідкові дані для цього розрахунку наведені в книгах:

1. Довідник технолога-машинобудівника. У 2-х т. Т.1 / За ред. А. Г. Косилової і Р. К. Мещерякова. - М .: Машинобудування, 1986. - 656 с.

2. Горбацевич А. Ф. Курсове проектування з технології машинобудування / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. - Мн .: Виш. шк., 1983. - 256 с.

Таблиця - Розрахунок припусків на механічну обробку отвори O50Н7

 Технологічні переходи обробки отвору O50 +0,025  елементи припуску  розрахунковий припуск  Розрахунковий розмір dр  допуск  граничні розміри  граничні припуски
 Rz i-1  hi-1  ri-1  ei  dmin  dmax  2Zmin  2Zmax
 заготівля -  _________________  47,787  47,39  47,79  _________________  _________________
 Зенкерованічерновое -  2x1053  49,893  49,79  49,89
 Зенкерованічістовое - -  2x51  49,995  49,961  50,000
 розгортання - -  2x15  50,025  50,005  50,03
 Разом  _________________  _________________  _________________  _________________  _________________  _________________  _________________  _________________  _________________

lЗгідно таблиці 6, с. 182 [1] для виливків 1 класу точності з чавуну сумарне значення (Rz+ H) становить 400 мкм.

lПісля першого технологічного переходу для деталей з сірого чавуну доданок h з формули мінімального припуску виключають. Тому отримані на чорновому і чистовому зенкеровании, а також розгортання значення параметра h нас не цікавлять, і будемо враховувати тільки параметр Rz.

lЗгідно таблиці 3, с. 92 [1], при чистовому розгортанні в гіршому випадку Ra = 1,25 мкм або Rz ? 4Ra = 5 мкм (ця шорсткість задана на кресленні деталі). При чистовому зенкеровании найгірше значення Ra становить 3,2 мкм (Rz = 4Ra = 12,8 мкм), приймаємо Rz = 13 мкм. При чорновому зенкеровании Ra = 6,3 мкм, приймаємо Rz = 25 мкм. Заносимо ці значення в таблицю.

l Знайдемо сумарні відхилення розташування і форми поверхні отвори O50Н7.

lДля заготівлі сумарне значення просторового відхилення визначимо за формулою

lде Dкор= DкL - відхилення плоскій поверхні від площини (викривлення);

Dсм - Зміщення отвору,

L - довжина отвору, мм.
 Розрахунок розмірних ланцюгів на максимум - мінімум |  Відповідно до положень теорії ймовірностей підсумовування випадкових величин проводиться квадратично. |  Розрахунок розмірних ланцюгів, що забезпечує неповну взаємозамінність |  Розрахунок розмірних ланцюгів на максимум - мінімум |  Розрахунок розмірних ланцюгів на максимум - мінімум |  В основу методу розрахунку параметрів складових ланок (пряма задача) покладено такі математичні залежності. |  Рішення прямої задачі при методі неповної взаємозамінності виконують в такій послідовності |  Припусков на механічну обработку |  Просторові відхилення розташування оброблюваної поверхні щодо баз заготовки; |  Розрахунок мінімального проміжного припуску |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати