Головна

архітектура мікропроцесора

  1.  III. МИСТЕЦТВО ВІДРОДЖЕННЯ У ФРАНЦІЇ. Архітектура, скульптура, жівопісь.15 в.
  2.  Акумуляторна архітектура
  3.  архітектура
  4.  архітектура
  5.  архітектура
  6.  архітектура
  7.  архітектура

Мікропроцесор як керуючий пристрій є складовою частиною в

системі управління автоматизованим ЕП. Розглянемо спочатку функціональний склад і принцип дії МП як комплексного програмно-керованого елемента.

Мал. 9.66. Структурна схема моделі мікропроцесора

Мікропроцесор являє собойедіное пристрій у вигляді деякого «чер

ного ящика »(9.66, а), має зовнішні входи і виходи для робочої інформації (дані D, D ') і для команд управління даними (X).

усередині МП відбуваються 2 процеси:

1. обробка даних, при якому надходять в дані D піддаються логічного

ським і обчислювальним операціям і в новій якості D ' виводяться з МП;

2.Управленіе обробкою даних на підставі заздалегідь складеної програми

(X).

Відповідно до зазначених процесами в складі МП можна виділити 2 основ-

них функціональних блоку - блок операцій БО і блок управління БО (Рис. 9.66, б).

Основним є блок операцій, так як саме він реалізує функціональне призначення МП.

Блок управління забезпечує правильне функціонування БО, при цьому по-

ступає програма роботи МП у вигляді послідовності команд X. перетвориться БО з урахуванням сигналів Yo, Оповіщають про стан БО, в серію керуючих сигналів Y, впливають на БО.

У своїй роботі МП взаємодіє з зовнішніми пристроями, які совмест

але з ним утворюють мікропроцесорну систему управління МСУ деяким об'єктом ОУ (Рис. 9.87, в).

Джерелом вихідних даних і програми є відповідно запам'ятовуючі пристрої даних СВЕРБЛЯЧКА і команд ЗУ К.

Приймачем оброблених даних служить так званий пристрій введення-ви-

вода УВВ, через яке оброблена цифрова робоча інформація D ' в преобразо-

ванном вигляді як вихідну керуюче вплив Uy надходить на об'єкт управління.

З ОУ в УВВ надходить інформація про стан об'єкта управління у вигляді сигналів зворотних зв'язків Uo.

В МСУ потік робочої інформації може мати не тільки пряме напрямку

ня (від СВЕРБЛЯЧКА і до УВВ), але і зворотне (від УВВ к МП і до СВЕРБЛЯЧКА). Це дає можливість обміну інформацією між СВЕРБЛЯЧКА, БО и УВВ, дозволяє обробляти дані обрат-

них зв'язків і запам'ятовувати результати операцій.

Спільна взаємопов'язана робота всіх пристроїв і блоків в МСУ обеспечи-

ється системою керуючих сигналів Yn Yo.

Необхідна узгодженість дій в часі блоків МП и МСУ достига-

ється за допомогою синхронізуючих імпульсів Хс, Що надходять від генератора високо-

стабільної частоти.

 
 Реле тиску |  реле швидкості |  реле рівня |  Стрічкові гальмівні пристрої |  Дискові гальмівні пристрої широко застосовуються в електроприводах суднових |  Колодкового гальма з електромагнітним приводом |  Колодкового гальма з електрогідравлічним приводом |  Основні відомості |  Елементна основа систем управління |  Мікропроцесорні системи управління. Основні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати