Головна

А) Демонстрація об'єктів та наочних посібників

  1.  OLE (Object Linking Embeding) - стандартний механізм зв'язку об'єктів в Windows
  2.  Б) Санітарно-захисні зони ядерних об'єктів і зони спостереження
  3.  Безпека: підходи до визначення поняття, основні об'єкти національної безпеки. Система об'єктів і видів національної безпеки. Ознаки класифікації безпеки.
  4.  На відміну від обшуку виїмка здійснюється щодо конкретних, заздалегідь відомих об'єктів, коли точно відомо, де і в кого вони знаходяться.
  5.  Введення даних і створення необхідних об'єктів бази даних
  6.  Імовірність поразки об'єктів

Являють собою метод наочно - чуттєвого ознайомлення з досліджуваними предметами, явищами. Процесами. Однак не слід перевантажувати занять надто великою кількістю демонстрацій.
 Наочні посібники можуть бути натуральними, що представляють різні об'єкти в в природному вигляді і образотворчі -в вигляді креслень, схем, фотознімків, моделей, макетів. Деякі натуральні об'єкти доводиться в навчальних цілях піддавати попередній обробці, щоб яскравіше і виразніше представляти найбільш важливі сторони і якості. Для цього роблять розрізи для показу внутрішнього устрою механізмів, машин, застосовують спеціальне фарбування деяких поверхонь і т.д.
 Образотворчі наочні посібники зазвичай показують натуральні об'єкти в масштабах, які роблять їх зручними для огляду. Користуючись умовними зображеннями, можна показати процеси, які протікають дуже швидко або занадто повільно, або пов'язані з високими параметрами, що представляють небезпеку. Так за допомогою знаків, символів, штрихування можна показати хід хімічної реакції, рух пара, напрямок струму і т.д. До наочних посібників відносяться і виробничо - технічні документи - робочі креслення, технологічні карти, технічні інструкції, схеми, графіки. Кінофільми, слайди, діафільми. Відеофільми, пластики, що відносяться до екранних засобів і посібників знаходять все більш широке застосування в навчальному процесі.

 
 Навчальне заняття 3 |  Процес професійного навчання. |  Характеристика процесу професійного навчання |  Формування знань, умінь і навичок |  Зовнішня і внутрішня сторони навчання. |  Принципи процесу професійного навчання |  I. Вступ |  Загальні вимоги до методів виробничого навчання |  А) Розповідь і пояснення |  Б) Інструктаж і бесіда |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати