На головну

Загальна характеристика

  1.  Cудебнік 1497 г. Загальна характеристика
  2.  Cудебнік 1550 г. Загальна характеристика, система і джерела
  3.  I. Коротка характеристика групи займаються
  4.  I. Загальна характеристика категорії стану як частина мови
  5.  I. Загальна характеристика саморегулювання в економіці Росії.
  6.  II. 1. Загальна характеристика поведінки неповнолітніх
  7.  II. Лексико-граматичні розряди імен числівників. Їх характеристика.

Судова вимірювальна інформаційна система «Шипка-М» встановлена ??на багатьох вітчизняних автоматизованих судах з дизельними енергетичними уста-

новками.

Система «Шипка-М» являє собою систему централізованого автоматизи-

рованного вимірювання і контролю параметрів головної енергетичної установки, суднових допоміжних механізмів та інших технічних засобів.

До складу ІВС «Шипка-М» входять:

а) елементи збору інформації - датчики й сигналізатори

б) пристрій уявлення, вимірювання та контролю, призначене для підсилення

ня, масштабування сигналів від датчиків, перетворення аналогового сигналу в цифровий код і виведення на індикацію;

в) прилад реєстрації вибігаючи призначений для реєстрації відхилення контро

ліруемих параметра від встановленого значення і його повернення в норму;

г) комутаційні, що погоджують і розв'язують пристрої, призначені для виконання відповідних функцій;

д) прилади узагальненої сигналізації;

е) агрегати харчування типу АТТ-4-400 ВЗ для подачі напруги живлення 220 В (400 Гц).

За допомогою ІВС «Шипка-М» забезпечується виконання таких функцій: 1) безперервний контроль 186 параметрів з автоматичною світловою і звуковою сигналізацією відхилення контрольованого параметра від встановленого значення, в тому числі: до 60 параметрів мають критичну сигналізацію і до 126 параметрів мають ній критичну сигналізацію ;

2) узагальнена світлова та звукова сигналізація відхилення контрольованого па

раметра від встановленого значення даного параметра в різних приміщеннях судна;

3) сигналізація про роботу допоміжних механізмів;

4) сигналізація про відсутність вахтового в машинному відділенні; 5) цифровий вимір (за викликом) до 70 контрольованих параметрів, кожен з яких може бути викликаний на будь-яку з двох груп цифрових індикаторів набору контрольованого параметра на відповідному складальному полі; 6) постійне вимірювання 10 параметрів стрілочними приладами;

7) реєстрація факту відхилення контрольованого параметра і повернення його в норму; 8) формування керуючого сигналу при зміні режиму роботи головного двигуна з метою його захисту (при підвищенні температури масла формується сигнал на зниження частоти обертання валу двигуна до 50% від номінальної);

9) дистанційне і автоматичне керування допоміжні мехнізмамі;

10) функціональний і оперативний контроль стану трактів і складових частин системи.

За допомогою ІВС «Шипка-М» забезпечується контроль за станом головного двигуна типу ДКРН різних модифікацій.

При цьому електростанції можуть бути одного з трьох варіантів:

1. чотири дизель-генератора;

2. три дизель-генератора;

3. три дизель-генератора і один турбогенератор.

Для живлення схеми необхідно напруга 220 В (400 Гц), а також напруги 380 і 220 В (50 Гц).

3.2. Структурна схема ІВС «Шипка-М»

На рис. 15.9. показана структурна схема ІВС «Шипка-М».

Мал. 15.9. Структурна схема ІВС «Шипка-М»

При кожному виклику контрольованого параметра вимірювання на цифровому індикато

ре (ЦІ) висвічується номер контрольованого параметра, його значення в вигляді трехзнач-ного числа в істинному масштабі і розмірність.

Період оновлення інформації на ЦІ не перевищує 2,5 с.

На вхід вимірювального каналу підключаються первинні (вторинні) преобразо

Ватель ПП температури і тиску.

За допомогою схеми можна одночасно викликати на два цифрових індикатора два будь-яких параметра з 70.

Цифровому індикатору відповідають своє складальне поле і свій пристрій управ

лення з УУ пам'яттю цифрових індикаторів і розмірності, а кожному вимірюваному параметру - своє реле в комутаторі параметрів КП.

Вимірювальний нормуючий перетворювач ІНП, аналого-цифровий преобра

зователь АЦП і підсилювач коду КК є загальними. Тому при одночасному виклику на складальних полях вимірювані параметри повинні підключатися до загальних блокам вимірювальної системи по черзі.

Функції розподілу черговості роботи всіх блоків виконує блок Сінх-ронізаціі БС. При такому виклику на вимір і тимчасовому поділі сигналів команд в системі є багато спільних ланцюгів зв'язку між блоками.

Вимірюваний параметр підключається по двох лініях зв'язку до відповідних контактів реле комутатора параметрів. У кожен блок КП, що складається з реле, входять 20 ліній зв'язку від первинних перетворювачів. Всі ці зв'язки коммутируются за допомогою реле блоку тільки на дві загальні ланцюга «плюс» і «мінус» вихідного рала. Таким чином, відбувається ущільнення 140 ліній зв'язку від 70 параметрів до двох ліній зв'язку.

Викликається параметру відповідає своя програма вимірювання, яка задает-

ся за допомогою осередку комутації (ЯК), встановленої в блоці комутатора парамет-

рів, тобто параметру може відповідати одна з двох розмірностей:

1. градуси Цельсія (° С);

2. тиск в at (кгс / см2 ),

одна з двох точок на цифровому індикаторі:

1. 0,00;

2. 00,0,

один з трьох подільників в ІНП:

1. 0,8;

2. 0,64;

3. 0,6,

одна з трьох шкал в АЦП:

1. 1000;

2. 500;

3. 250 ..

Сигнал, що відповідає певному виду обробки, проходить на Инц,

АЦП і КК по лінії зв'язку, яка є спільною для всіх параметрів і всіх блоків вимірювальних ключів.

Таких загальних ланцюгів на кожен вид обробки всього 10 (дві - на розмірність, дві - на точки, три - на дільник, три - на шкали).

На функціональній схемі вони показані узагальнено і названі відповідно «Розмірність», «Точка», «Шкала», «Дільник».

Основний сигнал первинного перетворювача з ІНП по двох лініях зв'язку пода-

ється на вхід АЦП. У АЦП вимірюваний аналоговий сигнал перетвориться в дискретний.

Блок підсилювачів коду КК пов'язаний з входу з 12 кодовими шинами АЦП і з блоками вимірювальних ключів по двох ланцюгах «Розмірність» і двох ланцюгах «Точка».

З виходу КК посилені сигнали надходять в пристрій управління УУ за образом

щим для обох блоків шинам. Таких загальних ланцюгів 16 (12 - для коду вимірюваних парамет-

рів, 4 - для розмірностей і точок).

З кожного пристрою управління УУ на цифрові індикатори йдуть индивидуаль-

ні лінії зв'язку для керування лампами в табло, т. е. 30 ліній зв'язку на лампи табло значень параметрів і чотири лінії зв'язку на лампи «Точка» і «Розмірність».

В системі застосований кодований виклик для вимірювання з викликом номера парамет

ра на двозначному поле з двох пристроїв виклику для вимірювання УВ1 і УВ2. Для виклику 70 параметрів використовуються всього 17 загальних ліній зв'язку.

Від обох УВ «десятків» з однойменних кнопок йде загальна лінія зв'язку на відповід

ствующие блоки комутатора параметрів. Таких ланцюгів сім.

З однойменних кнопок УВ «одиниць» йде загальна лінія зв'язку на відповідний вхід «Виклик реле» відразу всіх блоків КП. Таких ліній зв'язку десять.

Додатково кожна кнопка набірного поля пов'язана з індивідуальною шині з певною лампою в цифровому проекционном табло номера параметра.

Керуючі сигнали, що визначають черговість роботи блоків і черговість передачі інформації по вимірювального каналу, що формуються блоком синхронізації БС, подаються за окремими для кожного блоку лініях зв'язку.

4. СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ, РЕЄСТРАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ скинути НАФТОПРОДУКТІВ
 Принцип дії суднових ІВС |  ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ GEAMAR100 ISL |  Головна станція |  Локальні станції і інтерфейси |  Управління головною станцією, розміщення інформації на моніторі |  У верхній частині (інформація про поточний стан системи) |  функціональні клавіші |  клавіші управління |  Чергова система сигналізації ВАА-40 |  Панель ВАТ-425 в ЦПУ (на містку) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати