Головна

Санітарні вимоги до вибору майданчика для будівництва

  1.  I Вихідні дані і загальні вимоги.
  2.  I. Загальні профілактичні вимоги.
  3.  I. Загальні вимоги
  4.  I.2. Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу
  5.  II. Ветеринарні вимоги до комплектування промислових комплексів.
  6.  II. Основні вимоги до відбору клінічного матеріалу для бактеріологічного дослідження
  7.  А. Принципи будівництва на просадних грунтах

При виборі майданчика для будівництва повинні бути враховані санітарні вимоги, що ставляться до конкретних видів промислового виробництва і виробничих процесів. Майданчики для будівництва підприємств необхідно вибирати і розмішати на них будівлі і споруди відповідно до вимог СНиП П-89-80.

Підприємства, їх окремі будівлі та споруд з технологічними процесами, які є джерелами виділення в навколишнє - середовище шкідливих речовин, а також джерелами підвищеного рівня шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних хвиль, радіочастот, статичної електрики і іонізованих випромінювань, необхідно відокремлювати від житлової забудови санітарно- захисними зонами.

Розміри санітарно-захисної зони до межі житлової забудови встановлюють:

а) для підприємств з технологічними процесами, які є
 джерелами забруднення атмосферного повітря шкідливими речовини
 ми, - безпосередньо від джерел забруднення атмосфери зосередженими викидами (через труби, шахти) або розосередженими
 викидами (через ліхтарі будівель і т. д.), а також від місць розвантаження
 сировини або відкритих складів;

б) для підприємств з технологічними процесами, які є
 джерелами шуму, вібрації, електромагнітних хвиль, радіоактивних
 та інших шкідливих чинників, що надходять у зовнішнє середовище, - від
 будівель, споруд та майданчиків, де встановлено виробниче
 обладнання (агрегати, машини), що створюють ці шкідливі чинники;

в) для теплових електричних станцій, виробничих і опалювальних
 тільних котелень - від димарів.

Майданчики для будівництва підприємств повинні вибиратися з урахуванням аерокліматичні характеристики і рельєфу місцевості, прямого сонячного опромінення і природного провітрювання, а також з урахуванням розсіювання в атмосферу виробничих викидів і умов туманоутворення.

Для підприємств, їх окремих будівель і споруд з технологічними процесами, які є джерелами виробничих шкідливостей, встановлюють такі розміри санітарно-захисних зон: для класу I-1000, II-500, III-300, IV-100, V-50 м.

Санітарно-захисні зони для теплових електростанцій і котелень визначаються за розрахунком розсіювання в атмосфері містяться у викидах шкідливих речовин на підставі нормативних документів.

Санітарно-захисна зона для підприємств та об'єктів може бути збільшена при належному техніко-економічному і гігієнічному обгрунтуванні, але не більше, ніж в три рази, за спільним рішенням Головного санітарно-епідеміологічного управління МОЗ СРСР і Держбуду СРСР, наприклад: при відсутності очистки викидів, при необхідності розміщення житлової забудови з підвітряного боку по відношенню до підприємства в зоні можливого забруднення атмосфери; при неможливості знизити надходять в навколишнє середовище шум, вібрацію та інші шкідливі фактори до меж, встановлених нормами; при будівництві нових, ще недостатньо вивчених шкідливих в санітарному відношенні виробництв.

Розміри санітарно-захисних зон для окремих груп або комплексів великих підприємств I і II класу встановлюють в кожному конкретному випадку.

Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, якщо в результаті розрахунку буде доведено, що вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі, рівень шуму, вібрація і пил не будуть перевищувати встановлених норм величин.

Розміщення будівельних майданчиків в межах житлових районів допускається тільки в тому випадку, якщо в процесі виконання робіт в атмосферу не виділяються виробничі шкідливості, що перевищують встановлені норми для житлової забудови.

 
 РОЗДІЛ II. ВИРОБНИЧА САНИТАРИЯ та гігієна праці В БУДІВНИЦТВІ |  Санітарно-гігієнічні особливості будівельного виробництва |  Основні параметри метеорологічних умов |  Нормування параметрів метеорологічних умов і заходи щодо їх забезпечення в виробничих приміщеннях |  Визначення та контроль параметрів метеорологічних умов |  Оцінка шкідливості пилу |  Визначення концентрації пилу в робочій зоні |  Методи очищення повітря від пилу |  Індивідуальні засоби захисту від пилу |  Класифікація шкідливих речовин. Залежність шкідливої ??дії від хімічної структури і фізичних властивостей речовин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати