Головна

Електромагнітні реле часу

  1.  II.2.2. Правознавці нового і новітнього часу
  2. " ЛЕКЦІЇ з феноменології ВНУТРІШНЬОГО СВІДОМОСТІ ЧАСУ "(" Vorlesungen zur Phanomenologie des innern Zeitbewubtseins ", 1905) - робота Гуссерля.
  3.  VI. Залежність ємності конденсаторів від часу і від температури
  4.  А) Дія кримінального закону в часі
  5.  Аналіз використання фонду робочого часу
  6.  Бальні оцінки часу і точності виконання завдання
  7.  Бекон (Bacon) Френсіс (1561-1626) - британський філософ, засновник методології дослідної науки, вчення якого стало відправним пунктом мислення всього Нового часу.

Слід відразу ж зазначити дві відмінності електромагнітних реле від електродвіга-

тільних і електромеханічних, розглянутих вище:

1. котушка реле харчується тільки постійним струмом;

2. витримка часу реле починається з моменту відключення котушки від мережі.

Нагадаємо, що котушки електродвигунні і електромеханічних могли пі

таться як постійним, так і змінним струмом, а витримка часу починалася з момен

та подачі живлення на котушку.

Електромагнітні реле застосовують в схемах на змінному струмі, але в цьому випадку

котушку реле включають в мережу через випрямний місток.

Мал. 9.44. Електромагнітне реле часу: а) - пристрій реле; б) вплив демпфера на час відпускання реле; 1 - котушка; 2 - сердечник; 3 - гільза;

4 - поворотна пружина; 5 - регулювальна гайка; 6 - якір; 7 - прокладка

немагнітна

Електромагнітне уповільнення засноване на застосуванні демпфера - Елемента, за-

сповільнює електромагнітні процеси. Як такого демпфера використовують мед

ву або алюмінієву гільзу 3 (кільце), надіти на стрижень муздрамтеатру 2

(Рис. 9.44, а) або безпосередньо на котушку реле. На рис. 9.44, а якір реле 6 показаний в притягнутому стані.

Витримка часу в цьому реле починається з моменту відключення котушки реле від мережі живлення. При відключенні котушки 1 її зменшується магнітний потік Ф ін-

дуктірует в гільзі (демпфері) ЕРС взаємоіндукції (як у вторинній обмотці транс

форматора, якщо вважати котушку реле первинної обмоткою).

згідно правилом Ленца, Струм в гільзі від цієї ЕРС має такий напрямок, що создаваеіий їм магнітний потік гільзи спрямований згідноз убутним магнітним потоком Ф. Це уповільнює спадання потоку в муздрамтеатрі реле так, що він досягне

величини, при якій реле відпускає якір за час більше, ніж за відсутності демп-

фера.

Це іллюстіруется графіками убування магнітного потоку (рис. 9.44, б) при від-

сутствии демпфера (графік 1) та при наявності демпфера (графік 2). Порівнюючи ці графіки, бачимо, що час відпускання якоря реле з демпфером t  більше часу відпускання цього реле без демпфера t .

Час відпускання реле (рис. 9.44, а) можна регулювати, змінюючи товщину ла-

тунной (немагнітної) прокладки 7 на якорі 6: зі зменшенням товщини прокладки час

t  збільшується. Це пояснюється тим, що зі зменшенням немагнітного зазору ?

(Товщина прокладки) магнітне опір потоку знижується і величина його возра

стає. Тому час на його зменшення до значення Ф  , При якому відбувається від-

пускання якоря, збільшується.

Ще одним засобом регулювання t  є зміна натягу повернення

ної пружини 4 за допомогою гайки 5: чим менше натяг пружини, тим більше t

(Рис. 9.44, графік 3).

Електромагнітні реле постійного струму типу РЕВ 810 мають уповільнення від 0,25 до 3,8 с.

 
 Пристрій і принцип дії контактора |  Контакти призначені для безпосередньої комутації електричних ланцюгів. |  зображення контактів |  Електромагнітна система контакторів |  котушки контакторів |  короткозамкнені витки |  Дугогасительная система контакторів |  Гасіння дуги в контакторах змінного струму |  Пристрій і принцип дії реле напруги |  Проміжне реле типу МКУ-48 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати