На головну

Потенційна енергія пружної деформації

  1.  акумулювати ЕНЕРГІЯ
  2.  Аналіз діаграми деформації
  3.  Атти денелер айнал?анда?и кінетікали? енергія ж?не ж?мис
  4.  Біологічна енергія є атмосферної (космічної) енергією оргона.
  5.  У цьому ж шарі в одиницю часу поглинається енергія, що виділяється у вигляді тепла
  6.  Вплив нагрівання на структуру і властивості пластично деформованого металу. Текстура деформації.
  7.  Вплив негативного зв'язку з моменту (струму) на динаміку пружною електромеханічної системи

Потенційною енергією деформації називається енергія, яка накопичується в тілі при його пружної деформації. При цьому точка докладання зовнішньої сили переміщається, потенційна енергія положення вантажу убуває на величину, яка чисельно дорівнює роботі, зробленої зовнішньою силою. Таким чином, потенційна енергія пружної деформації U дорівнює роботі зовнішньої сили А. Знайдемо величину А (ріс.2.28).

Ріс.2.28

Зовнішня сила Pt росте від нуля до кінцевого значення Р. Відповідно і деформація ??t росте від нуля до кінцевого значення ??. Нехай деякої розтягує силі P1 відповідає деформація ??1. Дамо силі нескінченно малий приріст dP1, При цьому деформація одержить збільшення d??1. Очевидно, робота зовнішньої сили на цьому переміщенні

dA = (P1 + dP1) d??1 ? P1• d??1,

dA дорівнює площі заштрихованої фігури.

,

.

Тепер знайдемо роботу зовнішньої сили:

.

Отже, потенційна енергія пружної деформації

 . (2.36)

Якщо поділити U на обсяг зразка F?, отримаємо питому потенційну енергію пружної деформації

 . (2.37)

Потенційна енергія деформації накопичується в оборотної формі - в процесі розвантаження тіла вона звільняється, перетворюючись знову в енергію зовнішніх сил і здійснюючи роботу. Таким чином, пружне тіло - це акумулятор енергії.

глава 3. Напруженості і ДЕФОРМОВАНИЙ
 КОРОТКИЙ КУРС ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ |  Завдання і методи опору матеріалів |  моделі матеріалу |  Класифікація сил (моделі навантаження) |  напруги |  Зусилля і напруги в поперечному перерізі бруса |  Умова міцності |  Деформації. закон Гука |  Статично невизначені системи |  Механічні характеристики матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати