Головна

Управління 3-фазним асинхронним двигуном з одного і двох постів

  1.  ABC-метод і управління запасами
  2.  I. Створення замкнутих систем водного господарства промислових комплексів і районів
  3.  Quot; Метафізика "- збори чотирнадцяти книг Арістотеля різнорідного змісту, традиційно розташовувалися після (" мета- ") його" Фізики ".
  4.  Ro договору, умов міжнародного соглаше- bargain, provisions of international agreement
  5.  V. Права людини, демократія і благе управління
  6.  X. Відновлення непридатного каучуку
  7.  А. Державне управління в Росії. посилення самодержавства

Варіант 3-фазного асинхронного двигуна з одного і двох постів управ

лення приведена на рис. 103.

Мал. 103. Варіант 3-фазного асинхронного двигуна з одного (а) і двох (б) постів керування

Варіант 3-фазним асинхронним двигуном з одного поста управління

Схема (рис. 103, а) передбачає пуск і зупинку двигуна за допомогою кно-

Почни поста, що складається з кнопок «Пуск» і «Стоп». Ця схема застосовується для управ

лення найбільш простих суднових електроприводів - насосів, вентиляторів, шлюпочних і трапової лебідок і т.п.

 
 Коротка характеристика типів схем |  Умовні графічні зображення елементів електричних схем |  Умовні функціональні позначення на апаратурі всіх видів |  Захисту від струмів короткого замикання |  Наслідки струмів короткого замикання |  Схеми захисту від струмів короткого замикання |  Захисту від струмів перевантаження |  Причини і наслідки зниження напруги |  Схеми захистів по зниженню напруги |  нульова захист |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати