Головна

АЛУ - Арифметико-логічні пристрої

  1.  А. Оновлення державного устрою. Бюрократичний апарат. Вищі органи влади
  2.  АРМАТУРИ, ПРИЛАДИ І ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
  3.  Аудіотракт - апаратна частина пристрою, в якій відбувається кінцеве формування звуку. Саме від якості його виконання залежить якість звуку на виході.
  4.  бризкальні пристрої
  5.  Вентиляційні пристрої житлових будинків
  6.  Вентиляція, освітлення та інші пристрої автодорожніх тунелів

АЛУ - це такі пристрої виконують певний набір арифметичних і логічних операцій над вхідними кодами (операндами) фіксованої розрядності, видаючи результат у вигляді вихідного коду тієї ж розрядності.

Вид виконуваної АЛУ арифметичної або логічної операції задається пристрою зовнішнім кодом операції. При арифметичних операціях АЛУ враховує перенесення з молодших розрядів і генерує перенесення в старші розряди. Логічні операції виконуються паралельно і незалежно над відповідними бітами операндів. Крім перенесення в старший розряд, який є ознакою переповнення розрядної сітки АЛУ, в пристрої можуть формуватися і інші ознаки результату, такі як: рівність нулю, позитивність і т.п.

Найбільш наочна функціональна схема АЛП, побудована на основі набору комбінаційних пристроїв виконують необхідні операції і вихідних мультиплексорів. Така схема забезпечує арифметичне додавання двухразрядного операндів, а також порозрядні логічні операції І, АБО, "виключне АБО" має вигляд:

Схемою АЛУ передбачається формування ознак:

· F2- переповнення розрядної сітки АЛУ;

· P - позитивність результату;

· Z - нульовий результат.

Ознаки Z і P формуються завжди, а ознака F2 тільки при операції складання.

Розглянута функціональна схема не є схемою мінімальної складності. Тому на практиці вважають за краще синтезувати мінімальні АЛУ по заданих таблиць істинності. Саме такі АЛУ і випускаються у вигляді окремих мікросхем.

На функціональних схемах АЛУ зображують наступним чином:

АЛУ входить до складу будь-якої ЕОМ.


 
 Логічні функції і елементи |  Закони алгебри логіки |  дешифратори |  Мультиплексори і демультиплексори |  Мультиплексор як універсальне комбінаційний пристрій |  Поняття про ДСНФ і КСНФ |  Кон'юнктівной досконалої нормальної формою (КСНФ) називається КНФ містить в кожній з перемножуєте сум все без винятку аргументи. |  Поняття про синтез логічних пристроїв |  карти Карно |  шифратори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати