На головну

Тахометри вольтметрового типу

  1.  індукційні тахометри

Тахометр вольтметрового типу - це генератор постійного струму спеціального

виконання невеликої потужності.

. Як відомо з курсу електротехніки, е.р.с. генератора постійного струму (В)

Е = сnФ,

де с - конструктивний коефіцієнт (постійна величина);

n - частота обертання якоря генератора, об / хв;

Ф - магнітний потік полюсів генератора, Вб.

У тахометр даного типу магнітний потік створюється полюсами, виконаними

у вигляді постійних магнітів (тобто на полюсах немає обмотки збудження). Тому цей

потік є величина постійна.

Значить, з урахуванням того, що конструктивний коефіцієнт «с» і магнітний потік Ф - величини постійні, е.р.с прямо пропорційна частоті обертання якоря

Е = сnФ ? n.

Тому шкалу вимірювача швидкості - вольтметра можна отградуировать безпосереднім

ного в одиницях виміру швидкості - в об / хв (або радіанах в секунду).

Прямо пропорційна залежність між швидкістю і ЕРС дозволяє напів

чить рівномірну шкалу на вольтметрі, що полегшує зняття відліку швидкості.

Мал. 16.15. Схема включення тахометра (а); схема магнітного шунта (б)

Схема включення тахометра вольтметрового показана на рис. 16.15, а.

Гребний вал через механічну передачу 2 (зубчасті колеса і ланцюгову передачу) передає обертання якоря генератора 3. Останній пов'язаний проводами 4 з покажчиками 5, що представляє собою вольтметри магнітоелектричної системи.

До одного датчику швидкості - генератору підключають кілька тахометрів, распо

лежання в різних місцях - в машинному відділенні, на містку і ін. Довжина проводів чи

ванні електропередачі між генератором і тахометрами виходить різною, тому поки-

пізнання вольтметрів можуть відрізнятися.

Для регулювання показань в корпус кожного тахометра вбудовується коректор - регулювальний резистор, вісь якого виведена назовні приладу і має гніздо - шліц. Для регулювання вставляють викрутку в шліц і повертають вісь резистора в нуж-

ном напрямку, до отримання правильного відліку. Для отримання істинного значення швидкості вала використовують механічні тахометри.

Крім такої індивідуального регулювання, окремої для кожного тахометра, мож

можна загальна регулювання показань всіх тахометрів одночасно.

Для цієї мети служить магнітний шунт, вбудований в корпус генератора (рис. 16.15, б).

Цей шунт з феромагнітного матеріалу розташовується поруч з полюсами посто-

янних магнітів. Магнітний потік, що пронизує якір генератора

Ф  = Ф  - Ф

Ф  - Магнітний потік постійних магнітів;

Ф  - Магнітний потік, що проходить через шунт.

Відстань між полюсами і шунтом можна змінювати за допомогою регуліровоч-

ного гвинта. При видаленні шунта від полюсів повітряний зазор між шунтом і полюса-

ми збільшується, тому частина магнітного потоку полюсів, відбирається шунтом, умень-

шается. Тому збільшується магнітний потік, що проходить через якір генератора, а

значить, і е.р.с. генератора.

Зазвичай таку регулювання застосовують для компенсації старіння постійних маг

нітов, яке призводить до поступового зменшення магнітного потоку полюсів.

Вітчизняною промисловістю виготовляються датчики (генератори) вольтмет

рових тахометрів типу МЕТ 8/30 (М - морський, Е - електричний, Т - тахометр, 8 - мак

мально число тахометрів, які можна підключити до генератора, 30 - номінальне напруга генератора при 1500 об / хв, В).

Покажчики тахометрів типів М-150, М-160, М-170, М-180, М-185 і М-186 мають

поворот стрілки на 240 °. Покажчики деяких типів мають світиться стрілку і шкалу,

Покажчики інших типів мають внутрішнє електричне освітлення і світиться шкалу.

Основна похибка при вимірюванні в межах від 10 до 100% номінального зна

чення частоти обертання вала не перевищує ± 1% від номінального значення шкали.

До позитивних якостей вольтметрових тахометрів відносяться: швидкість изме

ренію, рівномірність градуювання шкали покажчика, простота і надійність дії, можливість підключення до датчика великого числа покажчиків (до восьми приладів) і невелика похибка вимірювань.

Недолік цієї системи: зміна сталості магнітного потоку полюсів гені

раторов внаслідок ударних струсів, вібрації і температурних коливань, а також наявність колектора, за яким потрібно значний догляд.

 
 Пристрій і принцип дії сельсинов |  Принцип дії сисема синхронної зв'язку |  машинні телеграф |  Покажчики положення пера керма |  акустичні прилади |  повсякденна сигналізація |  авральна сигналізація |  Основні відомості |  Біметалічні пожежні сповіщувачі |  Схема пожежної сигналізації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати