На головну

Опис кінематичної схеми пристрою дистанційній віддачі якоря

  1.  IDL-опису бібліотека типу
  2.  А) поняття математичної схеми
  3.  А. Оновлення державного устрою. Бюрократичний апарат. Вищі органи влади
  4.  Активні коригувальні пристрої
  5.  Алгоритм розрахунку коефіцієнта теплоотдачіпо критеріальним рівнянням
  6.  АЛУ - Арифметико-логічні пристрої
  7.  Аналіз принципової схеми об'єкта проектування

(Рис. 12.10, а)

Бустер (від англ. «Вooster») - підсилювач.

Сервопривод - привід, в складі якого є підсилювач.

До основних елементів схеми відносяться:

1 - пневмогидравлический бустер. Бустер - це циліндр, усередині якого переме-

щается поршень. Поршень ділить циліндр на верхню і нижню частини. В верхній частині

знаходиться повітря, в нижній частині - масло;

2 - трубопровід масляної системи; служить для подачі масла в нижню порожнину бустера і праву частину силового циліндра 3;

3 - силовий циліндр гідроприводу; всередині циліндра переміщається поршень.

Мал. 12.10. Електропривод дистанційній віддачі якоря: а - кінематична частина; б - електрична

Поршень ділить циліндр на ліву і праву частини. В обох частинах циліндра зна

диться масло. Масло надходить: в праву частину - з трубопроводу 2, в ліву частину - від масляного шестерінчастого насоса 7;

Крім того, в лівій частині знаходиться пружина, яка прагне перемістити поршень вправо.

Шток поршня за допомогою горизонтальної тяги з'єднаний з верхнім плечем пово

ротного важеля 4;

4 - двухплечего поворотний важіль; його нижня (горизонтальне) плече пов'язане з стрічковим стопором 5;

5 - стрічковий стопор у вигляді стрічки, що охоплює циліндричний гальмівний барабан. Лівий кінець стрічки прикріплений до корпусу судна, правий з'єднаний з поворотним важелем 4.

Сам гальмівний барабан механічно з'єднаний з якірної зірочкою (якірна звёз

дочка або, інакше, ланцюгової барабан, через який проходить якір-ланцюг, на рис. 134, а не відображено);

6 - нереверсивна роликовий муфта; служить для передачі обертання від якірної зірочки до шестерень масляного насоса 7 тільки при спуску якоря;

7 - шестеренний масляний насос, служить для нагнітання масла в ліву частину сило

вого циліндра 3;

YA - котушка електромагнітного золотника. Сам золотник є циліндр, усередині якого знаходиться поршень. Поршень ділить циліндр на ліву і праву частини. У ліву частину подається повітря з суднової повітряної магістралі з постійним тиском. Права частина через отвір в корпусі з'єднана з атмосферою;

ВС - сельсин-датчик довжини витравленої ланцюга; ротор сельсина механічно свя-

зан з якірної зірочкою. На валу ротора ВС знаходяться два кулачка:

1. кулачок, що перемикає контакти мікроперемикача SQ2, коли буде

витравлені 2 м якір-ланцюга;

2. кулачок, що перемикає контакти мікроперемикача SQ3, коли буде

витравлена ??повна довжина якір-ланцюга.

Контакти мікропереключателей SQ2 і SQ3 показані на рис. 12.10, б.

Початковий стан схеми (рис. 12.10, а)

У початковому стані напруга на котушці YA золотника відсутня.

Поршень золотника знаходиться в положенні, показаному на схемі. При такому поло-

жении поршня права частина циліндра золотника повідомлена з атмосферою, тому пор-

шень бустера 1 тиском масла в нижній частині циліндра піднятий вгору.

Тиск масла в нижній частині бустера 1 і з'єднаної з нею правій частині циліндричні

дра гідроприводу 3 невелика. Поршень і шток гідроприводу займають положення, поки-

занное на рис. 12.10, а. Сила тиску штока на верхнє плече поворотного важеля неві-

лику, стрічка щільно охоплює гальмівний барабан. Якірна зірочка нерухома.

 
 Основний режим роботи |  Робота схеми |  Захист від струмів перевантаження |  Захист від обриву поля |  Елементи схеми управління |  Підготовка схеми до роботи |  Робота схеми |  Основні елементи схеми. |  швидкість |  Захист від струмів перевантаження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати