На головну

Перевірити свої знання з використанням тестового контролю

  1.  Cтруктура свідомості
  2.  FSK модуляція і демодуляція з використанням мікроконтролера ...
  3.  FSK модуляція і демодуляція з використанням мікроконтролера ...
  4.  FSK модуляція і демодуляція з використанням мікроконтролера ...
  5.  I. ЛОГІКА А. Теорія пізнання
  6.  I.3.3. Джерела пізнання римського права
  7.  Quot; ЛЕКЦІЇ з феноменології ВНУТРІШНЬОГО СВІДОМОСТІ ЧАСУ "(" Vorlesungen zur Phanomenologie des innern Zeitbewubtseins ", 1905) - робота Гуссерля.
   Модифікаційною мінливістю називаються ....
 a)  порушення структури генів
 b)  різні поєднання алелей і генів
 c)  зміни генотипу під впливом зовнішніх факторів
d) фенотипические зміни, що виникають під впливом умов навколишнього середовища
 e)  порушення числа генів
   Для модифікацій не властиві ....
 a)  адаптивний характер
b) успадкованого
 c)  вони не успадковуються
 d)  масовий характер
e) довготривалий характер
   Норма реакції - це ....
 a)  множинне дію гена
 b)  ступінь вираженості ознаки
c) межі варіювання ознаки
 d)  частота прояву ознаки
 e)  плейотріпное дію гена
   Частота прояву ознаки при даному генотипі називається ....
 a)  експресивністю
 b)  нормою реакції
c) пенетрантністю
 d)  полімерів
 e)  плейотропії
   Експресивність - це ....
 a)  множинне дію гена
b) ступінь вираженості ознаки
 c)  межі варіювання ознаки
 d)  частота прояву ознаки
 e)  плейотріпное дію гена
   Комбинативная мінливість формується за рахунок ....
a) перекомбінації генів при кроссинговере
 b)  впливу мутагенних чинників
 c)  впливу факторів зовнішнього середовища
 d)  виникнення мутацій
 e)  порушення структури генів
   Властивістю мутацій є ....
 a)  адаптивний характер
b) випадковий характер
 c)  масовий характер
 d)  короткочасний характер
 e)  
   Причинами виникнення генних мутацій є ....
 a)  зміни числа хромосом
 b)  зміни структури хромосом
c) зміни структури генів
 d)  перекомбінації генів при кроссинговере
 e)  модифікації
   До генних мутацій відносяться ....
 a)  транзіциі і трансверсії
 b)  делеции і дуплікації
 c)  транслокации
 d)  інверсії і инсерции
e) всі перераховані
   Гіпоморфние мутації призводять до ....
 a)  появі нового ознаки
 b)  зникнення ознаки
 c)  посилення вираженості ознаки
d) зменшенню вираженості ознаки
 e)  незмінності ознаки
   Хромосомні мутації супроводжуються ....
 a)  зміною числа хромосом
b) зміною структури хромосом
 c)  зміною структури генів
 d)  перекомбинацией генів при кроссинговере
 e)  появою модифікацій
   Хромосомної мутацією обумовлений синдром ....
a) "Котячого крику"
 b)  трисомії Х
 c)  Дауна
 d)  Клайнфельтера
 e)  Едвардса
   Порушення числа хромосом призводять до ... мутацій.
 a)  генним
 b)  хромосомним
c) геномних
 d)  структурним
 e)  нейтральним
   Збільшення числа хромосом, кратне гаплоїдному набору, називається ....
a) полиплоидией
 b)  гаплоїдіих
 c)  гетероплоїдії
 d)  моносомією
 e)  анеуплоїдій
   Полиплоидия для людини є ... мутацією.
 a)  нейтральної
b) летальної
 c)  полулетальной
 d)  тимчасової
 e)  аутосомно
   Збільшення або зменшення числа хромосом, що не кратне гаплоїдному набору, називається ....
 a)  полиплоидией
 b)  гаплоїдіих
 c)  автоплоідіей
 d)  моносомією
e) анеуплоїдій (гетероплоїдії)
   Для трисомії характерний хромосомний набір ....
 a)  3n
b) 2n + 1
 c)  4n
 d)  2n-1
 e)  2n + 2
   Трисомія по аутосоме 21 призводить до синдрому ....
 a)  "Котячого крику"
 b)  трисомії Х
c) Дауна
 d)  Клайнфельтера
 e)  Тернера
   При синдромі Клайнфельтера хромосомний набір ....
 a)  2А + ХУ
 b)  2А + ХХ
 c)  2А + Х0
d) 2А + ХХУ
 e)  2А + ХХХ
   Низький зріст, порушення статевого диференціювання, крилоподібна складка шиї характерні для синдрому ....
 a)  "Котячого крику"
 b)  трисомії Х
 c)  Дауна
 d)  Клайнфельтера
e) Тернера

 

Форми контролю освоєння завдань по самостійній аудиторного роботі з даної теми - тестові завдання, контрольні питання, графічні замальовки в зошитах і альбомах, конспекти.

Рекомендована література:

Основна:

 п / №  Найменування  Автор (и)  Рік, місце видання  Кількість примірників
 у бібліотеці  на кафедрі
 37.  Біологія: підручник: у 2 т. / Під ред. В. Н. Яригіна /  В. Н. Яригін, і співавт.  М .: ГЕОТАР-Медіа.2011.-. Т.1,2.-736 с. : Ил.  200 (кн.1) 200 (кн.2)  10 (кн.1) 10 (кн 2)
 38.  Біологія: Навчальний посібник  Вікторова Т. В., Асанов А. Ю.  М .: Изд. «Академія», 2011. - 289 с.
 39.  Лекції по біології Частина 1. Цитологія і генетика.  Під ред. Т. В. Вікторової. -  Уфа, УМО (2008). - 189 с., Іл.
 40.  Лекції по біології Частина 1. Цитологія і генетика. (Електронне видання)  Під ред. Т. В. Вікторової. -  Уфа, УМО (2008). - 189 с., Іл.  Інтернет-ресурси бібліотеки  Навчальний портал БДМУ, Біологія

Додаткова:

 п / №  Найменування  Автор (и)  Рік, місце видання  Кількість примірників
 у бібліотеці  на кафедрі
 63.  Збірник тестів з дисципліни Біологія  Вікторова Т. В., Лукманова Г. І., Данилко К. В., Волкова А. Т.  Уфа: Изд-во ГОУ ВПО БДМУ; УМО (2008)
 64.  Збірник тестів з дисципліни Біологія (електронне видання)  Вікторова Т. В., Лукманова Г. І., Данилко К. В., Волкова А. Т.  Уфа: Изд-во ГОУ ВПО БДМУ; УМО (2008)  Інтернет-ресурси бібліотеки  Навчальний портал БДМУ, Біологія
 65.  Збірник завдань з медичної генетики і біології: навчальний посібник для студентів.  Під ред. Вікторової Т. В.  Уфа .: Изд .: БДМУ; УМО (2008)
 66.  Збірник завдань з медичної генетики і біології: навчальний посібник для студентів. (Електронне видання)  Під ред. Вікторової Т. В.  Уфа .: Изд .: БДМУ; УМО (2008)  Інтернет-ресурси бібліотеки  Навчальний портал БДМУ, Біологія
 67.  Тезаурус. Біологічний тематичний словник.  Вікторова Т. В., Волкова А. Т.  Уфа .: Изд. ГБОУ ВПО БДМУ, 2012.
 68.  Тезаурус. Біологічний тематичний словник. (Електронне видання)  Вікторова Т. В., Волкова А. Т.  Уфа .: Изд. ГБОУ ВПО БДМУ, 2012.
 69.  Методичні вказівки для студентів по аудиторного роботі (1-й семестр)  Вікторова Т. В., Мусиргаліна Ф. Ф.  каф. біол., 2011
 70.  Методичні вказівки для студентів по аудиторного роботі (1-й семестр) (електронне видання)  Вікторова Т. В., Мусиргаліна Ф. Ф.  каф. біол., 2011  Інтернет-ресурси бібліотеки  Навчальний портал БДМУ, Біологія
 Мейоз як процес утворення гаплоїдних клітин (гамет). Біологічне значення мейозу. Розмноження організмів як механізм, що забезпечує зміну поколінь. Гаметогенез. |  Перевірити свої знання з використанням тестового контролю |  Структура і функції ДНК і РНК. Будова генів і регуляція експресії генів про- та еукаріот. Етапи біосинтезу білка. |  Перевірити свої знання з використанням тестового контролю |  Закономірності успадкування ознак при моногібрідномсхрещуванні. Види взаємодії алельних генів. |  Перевірити свої знання з використанням тестового контролю |  Закон незалежного успадкування ознак. Види взаємодії неалельних генів. |  Перевірити свої знання з використанням тестового контролю |  Зчеплене успадкування генів і ознак. Кроссинговер. Хромосомна теорія спадковості. Генетика статі. Закономірності успадкування ознак, зчеплених зі статтю. |  Перевірити свої знання з використанням тестового контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати