На головну

Управління точністю обробки застосуванням точкових діаграм

  1.  ABC-метод і управління запасами
  2.  Activity diagram (діаграми діяльності)
  3.  I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  4.  I. Проведення статистичної обробки результатів дослідження
  5.  II. НС із застосуванням ОСП.
  6.  III. Діагностичні дослідження і лікувально-профілактичні обробки свиней в період карантину.
  7.  V. Права людини, демократія і благе управління

Використання точкових діаграм дозволяє простежити за зміною точності обробки. По осі абсцис відкладають номери деталей, а по осі ординат - їх розміри. Номери деталей відкладають в послідовності обробки. Їх можна вкоротити, якщо в таких діаграмах всю партію деталей розбити на рівні групи і по осі абсцис відкладати в тій же послідовності номери груп або відкладати по вертикальній осі групові середні арифметичні розміри деталей

       
 
   
 





 Якщо ці похибки не підкоряються закону Гаусса, то |  Розсіювання розмірів деталей. Фактори, які породжують розсіяння. |  Закони розподілу розмірів |  Закон нормального розподілу розмірів |  Для побудови кривої нормального розподілу на основі дослідів надходять у такий спосіб. |  Вся площа, обмежена кривою, дорівнює одиниці, а величини і менше одиниці. |  Те точність оброблюваної партії заготовок забезпечується. Отже, залежно нормального розподілу в виробничих умовах будувати не обов'язково. |  Визначення кількості деталей, що вимагають додаткової обробки |  Налаштування верстатів на розмір і розрахунки настроювальних розмірів |  Поправка, що враховує деформацію пружної системи і шорсткість поверхні по якій проводиться настройка невідома. Вона визначається дослідним шляхом. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати