На головну

Дослiд 16.3. Одержання анiлiну з нiтробензолу

  1. Дослiд 10.2. Отримання трибромфенолу
  2. Дослiд 10.3. Сульфування фенолу
  3. Дослiд 11.10. Дiя ацетону на пластмаси
  4. Дослiд 11.5. Окиснення альдегiдiв гiдроксидом мiдi (II)
  5. Дослiд 11.9. Реакцiя ацетону з гiдросульфiтом натрiю
  6. Дослiд 12.1. Розчиннiсть кислот у водi
  7. Дослiд 12.11. Отримання оцтовоетилового ефiру
Реактиви та матеріали: Нiтробензол, соляна кислота (d=1,19 г/см3), олово металiчне гранульоване, 0,5Н і концентрований розчини NaOH, сiрчана кислота (d=1,84 г/см3), бiхромат калiю (0,5Н розчин), червоний лакмусовий папiрець
Обладнання: пiпетка з капiлярним отвором, пробiрки

У пробiрку вносять маленьку гранулу олова, 5 крапель соляної кислоти i краплю нiтробензолу.

Сумiш трохи пiдiгрiвають на полум'ї пальника i весь час ретельно збовтують. Якщо реакцiя стає повiльнiшою, сумiш у пробiрцi знову пiдiгрiвають i повторюють дослiд. Реакцiю зупиняють пiсля зникнення гiркого мигдалевого запаху нiтробензолу. Сумiш охолоджують i краплями додають розчин лугу до лужної реакцiї на лакмус.

Хiмiзм процесу:

3Sn + 6HCl ® 6H+ + 3SnCl2

анілін

В загальному виглядi рiвняння реакцiї:

C6H5NO2 + 3Sn + 7HCl ® C6H5NH2 . HCl + 3SnCl2 + 2H2O

Для доказу утворення анілiну до сумiшi додають краплю 0,5Н розчину бiхро-мату калiю. З'являється темно-зелений або темно-синiй колiр.  51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   Наступна

Дослiд 14.1. Доказ присутностi гiдроксильних груп у глюкозi | Присутностi лугу (проба Тримера) | Дослiд 14.4. Окиснення глюкози амiачним розчином оксиду срiбла | Класифiкацiя, номенклатура | Дослiд 15.3. Кислотний гiдролiз сахарози | Дослiд 15.4. Реакцiя крохмалю з йодом | Дослiд 15.5. Кислотний гiдролiз крохмалю | Дослiд 15.11. Отримання азотнокислих ефiрiв клiтковини | Будова, iзомерiя, номенклатура i властивостi | Дослiд 16.1. Отримання метиламiну з ацетамiду |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати