Головна

Підготовка ГЕУ до роботи

  1.  II. Повторення, підготовка до вивчення нової теми
  2.  VV Підготовка до використання DreamLink'а
  3.  Аналіз даних і підготовка заключної доповіді
  4.  Аналіз даних і підготовка заключного звіту
  5.  Асептика. ОБРОБКА РУК ХІРУРГА ПЕРЕД ОПЕРАЦІЄЮ. ПІДГОТОВКА ОПЕРАЦІЙНОГО ПОЛЯ
  6.  Аутотренінг В РОБОТІ ПЕДАГОГА
  7.  Б. Підготовка селянської реформи

Підготовка ГЕУ до роботи починається задовго до того, як буде подана команда про запуск машин. Запас часу необхідний для виконання різних робіт, пов'язаних з пуском установки.

На електроходах, що знаходяться в експлуатації, ГЕУ повинна перебувати у визначених

ленной готовності. Готовність - це те максимально допустимий час, протягом которо-

го ГЕУ вводиться в дію. Практично цей час між подачею команди про запуск дизелів і передачею управління на місток.

Час готовності встановлюється капітаном або вахтовим штурманом. при пе

реводе установки в нову готовність час дії її починається після закінчення дейст

вія раніше заданої готовності.

Наприклад, ГЕУ знаходиться в 2-годинній готовності. При оголошенні інший готовий

ності вона вступає в силу тільки через 2 ч.

Отримавши розпорядження вахтового штурмана про підготовку машини до роботи і уточ

нив час передачі управління на місток, вахтовий електромеханік записує це при

Казань в вахтовий журнал і доповідає про це старшому електромеханіка.

Підготовка ГЕУ до роботи багато в чому залежить від того, в якій готовності вона зна

ділась. При тривалої готовності (2 -8 ч) окремі вузли установки можуть виводи-

диться з роботи з таким розрахунком, щоб встигнути закінчити роботу протягом заданої готовності.

У цьому випадку, отримавши вказівку про підготовку установки до роботи, закінчуються всі ремонтні і профілактичні роботи, проводиться огляд машин, щитів і пріле-

гающих площ. Заміряють опір ізоляції, і результати заносять в вахтовий журнал. Перевіряють в роботі перетворювачі, збудники, вентиляцію головних машин, машинні телеграф та інші механізми.

Головні машини провертають валоповоротного пристроєм, при цьому має бути подано масло на все підшипники. Переконавшись у справності всіх вузлів, вахтовий електромеханік, доповідає старшому електромеханіка про готовність установки до пуску.

Якщо гребна установка знаходиться в короткочасної готовності (15-30 хв), виконувати будь-які роботи, пов'язані з розбиранням вузлів і машин не дозволяється.

Апаратуру і машини оглядають заздалегідь. Перед пуском перевіряють сопротивле

ня ізоляції і результати заносять в вахтовий журнал.

Підготовка ГЕУ до пуску проводиться відповідно до інструкції по експлу

ції даної установки, «Правилами технічної експлуатації» і «Правилами техніки безпеки».

 
 Захист від струмів перевантаження |  блокування |  Відмови, пов'язані з напруженим режимом роботи |  Послідовність пошуку несправностей в роботі електрообладнання ГПМ |  Підготовка електроприводів ГПМ до роботи, робота, висновок з роботи |  Класифікація ГЕУ |  Схеми включення генераторів і гребних двигунів ГЕУ постійного струму |  Структурні схеми ГЕУ змінного струму |  Принципова схема одновальной тегом на змінному струмі |  Структурна схема ГЕУ подвійного роду струму з некерованим випрямлячем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати