Головна

Випробування ГЕУ в роботі

  1.  Аутотренінг В РОБОТІ ПЕДАГОГА
  2.  Безпека при роботі на деревообробних верстатах
  3.  Безпека при роботі на металорізальних верстатах
  4.  У навчанні майбутніх офіцерів значне місце займає загальновійськова і фізична підготовка. Хороша спортивна база сприяє роботі багатьох спортивних секцій.
  5.  В роботі
  6.  ВИДИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ І СТАДІЇ ЇЇ РОЗРОБКИ В курсової роботи ПО ТММ
  7.  Уважно ознайомитися з теоретичними відомостями, наведеними в лабораторній роботі;

Управління ГЕУ може бути переключено на місток тільки після предваритель-

ного випробування з поста управління, розташованого в машинному відділенні. Роботу установки перевіряють спочатку без навантаження по щитових приладів, а потім в різних режимах.

Перевірка захисту від зниження оборотів первинних двигунів проводиться по-

черговим зниженням оборотів на машинах, результати перевірки заносяться в вахтовий журнал.

Провертання гребного гвинта можливо тільки після дозволу вахтового штурмана і механіка. Отримавши дозвіл, вахтовий електромеханік робить пробне проворачивание на один-два оберти в обидві сторони, спостерігаючи при цьому по щитових при-

борам за роботою схеми. Перед проворачиванием необхідно переконатися, що відключено валоповоротного пристрій, це особливо відноситься до схем, які не мають блокування валоповоротного пристрою.

Переконавшись в справній роботі всіх вузлів ГЕУ, управління може бути переклю-

чено на місток, про що повідомляється капітану або вахтовому штурману додатково по телефону або сигналізацією. Одночасно повідомляється про те, скільки машин перебуває в роботі і який режим роботи машин.

Вахтовий штурман, керуючий навантаженням ГЕУ, повинен знати характерні осо

бенности даної установки (швидкість перекладки рукоятки поста, час відпрацювання ко

манд, можливості перевантаження машин і т. д.). Час перемикання управління на місток заноситься в вахтовий журнал.
 блокування |  Відмови, пов'язані з напруженим режимом роботи |  Послідовність пошуку несправностей в роботі електрообладнання ГПМ |  Підготовка електроприводів ГПМ до роботи, робота, висновок з роботи |  Класифікація ГЕУ |  Схеми включення генераторів і гребних двигунів ГЕУ постійного струму |  Структурні схеми ГЕУ змінного струму |  Принципова схема одновальной тегом на змінному струмі |  Структурна схема ГЕУ подвійного роду струму з некерованим випрямлячем |  ГЕУ подвійного роду струму з ГРК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати