На головну

Основні відомості

  1.  A. Матриці. початкові відомості
  2.  I. Деякі відомості про наближених обчисленнях
  3.  I. Загальні відомості
  4.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  5.  I. Відомості про заявника
  6.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  7.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку

схемою (Від грец. Schema - зовнішній вигляд, форма) називають креслення, на якому умовними графічними позначеннями показані складові частини виробу або установ-

ки і з'єднання або зв'язку між ними.

Схеми електроприводів застосовуються на стадіях їх розробки, вивчення та експлуатацiю

атації.

У першій половині 20-го століття не існувало загальних правил побудови схем електрообладнання, кожен завод-виготовлювач мав власні правила. це приво

діло до серйозних ускладнень при монтажі та налагодження складного збірногоелектробору-

нання, окремі частини якого були виготовлені на різних заводах.

Тому в промисловості, в тому числі і електротехнічної, постійно прово-

ділась робота по уніфікації (одноманітності) правил побудови схем. Ця робота завер

шилася введенням в 70-х роках загальносоюзної системи стандартів, яка отримала назва

ня «Єдина система конструкторської документації», скорочено - ЕСКД.

Зокрема, цією системою в області електротехніки встановлені класифікація, побудова та правила читання електричних схем.

Єдина система конструкторської документації (ЕСКД) - це сукупність стан-

дартов, основна частина якої введена в 1971 р і продовжує діяти до сих пір.

Дотримання стандартів ЕСКД є обов'язковим на території країни, порушення

стандартів переслідується за законом (до одного року позбавлення волі).

Слід розуміти, що ЕСКД - це національна система стандартів, дію-

щая в межах території України та інших країн СНД. В інших країнах діють ана-

логічні системи - в Канаді, США, Англії, Німеччини, відмінні від ЕСКД. Наприклад, резистор в стандартах Англії зображується у вигляді плоскої пружинки (гармошки), в стра

нах СНД - у вигляді прямокутника, і т.п.

Тому Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) проводить постійні

ву роботу, спрямовану на розробку стандартів, однакових для всіх країн.

 
 реле швидкості |  реле рівня |  Стрічкові гальмівні пристрої |  Дискові гальмівні пристрої широко застосовуються в електроприводах суднових |  Колодкового гальма з електромагнітним приводом |  Колодкового гальма з електрогідравлічним приводом |  Основні відомості |  Елементна основа систем управління |  Мікропроцесорні системи управління. Основні відомості |  Структурна схема мікропроцесорної системи управління електропрі- |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати