На головну

Структурна схема мікропроцесорної системи управління електропрі-

  1.  A) Попереджувальний світловий і звуковий сигнал гальмівної системи
  2.  A. з незрілістю поворотно-противоточной системи
  3.  D.2 Кнопки управління переміщенням курсора
  4.  Gt; Центр управління мережами і загальним доступом
  5.  I Налаштування параметрів системи
  6.  I. Схема характеристики.
  7.  I.2.7. Єдність античної римської правової системи

водом

До складу мікропроцесорної системи управління ЕП входять наступні блоки і

пристрою (ріс.9.65):

Мал. 9.65. Структурна схема мікропроцесорної системи керування електроприводом:

УС - пристрій зв'язку; УВУ -

пристрій зв'язку УС зі старшою за ієрархією ЕОМ або з оператором.

В УС використовуються перетворювачі кодів, пульт управління з пристроєм

відображення інформації;

керуючий обчислювальний пристрій УВУ, що складається з апаратних засобів АС і програмного забезпечення ПО.

Апаратні засоби - це по суті комплекс жорстко закоммутіровать автоматів, який за рахунок використання спеціальних програм стає функцио

нальним вузлом специфічного застосування.

В системі управління УВУ займає центральне місце, виробляючи керую

щие сигнали на підставі директив, що надходять через УС від ЕОМ наступного за ієрархією рівня і сигналів з датчиків, встановлених в пристроях, які перераховані нижче;

пристрій жорсткої логіки УЖЛ, представляє собою систему окремих жорстко закоммутіровать блоків керуючої апаратури.

Ця апаратура служить для автономного управління процесом в разі виходу з ладу ЕОМ, а також при необхідності втручання обслуговуючого персоналу в ході управління процесом.

У ряді випадків ці блоки або частина їх беруть участь в автоматичному режимі роботи

ти, якщо від системи потрібна висока швидкодія. вихідні сигнали УЖЛ надходять на входи джерела живлення ІП і силового перетворювача СП;

керований джерело силового харчування, В якості якого може бути управ

ється або некерований випрямляч.

В окремих тиристорних перетворювачах функції ІП и СП поєднують. Жирними стрілками на рис. 9.65 зазначено напрям потоку електроенергії в двига

тельном і рекуперативному режимах, світлими - потоки інформації. керуючі сиг

нали ІП отримує від УВУ и УЖЛ, в зворотному напрямку слід діагностична і сигнальна інформація;

силовий перетворювач СП, Зазвичай представляє керований випрямі-

тель або інвертор в перетворювачі частоти. Потік електроенергії в СП також 2-сторонній (в залежності від режиму двигуна).

Керуючі сигнали надходять від УЖЛ и УВУ, а в зворотному напрямку слід діагностична і сигнальна інформація;

електродвигун ЕД, що включає в себе, крім двигуна, також датчики

швидкості, струму і температури обмоток;

передавальний пристрій механізму ПУМ і робочий орган РО механізму (наприклад, ланцюгова зірочка на брашпилів).

Для виявлення функціональних взаємозв'язків в системі розглянемо процес проходження інформації.

Основним інформаційних і керуючих компонентом системи є УВУ, в якості якого можуть застосовуватися мікроЕОМ або програмований Конт-

ролер. на входи УВУ інформація надходить від ЕОМ сусіднього по ієрархії рівня.

зв'язок УВУ з пристроями системи здійснюється за допомогою аналогових, цифрових та імпульсних сигналів.

Для цього до складу УВУ вводяться аналого-цифрові, цифроаналогові, цифро-

імпульсні, імпульсно-цифрові перетворювачі.

Для зв'язку з оператором застосовуються пристрої введення-виведення: пульт з діспле-

о або без нього, принтер і т. п.

на УВУ надходить інформація з датчиків про хід процесів і стані пара-

метрів ІП и СП. Ця інформація використовується для корекції керуючих сигналів і для контролю працездатності.

Двигун, передавальний пристрій і робочий орган також обладнуються датчиком

ками стану. Інформація з них постійно або за запитом подається на УВУ, де використовується в якості сигналів зворотних зв'язків або діагностичних повідомлень.

 
 Промислові типи струмових електротеплових реле |  Реле тиску |  реле швидкості |  реле рівня |  Стрічкові гальмівні пристрої |  Дискові гальмівні пристрої широко застосовуються в електроприводах суднових |  Колодкового гальма з електромагнітним приводом |  Колодкового гальма з електрогідравлічним приводом |  Основні відомості |  Елементна основа систем управління |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати