На головну

Реле тиску

  1.  E) Попереджувальний світловий сигнал низького тиску моторного масла
  2.  А) Пружинні датчики тиску
  3.  Автоматична підтримка зарядного тиску в гальмівній магістралі.
  4.  Б) Основні відомості про вибір, встановлення та експлуатації приладів тиску (ПД)
  5.  Б) Витратоміри постійного перепаду тиску
  6.  Барометрична формула - визначає залежність тиску або густини газу від висоти в полі тяжіння
  7.  ТЯГАР ФІНАНСОВОГО ТИСКУ

Реле тиску призначені для роботи в судинах, що не сполучаються з атмосфе- і реагують на зміну тиску робочого тіла (повітря, води, масла і т. П.) В систе-

ме.

Пристрій реле тиску показано на рис. 9.54.

Мал. 9.54. Реле тиску: 1 - мембрана; 2 - поршні; 3 - подушки; 4 - регуліровоч-

ні пружини; 5 - регулювальні гайки; 6 - важелі контактної системи; 7 - опори контактної системи; 8, 13 - рухливі контакти; 9, 10, 11, 12 - нерухомі контакти

На рис. 9.54 зображено здвоєне реле тиску, що складається з двох однакових частин - реле мінімального тиску (зліва) і реле максимального тиску (праворуч). Тиск робочого тіла (води, повітря, масла) через гумову мембрану 1 пере

дається на поршні 2, які впираються своїми колонками в подушки 3. На подушки на

жимают пружини 4, надіті на вертикальні стрижні. У верхній частині стрижнів нареза

на різьблення і надіті регулювальні гайки 5.

З подушками пов'язані важелі контактної системи. Один кінець важеля (правий

для лівого реле) лежить на опорі 7, другий (лівий) через штовхач впливає на під-

Віжн контакт 8 мікроперемикача (мікроперемикач - це вимикач з дуже малим ходом рухомих частин).

При зміні тиску, наприклад, збільшення, обидва поршня з подушками переме-

щаются вгору, внаслідок чого важелі 6 контактної системи стануть повертатися - на

лівому реле за годинниковою стрілкою, на правому - проти. В результаті рухливий контакт 8

залишатиметься замкнутим з контактом 9, а рухливий контакт 13 розімкнеться з непід-

Віжн 11. Оскільки пара контактів 13 - 11 знаходиться в ланцюзі котушки лінійного кін

тактора двигуна, останній відключиться і зупиниться.

При зниженні тиску відбувається зворотний процес. При зниженні тиску до мінімального контакт 8 замикається з контактом 10, в результаті чого двигун вклю-

чає.

Зі сказаного випливає, що праве реле - це реле максимального тиску, ліве - мінімального. Це ж підтверджує положення регулювальних гайок 5 - ліва гайка знаходиться вгорі стрижня, тому ліва регулювальна пружина стиснута слабо. В теж

час права гайка опущена нижче лівої, т. е. сильней затиснута. Тому права регуліровоч

ная пружина затиснута сильніше, ніж ліва.

Тому перемикання контактів 8 і 9 відбуватиметься в діапазоні малих тис-

лений, а контактів 13 і 11 - в зоні великих.

Слід зазначити, що мембрана 1 виконує дві функції:

1. через неї передається тиск робочого тіла на іншу частину реле;

2. вона служить для запобігання проникнення води, масла, повітря всередину

корпусу реле.

Промислові типи реле тиску

Промисловість випускає різні типи реле тиску. На судах широко примі

няются здвоєні реле тиску типу РДК-57 (Р - реле, Д - тиску, К - корабельне).

За допомогою цього реле на судах контролюють тиск повітря, води і масла.

Мал. 9.55. Реле тиску типу РДК-57:

1 - корпус реле; 2 - поршень; 3 - регулювальні гайки; 4 - кожух; 5 - регулиро

вильно пружини; 6 - мікроперемикач; 7 - стрижень; 8 - подушка; 9 - мембрана

У корпусі реле розміщені два однакових реле - максимального і мінімального тиску).

Пристрій реле показано на рис. 9.55.

У корпусі 1, закритому кожухом 4, знаходяться дві мембрани 9 (на рис. 9.55 видно одна). До них знизу підведена трубка, поєднана з посудиною, в якому тиск може змінюватися.

Зверху до мембран прилягають два поршня 2, що впираються своїми колонками в подушки 9. На подушки натискають дві пружини 5, надіті на стрижні 1. Стиснення пружин регулюється гайками 3.

При збільшенні тиску в системі обидва поршня підносити вгору, внаслідок чого контакти мікроперемикача 6 максимального тиску розмикаються, відключаючи насос або компресор.

При зниженні тиску обидва поршня опускаються вниз, внаслідок чого контакти

мікроперемикача мінімального тиску замикаються, включаючи насос або компрес-

сміття.

Слід зазначити, що замикання і розмикання контактів одного і того ж мікро-

перемикача відбувається при різних значеннях тиску. Так, на одному з суден були

отримані такі результати:

1. реле мінімального тиску замикала контакти при Р = 2 кг * с / см  і размика-

ло при тиску Р = 2, 5 кг * с / см  (Різниця - 0,5 кг * с / см  );

2. реле максимального тиску розмикати контакти при Р = 4 кг * с / см  і заступники-

кало при тиску Р = 3,6 кг * с / см  (Різниця - 0,4 кг * с / см  );

.

Недолік даного реле полягає в тому, що реле не має шкал з розподілами для регулювання мінімального і максимального тиску. Для регулювання доводиться використовувати контрольний манометр зі шкалою.

 
 Проміжне реле типу МКУ-48 |  Електромеханічні реле часу |  Електромагнітні реле часу |  Електронні реле часу |  Пневматичні реле часу |  Графічне зображення контактів реле часу |  Основні відомості |  Основні відомості |  Струмові теплові реле |  Температурні теплові реле |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати