На головну

Таб. 10.2. Технічні дані триполюсних автоматів

  1.  I Вихідні дані і загальні вимоги.
  2.  Агротехнічні ЗАХОДИ боротьби з бур'янами
  3.  агротехнічні вимоги
  4.  Аналітичне визначення імовірнісних автоматів
  5.  Архівувати дані: ТЕМА № 2456282.5
  6.  Атомні ядра. Електрони. Атоми і молекули, роль електромагнітних сил. Досвідчені дані і основні уявлення про будову атомів і молекул. Масштаби фізичних величин
  7.  Введення в інформатику і технічні засоби зберігання інформації
 Трьохполюсний повітряний автоматичний вимикач  Номінальний струм вимикача, А  Виконання расцепителя *  Номінальний струм розчеплювача, А  Установка струму миттєвого спрацювання електромагнітного розчеплювача, А  Граничний струм, що відключається вимикачем при Uн= 380 В, кА **
 А3163 Т  15; 20; 25; 30; 40; 50; -  2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5
 А3114 / 1 К  15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100  10 Iн  3,2; 4; 5; 7; 8,5; 10; 11; 11,5; 12
 А3114 / 5 М  15; 20; 25; 40; 70; 100  150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800; 1000  3; 4; 5; 7; 9; 12
 А3124  До М  15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100  430; 600; 800 430; 600; 800  5,5; 6; 9; 10; 13; 19; 20; 22; 23
 А31134  До М  120; 150; 200 7 Iн840; 1050; 1400  19; 23; 30
 АП-50Б К  1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63  10 Iн -
 АП-50-ЗМТ К  1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 16; 25; 40; 50  3,5 Iн± 15%; 8 Iн± 20%; 11 Iн± 20%  для Iн= 1, 6 А-0,3; 2,5 А-0,4; 4 А-0,6
 АП-50-2МЗТО Ап-50-3М3ТД К  10; 16; 25; 40; 50  3,5 Iн± 15%; 8 Iн± 20%; 11 Iн± 20%  для Iн= 6,4 А-0,8; 10 А і більш-1,5 кА
 АЕ-2036Р К  0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20; 28 3 Iн; 12 Iн  для Iн= 0,6 ... 1,6 А-1,5; 2 ... 4,5 А-0,9; 6 ... 12,5 А-1,5; 16 ... 25 А-3
 АЕ-2046 К  10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 3 Iн; 12 Iн  для Iн= 10 і 12,5 А-2; 16 А-3; 20 і 25 А-3,5; 32 ... 63 А-6
 АЕ-2056 К  16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100 3 Iн; 12 Iн  для Iн= 16 А-3; 20 ... 25 А-4; 32 ... -4 А-6; 50 ... 100 А-9
 А3714Б  П і М  40; 50; 63; 80; 100; 125; 160  Для М Для П1000 (3; 5) Iн  18 ... 36
 А372Б  П і М  160; 200; 25  2500 (7; 10) Iн
 А3734  П і М  250; 320; 400
 А3744  П і М  400; 500; 630
 ВА51Г-25 К  0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16; 20; 25  10 Iн -
 ВА51Г-31 К  16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100  14 Iн -
 ВА51Г-33 к  80; 100; 125; 160  14 Iн -
 ВА51Г-35 К  160; 200; 250;  10 Iн -
 ВА51Г-37 К  250; 320; 400  10 Iн -
 ВА51Г-39 К  400; 500; 630  10 Iн -

* Т - тепловий, К - комбінований, М - електромагнітний, П - напівпровідниковий.

** Для вимикачів А3100 і А3700 - це ударний струм короткого замикання (Iу(3)), Для вимикачів АП-50 і АЕ-2000 - це діюче значення періодичної слагающей струму короткого замикання (In (3)).

Показати розрахунок і вибір параметрів одного автоматичного вимикача, результати інших розрахунків і вибору параметрів автоматичних вимикачів занести в таблицю 10.3.

Таблиця 10.3. Параметри автоматичних вимикачів

 параметри електроприймачів  Параметри автоматичних вимикачів
 № п / п  Назва електроприймача Uн(В) Рн(КВт) Iн(А) Iпуск(А)  Тип Uн(В)  I (А) Iем.р(А) Iт.р(А)
                     

- Вибрати параметри плавких запобіжників (якщо вони передбачені в розрахунковій схемі), ознайомившись з теоретичним матеріалом:

Плавкі запобіжники призначені для захисту електричних установок від струмів короткого замикання і струмів перевантаження. Проста конструкція, невеликі розміри і порівняно низька ціна зумовили широке застосування плавких запобіжників в сільських електроустановок, особливо при напрузі до 1000 В. На відміну від інших видів захисних пристроїв плавкі запобіжники поєднують в собі функцію виявлення пошкоджень і функцію відключення пошкодженої ділянки.

Однак плавким запобіжників притаманні і серйозні недоліки, що обмежують область їх застосування, до числа яких відносяться: великий розкид спрацьовування плавкої вставки - до 50% по струму, необхідність заміни плавкої вставки або всього запобіжника після однократного спрацьовування, можливість роботи двигуна на двох фазах при перегорання запобіжника на одній фазі і ін.

Плавкі запобіжники вибирають за наступними параметрами:

по номінальній напрузі, номінальну напругу запобіжників Uн.пр має бути, як правило, дорівнює номінальній напрузі електроустановку Uн.уст, Де їх встановлюють:

Uн.пр= Uн.уст .;

по гранично відключається струму запобіжника

Iпр.откл I",

де Iпр.откл - Гранично відключається струм; I " - Сверхпереходний ток к.з. в місці установки запобіжника;

 за номінальним струмом плавкої вставки; номінальний струм плавкої вставки Iв повинен бути по можливості найменшим при дотриманні наступних умов:

Iв kiн Ip.max

и

Iв Imax/ A, (10.1)

де Ip.max - Максимальний робочий струм ланцюга, що захищається запобіжником; Imax - Максимальний струм ланцюга при виключенні електроприймачів, у яких пускові струми значно перевищують номінальні; kiн - Коефіцієнт надійності, що приймається для ліній, що живлять лампи розжарювання і нагрівальні прилади - 1, люмінесцентні лампи - 1,25, лампи типу ДРЛ - 1,1; a - коефіцієнт, що залежить від пускового режиму електродвигунів, що захищаються і типу запобіжника.

При захисті запобіжником лінії, до якої підключений один двигун,

 (10.2)

При захисті плавкими запобіжниками лінії, до якої приєднані більше п'яти двигунів, струм плавкої вставки визначають за умовою

Imax kio?Ip(n-1) + Iп/ A.

де ki - Кратність пускового струму двигуна, Iп - Номінальний струм двигуна (А).

При захисті запобіжником лінії, до котрої приєднані доя п'яти двигунів,

Imax = kio?Ip(n-1)+ Iп,

де kio - Коефіцієнт одночасності; ?Ip(n-1) - Сума робочих струмів всіх двигунів, за винятком одного, у якого різниця між пусковим і номінальним струмами найбільша; Iп - Пусковий струм виключеного з суми двигуна.

При виборі плавких вставок безінерционних запобіжників (ПН, НПН, НПР) для захисту короткозамкнутих електродвигунів з легким режимом пуску (тривалість пуску 2 ... 5 с) a = 2,5 і з важким режимом пуску a = 1,6; для малоінерційних запобіжників (ПР2) при легкому режимі пуску a = 3 і при важкому режимі a = 2. При частих пусках (15 і більше за годину) двигунів з легким режимом пуску плавкі вставки потрібно вибирати, як для важкого режиму. Слід зазначити, що запобіжники, обрані за умовами (10.1) і (10.2), захищають короткозамкнені двигуни тільки від коротких замикань;

по селективності захисту; для перевірки селективності дії запобіжників, а також для узгодження їх роботи з роботою релейного захисту становлять карти селективності.

Для вибору плавких запобіжників за умовою селективності можна використовувати метод узгодження характеристик запобіжників. В основу цього методу покладено принцип зіставлення площ перетинів плавких вставок з урахуванням того, з якого матеріалу вони виготовлені.

При установки однотипних запобіжників напругою до 1000 В селективність буде дотримана, якщо плавкі вставки кожних двох послідовно включених запобіжників відрізняються одна від одної не менше ніж на два ступені за шкалою номінальних струмів плавких вставок, а при установці високовольтних запобіжників з кварцовим заповнювачем - на один щабель.

Технічні дані запобіжників наведені в таблиці 10.4.

Табл. 10.4. Технічні дані плавких запобіжників напругою до 1000 В.

 Тип і конструкція запобіжника  Номінальний струм патрона, А  Номінальний струм плавкої вставки, А  Гранично відключається струм - діюче значення струму короткого замикання I "(3) (КА) при напрузі, В
 Площа перетину плавкою вставки, мм2  I габарит, 220/380  II габарит, 380/500
 ПР2Закритий, патрон розбірний без заповнювача, вставка фігурна з цинку   0,6; 10; 150,2 0,4 0,4815 ; 20 ; 25 ; 25 ; 60 0,48 0,75 1,0 1,2 1,560 ; 80 ; 100 1,5 2,3 3,0100 ; 125 ; 160 ; 200 3,0 3,8 4,7 6,0200 ; 225 ; 260 ; 300 ; 350 6,0 7,8 10,5 13,0 14,0350 ; 430 ; 500 ; 600 13 22 26 38  1,2 / 0,8 5,5 / 1,8 11 / 6,0 11/6 11/6 15/13  0,8 / 0,7 4,5 / 3,5 13/11 13/11 13/11 23/30
 ПН2Закритий, патрон розбірний, з заповнювачем, вставка з листової міді з олов'яним кулькою   30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 80 ; 100 0,17 0,225 0,34 0,426 0,595 0,765100 ; 120 ; 150 ; 200 ; 250 0,765 0,935 1,085 1,53 2,3200 ; 250 ; 300 ; 350 ; 400 1,53 2,04 2,88 3,06 3,81300 ; 400 ; 400 ; 600 2,88 4,08 5,1 6,12  - - - -  - / 50 - / 40 - / 25 - / 25
 НПНЗакритий, патрон нерозбірний, з заповнювачем, вставка з міді з олов'яним кулькою   6 ; 10 ; 15 0,0354 0,098 0,141 15 ; 20 ; 25 ; 35 ; 45 ; 60 0,141 0,215 0,282 0,48 0,72 0,96  - -  - / 10 - / 10
 НПРЗакритий, патрон розбірний, з заповнювачем, вставка з міді з олов'яним кулькою    60 ; 80 ; 100 0,96 1,04 1,7 100 ; 125 ; 160 ; 200 1,7 2,27 2,83 3,4  - -  - -
 ПРСОднополюсний, з різьбовою, розбірний, з заповнювачем   1 ; 2 ; 4 ; 6; 0,138 0,312 0,482 0,635 10 ; 16 ; 20 1,3 1,54 2,55 25 ; 40 ; 63;3,8 7,6 10,4  - - -  - - -
 ПП31С струмоведучих частин з алюмініяПП31-29ПП31-33ПП31-35ПП31-39    4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 6350; 63; 80; 100; 125; 160125; 160; 200; 250200; 250; 320; 400; 500; 630  - - - -  - - - -

На малюнку 8 показані ампер-секундні характеристики плавких запобіжників типу ПН2, а на малюнку 9 - запобіжників типу НПР і НПН.

Мал. 8. Ампер-секундні характеристики плавких запобіжників типу ПН2.

Мал. 9. Ампер-секундні характеристики плавких запобіжників типу НПР і НПН.

Показати розрахунок параметрів одного запобіжника (легкий режим пуску електродвигунів), результати розрахунків параметрів інших плавких запобіжників занести в таблицю 10.5.

 
 Тема: Електрифікація об'єкта |  побудова документа |  Виклад тексту документів |  Оформлення ілюстрацій і додатків |  твердження |  Порядок виконання курсового проекту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати