На головну

Струмові теплові реле

  1.  Час-струмові характеристики расцепителей
  2.  Закон Гесса. Теплові ефекти хімічних реакцій
  3.  Кількість теплоти. Тепловий потік. Питомі теплові потоки
  4.  Лекція 1. Теплові перетворювачі
  5.  Лекція № 8. Вихорострумові індуктивні перетворювачі
  6.  Тема 3.2 Механічні, теплові та фізико - хімічні характеристики діелектриків
  7.  Температурні теплові реле

У цих реле чутливим до тепла елементом є біметалічна пластини

на (рис. 9.50).

Мал. 9.50. біметалічна пластинка

Біметалічна пластина складається з двох шарів металів з різними коефіцієнтом

тами лінійного розширення ?  і ?  . Шари металу з'єднуються або зварюванням, або про-

Катков в гарячому стані. При нагріванні пластина згинається в бік металу з меншим коефіцієнтом лінійного розширення. Вигин пластини використовується для віз

дії на контакти реле.

При виробництві біметалевих пластин застосовують матеріали з низьким коефіці-

фициента лінійного розширення, наприклад, железоніеклевий сплав інвар, і з високим коефіцієнтом - хромонікелеві, молібденонікелевие інемагнітні стали.

Пристрій і принцип дії теплового реле

У спрощеному вигляді електротеплове реле зображено на рис. 9.51, а, б.

Мал. 9.51. Електротеплове реле:

а - при нормальному струмі; б - при струмі, що перевищує нормальний; в - час-струмовий характеристика реле;

1 - біметалічна пластина; 2 - нагрівач; 3 - засувка; 4 - пружина; 5 - толку

тель; 6 - рухливий контакт; 7 - теплоізоляційна камера

Як випливає з рис. 9.51, а биметаллическая пластина 1 ув'язнено разом із нагрівання

вателем 2 в теплоізоляційну камеру 7. Ця камера дозволяє звести до мінімуму передачутепла від нагрівача до решти деталей реле.

Верхній кінець пластини прикріплений до нерухомої Г-образної скоби з ізоляці-

ційного матеріалу, нижній же кінець впирається в горизонтальне плече двухплечего защел-

ки 3. Знизу це плече подпружінени пружиною 4.

На вертикальному плечі засувки закріплений рухомий контакт 6, який при нор

ному струмі (рис. 9.51, а) електрично з'єднаний з нерухомим, і через ці два кін

такту протікає струм I.

При перевантаженні кількість тепла нагрівачі збільшується, біметалічна пластина згинається, її нижній кінець переміститься вправо (рис. 9.51, б) і звільнить засувку 3. Остання під дією пружини 4 повернеться і розімкне контакти реле.

На практиці це призводить до відключення двигуна. Оскільки при непрацюючому двигуні ток через нагрівач не протікає, біметалічна пластина охолоджується. Але увійти в зачеплення із засувкою пластина сама не зможе (реле без самоповернення).

Для повернення засувки в початкове положення потрібно натиснути пальцем на кнопку тол-

кател 5.

Основною характеристикою теплового реле є час-струмовий (рис. 9.51, в).

По горизонтальній осі відкладена кратність контрольованого струму (по відношенню до номінального), по вертикальній - час спрацьовування теплового реле.

Теплові реле вибираються за умовою: номінальний струм обраного реле повинен дорівнювати номінальному струму двигуна або будь-якого іншого споживача.

В цьому випадку кратність струму навантаження I  / I  = 1, і як випливає з рис. 9.51, в, характеристика реле не перетинається з пунктирною вертикальною лінією, для якої

I  / I  = 1. Це означає, що час спрацьовування реле t  = ?, інакше кажучи, якщо через реле протікає його номінальний струм, реле не спрацює.

Якщо струм навантаження стане більше номінального, реле спрацює. При цьому час спрацьовування реле обернено пропорційно квадрату струму.

Така залежність пояснюється тим, що теплове реле спрацьовує завжди при одному і тому ж кількості виділеного в нагрівачі тепла:

Q = I  R t = const,

де: I - струм навантаження;

R - Опір нагрівача;

t - час протікання струму через нагрівач.

Звідси випливає

t = Q / I R

Прийнявши Q = const (тому що реле спрацьовує завжди при одному і тому ж кількості виділеного тепла) і R = const (приймемо опір нагрівача не залежних від температури), отримаємо:

t ? 1 / I ,

тобто час спрацьовування теплового реле обернено пропорційно квадрату струму (А не струму в першого ступеня).

Як випливає з рис. 56, в, якщо струм навантаження в 2 рази більше номінального, тобто

I  / I  = 2, час спрацьовування реле складе t  , Якщо в 4 рази більше, тобто I  / I =

= 4 - час спрацьовування t .

Теплові реле вбудовують в магнітні пускачі, станції управління і ін., Тобто

реле знаходиться в одному місці, а споживач електроенергії, наприклад, електродвигун

- в іншому.

Це означає, що електротепловие ці реле контролюють нагрівання опосередковано -через струм приймача електроенергії, а не безпосередньо, Через температуру приймача.

Тому при роботі в північних широтах холодну реле, що має температуру навколишнього середовища, при виникненні перевантаження двигуна може не встигнути спрацювати, і двигун згорить.

У той же час в тропіках нагріте повітрям реле буде спрацьовувати навіть тоді, коли перевантаження двигуна немає. Нормальна робота електроприводу стане неможливою

через постійні відключень електродвигуна.

Розвиток напівпровідникової техніки дозволило створити температурні реле, кото

які реагують безпосередньо на нагрівання приймача електроенергії.

 
 Дугогасительная система контакторів |  Гасіння дуги в контакторах змінного струму |  Пристрій і принцип дії реле напруги |  Проміжне реле типу МКУ-48 |  Електромеханічні реле часу |  Електромагнітні реле часу |  Електронні реле часу |  Пневматичні реле часу |  Графічне зображення контактів реле часу |  Основні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати