загрузка...
загрузка...
На головну

Аміноспірти. Будова, властивості. Біологічне значення етаноламіну (коламін), холіну, ацетилхоліну, сфингозина

  1.  II. 2. Показова функція і її властивості.
  2.  II.1. Статечна функція і її властивості.
  3.  MS OFFICE WORD. Основні відомості, призначення. структура документа
  4.  Quot; СЕНС І ПРИЗНАЧЕННЯ ІСТОРІЇ "(" Vom Ursprung und Ziel der Geschichte ", 1949) - твір Ясперса.
  5.  Quot; трансцендентальної емпіризму "- самообозначеніе Делезом власної філософської установки, що є несучою конструкцією його інтелектуальної творчості
  6.  RESSENTIMENT (фр. "Мстивість") - поняття, що має особливе значення для генеалогічного методу (див. Генеалогія) Ніцше.
  7.  V. СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І ФУНКЦІЇ МОРАЛІ

аміноспірти, Аміноалкоголі - аліфатичні органічні сполуки, що містять -NH2 і ОН групи у різних атомів вуглецю в молекулі. Нижчі аміноспірти є висококиплячі маслянисті рідини з властивостями основ.

По взаємному розташуванню амино- і гідроксильних груп розрізняють 1,2-, 1,3-, 1,4-аміноспірти і т.п .; за ступенем заміщення аміногрупи аміноспірти, подібно амінів, ділять на первинні, вторинні і третинні.

Для аміноспіртов характерні реакції як спиртів, так і амінів, проте в разі близького розташування аммін і гідроксильної групи через взаємного впливу їх реакційна здатність дещо знижена.

Етаноламін, холін, сфингозин беруть участь в утворенні фосфоліпідів - найважливіших ліпідів клітинних мембран. Вони є у всіх живих клітинах, містяться в нервовій тканині, беруть участь в транспорті жирів, жирних кислот і холестерину. Між плазмою і еритроцитами відбувається обмін фосфоліпідами, які відіграють найважливішу роль, підтримуючи в розчинній стані неполярні ліпіди.

ацетилхолін є хімічним передавачем (медіатором) нервового збудження; закінчення нервових волокон, для яких він служить медіатором, називаються холинергическими, а рецептори, що взаємодіють з ним, називають холинорецепторами
 Класифікація органічних речовин за будовою вуглецевого ланцюга і природою функціональних груп. |  Просторова (стереоізомерія) |  Спирти. Тіоспирти. Феноли. Будова, хімічні властивості. Застосування в медицині. |  Карбонільні сполуки в біоорганічної хімії. Будова, хімічні властивості, медико-біологічної значення альдегідів і кетонів. |  Гіроксі-, оксо-, фенолокислоти. Будова, властивості. Біологічна роль, застосування в медицині. |  Гетерополісахариди. Будова і біологічна роль гіалуронової кислоти, хондроітінсульфатов, гепарину. |  Складні ліпіди. Фосфоліпіди. Сфінголіпіди. Гліколіпіди. Будова, біологічна роль. |  Неомиляемие ліпіди. Холестерин. Будова, біороль. стероїдні гормони |  Гетероциклічні сполуки. Класифікація, будова, медико-біологічної значення. |  Нуклеозиди, нуклеотиди. Азотисті основи піримідинового і пуринового ряду. Лакто-лактамна таутомерія. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати