На головну

Основні відомості

  1.  A. Матриці. початкові відомості
  2.  I. Деякі відомості про наближених обчисленнях
  3.  I. Загальні відомості
  4.  I. Основні проблеми народонаселення Росії
  5.  I. Відомості про заявника
  6.  II. Основні завдання Гостехкомиссии Росії
  7.  II. Основні правила ведення бухгалтерського обліку

Кислотні та лужні АБ застосовують на судах для живлення електроенергією мереж управління автоматичних пристроїв, аварійного освітлення, авральною і пожежної сиг

налізації, радіо- і телефонного зв'язку, відмінних вогнів, для пуску дизелів з до-

гою електростартер.

На деяких типах річкових суду і суден змішаного класу плавання суднові ще

лочние акумулятори з сумарним напругою 110 В використовують в якості аварійно

го джерела електроенергії для рульових машин.

електричний акумулятор - Це хімічне джерело електроенергії. його дей

ствие засноване на оборотних електрохімічних процесах.

Під час заряду акумулятора електрична енергія зарядного пристрою пре-

обертається в хімічну енергію, яка накопичується в акумуляторі.

Якщо до акумулятора підключити приймач електроенергії, то акумулятор буде розряджатися, т. Е. Його хімічна енергія знову буде перетворюватися в електричну. Та-кі процеси заряду-розряду акумулятора повторюються неодноразово.

Акумуляторна батарея складається з декількох електрохімічних елементів, соб

ранних в загальний корпус (див. рис. 8.5, 8.6) і включених за певною схемою.

Зазвичай в акумуляторної батареї кілька банок, в кожній банці блоки позитивно

тільних і негативних пластин з'єднані паралельно.

Електрорушійна сила Е акумулятора - різниця потенціалів позитивного і негативного електродів при розімкнутому зовнішньому ланцюзі. значення Е залежить, головним чином, від стану активної маси пластин і складу електроліту, але не залежить від розмірів пластин акумулятора.

електроліти - Це розчини кислоти або лугу в дистильованої воді. состо

яние електроліту характеризується його щільністю. Щільність лугу і кислоти більше щільності води, тому певної концентрації кислоти або лугу у воді відповід

ствует певна щільність електроліту.

напруга U акумулятора - різниця потенціалів позитивного і негативного

ного електродів при замкнутої зовнішньої ланцюга (при цьому в ланцюзі протікає струм).

Напруга відрізняється від ЕРС значенням падіння напруги всередині аккумулято

ра, яке визначається внутрішнім опором R  акумулятора і струмом, про-

дящім через нього.

При заряді акумулятора U більше ЕРС Е, При розряді - менше. кінцеве напря

ються акумулятора при його розряді - напруга, нижче якого акумулятор розряджати не рекомендується виходячи з умов тривалої експлуатації.

внутрішній опір акумулятора, що складається з опорів електролітів

та, пластин і сепаратора (перфорований ізолятор між пластинами), не постійно: при розряді і зниженні температури воно збільшується.

ємність С акумулятора - кількість електрики, яке може дати повно-

стю заряджений акумулятор при розряді постійним струмом певного значення до кінцевого напруги:

З = I t ,

де I - Струм розряду, А;

t - Тривалість розряду, ч.

Ємність акумулятора залежить від кількості активної маси і конструкції пла-

стин, кількості і концентрації електроліту, температури, ступеня зношеності аку-

мулятора, наявності домішок в електроліті і багатьох інших факторів.

Заряджений акумулятор піддається саморазряду в результаті протікають побоч

них реакцій, витоків струму через корпус і т. д. (наприклад, саморозряд кислотних акуму-

тора становить 1% їх ємності на добу).

Тому для акумуляторів періодично слід проводити контрольно-трениро

вильно цикли розряду - заряду.
 Особливості електропостачання вантажних і пасажирських суден |  Принципова схема АЕРЩ |  Джерела живлення аварійних СЕС |  Схема програмного управління пуском АДГ |  Початковий стан схеми |  Робота схеми після знеструмлення основної СЕС |  Принципові схеми пуску АДГ і включення навантаження |  Основні відомості |  Забезпечення безперервності електропостачання за допомогою аварійної СЕС |  контактних елементах |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати