Головна

Головна станція

  1.  RANGE or RNG Range of the target Відстань до цілі (дистанція)
  2.  Ваша головна проблема
  3.  Водна СТАНЦІЯ
  4.  Головна дорога змінює напрямок
  5.  ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКУ ЖИТТЯ
  6.  Головне завдання батьків - не допустити висихання слизу.
  7.  Головна книга за ___ рік

Головна станція знаходиться на верхньому рівні системи. Вона може обмінюватися інформацією з іншими комп'ютерами рівня управління, і забезпечувати локальні станції інформацією.

На основі моделі процесу, локальна станція контролює процес і направляє дані обробки і інформацію про стан в головну станцію

Головна станція циклічно опитує всі компоненти, які здійснюють конт-

роль. Наявні дані направляються в головну станцію. Час, який відводиться на опитування, становить 20 мс на один пристрій контролю.

У той час як локальна станція відповідає за попередню обробку вимірюється

мих величин (наприклад, аналогове / цифрове перетворення) і за місцеве управління, головна станція виконує завдання більш високого рівня. Вона збирає дані з локальних

них станцій і обробляє їх далі з метою відображення, роздруківки та архівування.

Штатний (звичайний) потік інформації проходить через локальні і головну станції.

Параметри, що підлягають вимірюванню, потрапляють на локальний пристрій (датчик), перетворюються в електричний сигнал, і подаються на локальну станцію. тут сигнал

піддається попередній обробці, перетворюється в технічну величину, її пра-

вильность перевіряється.

Інформація, що має відношення до сигналу, передається за допомогою локальної шини на головну станцію. Інформація зберігається в базі даних головній станції.

Якщо на одній зі стадій обробки на локальній станції або в головній станції

комп'ютер визначає, що величина вийшла із заданих меж, наприклад, повисі-

лась температура вище норми, в цьому випадку формується і подається сигнал тривоги

( «Аларм»).

Цей сигнал тривоги можна подавати децентралізовано, як візуальний або аку-

стіческій сигнал або централізовано, з відображенням цього сигналу на моніторі.

Якщо оператор запитує виміряні величини на монітор рівня управління, то дані з бази даних головній станції відображаються на моніторі, з якого посту-

пив запит.

 
 Структурна схема ГЕУ подвійного роду струму з некерованим випрямлячем |  ГЕУ подвійного роду струму з ГРК |  Підготовка ГЕУ до роботи |  Випробування ГЕУ в роботі |  Спостереження за роботою ГЕУ при несенні вахти |  РОЗДІЛ 4. СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ |  Узагальнена структурна схема ІВС |  Класифікація суднових ІВС за призначенням |  Класифікація суднових ІВС з побудови (структури) |  Принцип дії суднових ІВС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати