Головна

А) Розповідь і пояснення

  1.  АЛЬТЕРНАТИВНА КАРТИНА СВІТОБУДОВИ, АБО ЩЕ ОДНА СПРОБА ДУРНЯ РОЗПОВІСТИ ПРО СЕБЕ
  2.  Базові поняття системної логіки і їх пояснення
  3.  У сучасній російській філософії (як і в колишній радянській філософії) широко поширене матеріалістичне пояснення природи свідомості, відоме як теорія відображення.
  4.  У чому полягає своєрідність ранніх оповідань Чехова?
  5.  У чому сенс фіналу оповідання А. П. Чехова «Іонич»?
  6.  ВАМ РОЗПОВІДАЮТЬ СОН

Застосування майстром словесних методів і методичних прийомів впливу словом сприяє повноцінному засвоєнню учням виробничо - технічних знань, розвитку у них здатності правильно сприймати і осмислювати навколишнє виробничу дійсність. Майстер користується живим словом. Застосовує будь-який метод виробничого навчання; таких методах, як розповідь і пояснення живе слово, монологічне усне мовлення становлять основу.
 Розповідь, як словесний метод являє собою виклад в формі розповіді й опису властивостей і ознак праці, а також їх змін в ході технологічних процесів. Для ефективності розповіді можливе застосування прийомів, що підтримують увагу учнів: записи в зошитах, виконання схем, креслень, графіків. При цьому бажано, щоб записи виконувалися учням не під диктовку. а самостійно. Під час розповіді можливе використання наочних посібників, учням можуть задавати питання для перевірки розуміння, ними повідомляється матеріалу. Мобілізації їх уваги.
 Пояснення - це виклад, що має характер міркувань і доказів, обгрунтувань тих чи інших ознак, властивостей предметів, а також явищ і процесів.
 В ході пояснення особливостей трудової операції майстер дає аналіз її складу та структури. Обґрунтовує призначення і способи виконання окремих прийомів, порівнює досліджувану операцію з уже відомими учнями. Пов'язує нове з наявними у них досвідом. При цьому пояснюється особливості тієї чи іншої операції. Правила безпеки праці. Характер використання обладнання та інші питання, які стосуються безпосередньо до практичної діяльності учнів.
 У виробничому навчанні знову ж на відміну від теоретичного розповідь і пояснення найчастіше об'єднується. При цьому розповідь є основною для пояснення і зазвичай йому передує. У відокремленому вигляді розповідь застосовується порівняно рідко. Так як майстру необхідно більше пояснювати, чим розповідати, це вимоги програми виробничого навчання.
 В ході навчання рідко доводиться використовувати роз'яснення, різновид пояснення, що відноситься до окремих частих питаннях. Майстер вдається до додаткових роз'яснень. Якщо учнів недостатньо зрозуміли суть основного пояснення і, виконуючи вправи, припускаються помилок.

 
 Перелік професій. Професії широкого профілю |  Основні трудові функції робітника. |  Трудові процеси, операції та прийоми |  Навчальне заняття 3 |  Процес професійного навчання. |  Характеристика процесу професійного навчання |  Формування знань, умінь і навичок |  Зовнішня і внутрішня сторони навчання. |  Принципи процесу професійного навчання |  I. Вступ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати