Головна

Класифікація суднових ІВС за призначенням

  1.  II. Класифікація конденсаторів
  2.  Ordm ;. Класифікація квадрік в тривимірному евклідовому просторі
  3.  The Environmental Protection Agency of USA). Класифікація для оцінки гострої токсичності препаративних
  4.  VI.III. VI. Генетична класифікація складок.
  5.  VI.III. Морфологічна класифікація складок
  6.  VII.I. Класифікація тріщин
  7.  Анропологіческая класифікація

В даний час не існує єдиної визнаної класифікації суднових ІВС. Найбільш поширеною класифікацією ІВС є поділ її по функ-

нальних призначенням і за структурою.

За призначенням ІВС можуть бути розділені на три групи:

1. вимірювальні системи (ІС);

2. системи автоматичного контролю і управління;

3. системи технічної діагностики (СТД).

Вимірювальні системи зазвичай використовуються при дослідженнях складних об'єктивним

тов, вони мають хороші метрологічні характеристики і забезпечують оператора необ

ходимой вимірювальної інформацією про стан об'єкта.

Інформація в таких системах має кількісний характер і видається операто-

ру, як правило, в прийнятих одиницях.

Засоби представлення інформації найрізноманітніші: показання стрілочних і цифрових приладів, графіки, таблиці і т. Д. За допомогою деяких вимірювальних систем виконують математичну обробку вимірювальної інформації.

Результат вимірювання в таких системах видається у вигляді логічних висновків їх узагальнених даних. Обробка результатів вимірювань в системах першої групи іноді проводиться з запізненням, тому обсяг запам'ятовуючих пристроїв може бути зна-

ве.

Основні характеристики суднових вимірювальних систем:

1. найчастіше в ІС використовуються вхідні електричні сигнали у вигляді напруги

ня постійного струму в межах від десятків мікровольт до сотень мілівольт;

2. число точок Реальні показники можуть відрізнятися на судах коливається від сотень до тисячі. ко

личество параметрів залежить від призначення і типу судна;

3. похибка вимірювання складає ± (0,5 ч-1,5)%. В основному використовуються методи цифрової вимірювальної техніки, за допомогою якої забезпечується висока точність вимірювань, практично недосяжна при використанні аналогових вимірювальних пристроїв;

4. як правило, передбачається висновок інформації на цифрову реєстрацію та електронну обчислювальну машину.

Системи автоматичного контролю і управління призначені для порівняння вимірюваних параметрів, що характеризують контрольований об'єкт, зі значеннями цих параметрів (уставками), прийнятими за нормальні або допустимі. Часто системи автоматичного контролю і управління називають системами централізованого контролю.

Характер «поведінки» об'єктів практично відомий заздалегідь, а всі його можливість

ні стану підрозділяються, як правило, на нормальні і допустимі ( «норма» і «відхилення від норми»). Інформація, що видається системою, має якісний харак-

тер і відповідає на питання: знаходиться об'єкт в заданому режимі або вийшов за допустимі межі. Тому система автоматичного контролю може бути менш універсальна, ніж вимірювальна.

Системи технічної діагностики (СТД) на підставі результатів вимірювань ви-

дають узагальнені відомості про стан об'єкта, характер несправностей і способи їх усунення. У СТД широко використовуються обчислювальні і логічні пристрої.

Поділ систем на три групи досить умовно. За допомогою більшості судно-

вих систем автоматичного контролю і сигналізації можна одночасно і вимірювати -параметри. Вимірювальні системи, що мають зворотні зв'язки з об'єктом, за структурою не відрізняються від систем діагностики.
 Класифікація ГЕУ |  Схеми включення генераторів і гребних двигунів ГЕУ постійного струму |  Структурні схеми ГЕУ змінного струму |  Принципова схема одновальной тегом на змінному струмі |  Структурна схема ГЕУ подвійного роду струму з некерованим випрямлячем |  ГЕУ подвійного роду струму з ГРК |  Підготовка ГЕУ до роботи |  Випробування ГЕУ в роботі |  Спостереження за роботою ГЕУ при несенні вахти |  РОЗДІЛ 4. СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КОНТРОЛЮ СУДНОВИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати