На головну

Особливості екологічного виховання у вітчизняній загальноосвітній школі

  1.  II. Особливості організації тренінгу менеджерів
  2.  ISO 14004: 2004 «Системи управління якістю. Настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення функціонування ».
  3.  IV. Типові особливості окремих дій
  4.  V2: Тема 5.5 Анатомія венозної системи. Кровообіг плода і особливості кровоносноїрусла плода.
  5.  VI. ПОПЕРЕДЖЕННЯ педагогічної занедбаності УЧНІВ У ШКОЛІ
  6.  XIII. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ
  7.  XIV. Загальні особливості емоційної сфери

Екологічне виховання це формування у школярів дбайливого,
 дбайливого ставлення до природи і всього живого на Землі, розвиток розуміння
 невиліковним цінності природи, готовності до раціонального
 природокористування, до участі в збереженні природних багатств і життя взагалі. Основною метою екологічного виховання є екологічна культура кожної окремої особистості і суспільства в цілому. Екологічна культура є найважливішу частина загальної культури,
 яка виявляється в духовному житті і вчинках; це особлива якість особистості
 усвідомлювати неминущу цінність життя, природи і проявляти активність в їх захисту. Екологічне виховання будується на новій системі екологічних
 цінностей: зміна морально-етичної оцінки природи, відмова від
 антропоцентризму, формування екологічних знань і умінь, екологічного мислення, усвідомлення природи як неминущу цінність, перегляд власних потреб, духовне освоєння сутнісних властивостей природи, розуміння людини як органічної частини природи.

Щоб усвідомити гармонійну сутність природи, механізм її функціонування і зрозуміти, як легко можна порушити існуючі взаємозв'язку, важливо міцне засвоєння учнями таких понять, як «взаємозалежність організму і середовища», «зміна природних спільнот», «зміна біогеоценозів», «стійкість екосистем», «біосфера» і «людина як екологічний фактор».

Розглядаючи антропогенні фактори впливу на живу природу, не слід звертати увагу тільки на непристойну роль людини. Треба всебічно розглядати питання природокористування, щоб сформувати в учнів справжню оцінку реальної дійсності, потреба зрозуміти суть що відбуваються в природі змін, знайти їх причини, викликати прагнення до участі в творчій праці.

Для здійснення екологічного виховання велике значення мають матеріали про складність взаємодії між популяціями, видами в екосистемах, про продуктивності і стійкості біосфери, про екологічну рівновагу в биосистемах, про біологічне різноманіття, а також позакласна діяльність. Такі відомості допомагають учням зрозуміти можливості екологічно грамотного управління процесами, що протікають в живій природі.

 
 Обов'язковий мінімум змісту біологічної освіти |  Основні компоненти змісту шкільної біологічної освіти |  Семінарське заняття №4 |  Система біологічних понять і її розвиток в загальноосвітній школі |  Теорія розвитку біологічних понять |  Методика розвитку понять в процесі навчання біології |  Діяльність як один компонентів змісту біологічної освіти |  Управління інтелектуальним розвитком учнів в процесі їх навчання біології |  Особливості методики формування умінь і навичок в навчанні біології |  Здійснення виховання в процесі викладання біології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати