Головна

Умовні функціональні позначення на апаратурі всіх видів

  1.  D.1 Функціональні кнопки
  2.  IV. функціональні ряди
  3.  Автоматичні системи управління класификация. Основні функціональні частини АСУП
  4.  Алгоритмізація основних видів обчислювальних процесів
  5.  Аналіз видів і наслідків дефектів процесу (PFMEA, FMEA процесу)
  6.  Аналіз собівартості окремих видів продукції
  7.  Аналіз рівня собівартості окремих видів продукції

Мал. 1.Плюс, позитивна полярність.Для позначення з'єднувачів позитивної полярності, що включають джерело постійного струму

Мал. 2. Мінус, негативна полярність. Для позначення з'єднувачів отри-

цательной полярності, що включають джерело постійного струму

Мал. 3. Постійний струм. Для позначення з'єднувачів, що включають аппарату-

ру до джерела постійного струму, а також для вказівки, що апаратура працює тільки на постійному струмі

Мал. 4. Змінний струм. Для позначення з'єднувачів, що включають апарату

ру до джерела змінного струму, а також для вказівки, що апаратура працює тільки на змінному струмі

Мал. 5. Перетворювач змінного струму в постійний.Для позначення пре-

просвітників змінного струму в постійний і відповідних з'єднувачів

Мал. 6. Перетворювач постійного струму в змінний.Для позначення пре-

просвітників постійного струму в змінний і відповідних з'єднувачів

Мал. 7. Корпус, шасі. Для позначення з'єднувачів, підключених до корпусу або шасі

Мал. 8. Заземлення, маса. Для позначення з'єднувачів заземлення

Мал. 9. Заземлення, захисне. Для позначення з'єднувачів заземлення, що створюють

щих захист від ураження електричним струмом

Мал. 10. Прилад II класу захисту. Для позначення апаратури, відповідні

щей вимогам техніки безпеки, визначеним для апаратури II класу (защи-

ти)

Мал. 11. Запобіжник. Для позначення коробок запобіжників і вказівки їх місця

Мал. 12. Сигнальна лампа. Для позначення перемикача, за допомогою которо-

го включають і вимикають сигнальну лампу

Мал. 13. Лампа освітлення, підсвічування. Для позначення перемикачів, управ

ляющих джерелом світла

Мал. 14. Включено. Для позначення включення мережі, вимикачів мережі або їх положення, відповідного включенню мережі

Мал. 15. Виключено. Для позначення вимикання мережі, вимикачів мережі або їх положення, відповідного виключення мережі

Мал. 16. Увімкнення / кнопковий перемикач з двома фіксувати

ванними положеннями. Для позначення вимикача, що включає або вимикаю

ного мережу. Кожне положення вимикача фіксоване.

Мал. 17. Готовність до включення, черговий режим. Для позначення вимикача

теля (або його положення), за допомогою якого частина апаратури наводиться в стані

ня «готовність до включення». На судах черговий режим називають «стенд-бай» ( «stand-by»)

Мал. 18. Перемикач, педаль. Для позначення з'єднувачів, до кото

рим підключається ножний перемикач

Мал. 19. Перемикач каналів програм. Для позначення перемикачів, кправляющіх вибором каналу, програми

Мал. 20. Старт, пуск, приведення в дію. Для позначення перемикачів старту, пуску, приведення в дію

Мал. 21. Швидкий пуск. Для позначення перемикача або регулюючого еле

мента, за допомогою якого робоча швидкість (нормальний режим) досягається без зна

Чімойо затримки

Мал. 22. Зупинка, блокування. Для позначення перемикача, за допомогою якого рух, наприклад, переміщення стрічки припиняється

Мал. 23. Швидка зупинка, стоп. Для позначення регулюючих елементів, за допомогою яких процес, програм, хід стрічки зупиняється без значущої задерж

ки

Мал. 24. Пауза, перерва. Для позначення перемикача, дія якого пере-

мещение (наприклад, стрічки) переривається за допомогою гальмівної системи і відключення

Мал. 25. Ефект або дію в напрямку до вихідної точки, нормальний режим. Для позначення перемикачів ефекту або дії в напрямку до действи-

котельної або уявної вихідної точки, знаку, позначці, наприклад, одночасне приведення декількох параметрів апаратури до заздалегідь обраним значенням

Мал. 26. автоматичне управління. Для позначення перемикача (або його положення), за допомогою якого апаратура наводиться в режим автоматичного керування

Мал. 27. Ручне керування. Для позначення перемикача (або його положення), за допомогою якого апаратура наводиться в режим ручного управління

Мал. 28. Дистанційне керування. Для позначення перемикача (або його положення

Мал. 29. Регулювання. Для позначення елемента, що підлягає регулюванню, встановлює відповідне значення величини. Значення величини збільшується зі збільшенням висоти фігури

Мал. 30. Регулювання високих звукових частот. Для позначення регулюють

щих елементів високих звукових частот

Мал. 31. Регулювання низьких звукових частот. Для позначення регулюють

щих елементів низьких звукових частот

Мал. 32. Музика. Для позначення положення «музика» перемикача «мова / музика»

Мал. 33. Звук. Для позначення перемикачів, що регулюють елементів і з'єднувачів, що відносяться до звукової інформації

Мал. 34. Баланс. Для позначення регулювання балансу стереоканалов

Мал. 35. Синхронізація.Для позначення з'єднувачів, перемикачів та регулювання

рующих елементів, призначених для управління апаратурою, що працює синхрон

але, наприклад, підключення синхронізатора кінопроектора

Мал. 36. Фільтр (пропускання) високих частот. Для позначення фільтра висо-

ких частот, а також пов'язаних з ним перемикачів і регулюючих елементів

Мал. 37.Фільтр (пропускання) низьких частот. Для позначення фільтра низьких частот, а також пов'язаних з ним перемикачів і регулюючих елементів

Мал. 38. Фільтр смугасто-загороджувальний, режекторний. Для позначення смуг

но-загороджувального фільтра, а також пов'язаних з ним перемикачів і регулюючих елементів

Мал. 39. Фільтр середніх частот, смуговий. Для позначення смугового фільт-

ра, а також пов'язаних з ним перемикачів і регулюючих елементів

Мал. 40. Тюнер, радіоприймач. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюючих елементів радіоприймача, тюнера

Мал. 41. Вхід. Для позначення вхідних з'єднувачів, коли необхідно відмінність між входами і виходами

Мал. 42. Вихід. Для позначення вихідних з'єднувачів, коли необхідно разли

ність між входами і виходами

Мал. 43. Тонкомпенсация. Для позначення перемикачів і регулюючих еле

ментів, що дозволяють компенсувати фізіологічну криву чутності

Мал. 44. Підсилювач. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюють

щих елементів підсилювача. Для позначення підсилювача, укладеного в захисний корпус

Мал. 45. Годинники, реле часу. Для позначення перемикачів і регулюючих елементів в годинах, реле часу, таймерах

Мал. 46. Моно, моно. Для позначення монофонічного воспроізве-

дення (записи) звуку. Для позначення положення «моно» на перемикачах «моно /

стерео ». Застосовується також на етикетках грамплатівок

Мал. 47. стереофонічний. Для позначення стереофонічного відтворення (записи) звуку. Для позначення положення «стерео» на перемикачах «моно / стерео». Застосовується також на етикетках грамплатівок

Мал. 48. Магнітофон. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регуліру-

чих елементів, призначених для магнітофона

Мал. 49. стереофонічний магнітофон. Для позначення з'єднувачів, пере-

вимикачів і регулюючих елементів, призначених для стереофонічних магніто

фонів

Мал. 50. головні телефони. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюючих елементів, призначених для головних телефонів

Мал. 51. Головні телефони стереофонічні. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюючих елементів, призначених для головних стереофоні-

чеських телефонів

Мал. 52. Головні телефони з мікрофоном.Для позначення з'єднувачів, пере

вимикачів і регулюючих елементів, призначених для головних телефонів з мікро-

олфоном

Мал. 53. мікрофон. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюють

щих елементів, призначених для мікрофонів

Мал. 54. мікрофон стереофонічний. Для позначення з'єднувачів, переклю-

чатель і регулюючих елементів, призначених для стереофонічних мікрофонів

Мал. 55. Навушник. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюють

щих елементів, призначених для навушника

Мал. 56. Гучномовець. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регулюючих елементів, призначених для гучномовця

Мал. 57. Запис (реєстрація) на носії інформації. Для позначення пере

перемикача його положення, в якому апаратура включається на запис

Мал. 58. Відтворення запису з носія інформації. Для позначення пере-

перемикача або його положення, в якому апаратура включається на відтворення з носія інформації

Мал. 59. Стирання запису з носія інформації. Для позначення перемикачі

ля або його положення, в якому відбувається стирання інформації, записаної на носите

ле

Мал. 60. Контроль вхідних даних під час запису або реєстрації на носи

тілі інформації.Для позначення регулюючого елемента, за допомогою якого проводиться контроль вхідних даних під час запису або реєстрації

Мал. 61. Контроль вхідних даних після запису або реєстрації їх на носи

тілі інформації.Для позначення регулюючого елемента, за допомогою якого проводиться контроль вхідних даних після запису їх або реєстрації

Мал. 62. Контроль вхідних даних під час їх відтворення.Дляобозна-

чення регулюючого елемента, за допомогою якого проводиться контроль вхідних

даних під час їх відтворення

Мал. 63. Блокування записи. Для позначення керуючого елемента блокірую-

щей схеми, призначеної для запобігання випадкового відтворення запису.

Мал. 64. Лічильник (маркер). Для позначення керуючого елемента, при допо

щі якого відмітка (наприклад, сигнал, перфорація, спеціальний код) може бути за-

реєструвати на носії інформації

Мал. 65. Відсічення носія.Для позначення керуючого елемента системи від-

січки, наприклад, в пристроях копіювання та монтажу паперової, магнітної, перфорі-

рова стрічки

Мал. 66. Постійний і змінний струм. Для позначення з'єднувачів, подклю

чающих апаратуру до джерела постійного або змінного струму, а також для указа-

ня, що апаратура працює на постійному і змінному струмі

Мал. 67. Кварц. Для позначення органів управління кварцовими резонаторами

Мал. 68. Увімкнення / кнопковий перемикач з одним фіксовано

ванним становищем. Для позначення перемикача, що включає або виключающе-

го мережу. Положення «Викл.» Є фіксованим, положення «Вкл.» Здійснюється тільки при натисканні перемикача

Мал. 69. Дзвінок. Для позначення перемикача, керуючого дзвінком

Мал. 70. Гудок. Для позначення перемикача, керуючого гудками, звукови-

ми сигналізаторами тривоги

Мал. 71. вентилятор. Для позначення перемикача, управляющеговентілято-

ром

Мал. 72. заземлення безшумне. Для позначення з'єднувачів заземлення, обидві-

чують мінімальні шуми апаратури від заземлення

Мал. 73. еквіпотенційної. Для позначення з'єднань, призначених для приведення декількох вузлів апаратури до єдиного потенціалу

Мал. 74. Випрямляч (без вказівки типу). Для позначення з'єднувачів і регулюючих елементів, пов'язаних з випрямними пристроями

Мал. 75. трансформатор. Для позначення з'єднувачів, перемикачів і регу-

лірующіх елементів, призначених для управління силовими трансформаторами

Мал. 76. Рух в одному напрямку. Для позначення регулюючого еле

мента, в результаті дії якого об'єкт переміщається в зазначеному напрямку

Мал. 77. Рух в двох напрямках. Для позначення регулюючого еле

мента, в результаті дії якого об'єкт переміщається в двох зазначених напрям-пах

Мал. 78. Рух, обмежене в двох напрямках. Для позначення елементів

та, в результаті дії якого об'єкт переміщається в двох напрямках у визначених

ленних межах

Мал. 79. Дія від вихідної точки. Для позначення регулюючого елемента,

за допомогою якого відбувається переміщення об'єкта (ефекту) від вихідної (дійсної або уявної) точки

Мал. 80. Дія у напрямку до вихідної точки.Для позначення регуліру-

ючої елемента, за допомогою якого відбувається переміщення об'єкта (ефекту) до вихідної (дійсної або уявної) точці

Мал. 81. Дія в двох напрямках від вихідної точки.Для позначення регу

лірующего елемента, за допомогою якого відбувається переміщення об'єкта (ефекту) від вихідної (дійсної або уявної) точки

Мал. 82. Послідовне дію від вихідної точки і назад. для позначень

ня регулюючого елемента, за допомогою якого відбувається подальше переміщення

ня об'єкта (ефекту) від вихідної точки (дійсної або уявної) і назад

Мал. 83. Одночасна дія від вихідної точки і назад. для позначень

ня регулюючого елемента, за допомогою якого відбувається одночасне переме

щення об'єкта (ефекту) від вихідної точки і назад

Мал. 84. установка мінімуму. Для позначення регулюючого елемента, посеред

ством якого встановлюється мінімальне значення величини, наприклад, баланс мостової схеми, мінімум відхилення вимірювального приладу, індикатора і т.п.

Мал. 85. Установка максимуму.Для позначення регулюючого елемента, по-

засобом якого встановлюється максимальне значення величини, наприклад, на-

будівництво, максимальне відхилення вимірювального приладу, індикатора і т.п.

Мал. 86. Режекторний резонансний фільтр (хвильова пастка). для позначення

чення регулюючого елемента, керуючого режекторним резонансним фільтром

Мал. 87. Фільтр смугасто-загороджувальний зі змінною смугою загородження

(Пропускною здатністю).Для позначення регулюючого елемента, керуючого по-

лисніють-загороджувальним фільтром зі змінною смугою пропускання

Мал. 88. Фільтр Смугова зі змінною середньою частотою. Для позначення регулюючого елемента, керуючого смуговим фільтром зі змінною середньою частотою

Мал. 89. Фільтр Смугова зі змінною пропускною здатністю (селективна регулювання).Для позначення регулюючого елемента, керуючого смуговим фільтром зі змінною смугою пропускання

 
 Дискові гальмівні пристрої широко застосовуються в електроприводах суднових |  Колодкового гальма з електромагнітним приводом |  Колодкового гальма з електрогідравлічним приводом |  Основні відомості |  Елементна основа систем управління |  Мікропроцесорні системи управління. Основні відомості |  Структурна схема мікропроцесорної системи управління електропрі- |  архітектура мікропроцесора |  Основні відомості |  Коротка характеристика типів схем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати