Головна

Порівнюючи фактичну Нф та проектну Нпр відмітки визначають величину D для зачистки дна траншеї до проектної відмітки

  1. Величину…………………………………………………………………………44
  2. Виробнича структура підприємства та чинники, що її визначають
  3. Влияние вида выборки на величину ошибки выборки
  4. Влияние возрастной структуры на величину общих коэффициентов смертности
  5. Влияние конечного числа лопаток на величину теоретического напора
  6. Влияние на величину прибыли и оценку товарно-материальных запасов калькулирования себестоимости по переменным издержкам и с полным распределением затрат.
  7. Влияние непосредственных детерминант на величину суммарного коэффициента рождаемости

D = Нпр – Нф. (4.16)

Якщо траншея не дуже глибока, то фактичну відмітку дна визначають звичайним нівелюванням використовуючи при цьому рейки довжиною 4 м і більше. На дні зачищеної або ще не зачищеної траншеї визначають відмітки ряду точок (від дощок обносок та геометричним нівелюванням). Їх відмітки співпадають з проектними відмітками дна траншеї. Такі точки називають маячними і використовують як реперні для зачистки дна траншеї до проектної відмітки з точністю ± 30 мм та контролю монтажу труб підземної мережі. При зачистці дна траншеї до проектної відмітки також використовують метод візирок.

Маючи маячні точки та ось мережі виконують геодезичне забезпечення монтажу окремих труб самотечних мереж (рис. 4.12).

b = а – d; (4.17)

b1 = b – Siпр;

b2 = b –2 Siпр і т.д.;

де а- відлік по нівелірній рейці при постановці її на маячній точці; d, S – відповідно зовнішній діаметр та довжина секції труби; iпр – проектний ухил.

Рис.4.12. Контроль монтажу труб підземної мережі

Відліків по рейці bі добиваются в залежності від діаметра труб з точністю 3-5 мм.

По осі мережі труби укладають з використанням теодоліта, або, якщо діаметр труб невеликий, окомірно.

Змонтовану мережу, або її окремі ділянки, випробовують під тиском. Якщо мережа витримала випробування, виконують планово-висотне геодезичне контрольне (виконавче) знімання та складають акт на закритті роботи. Без такого акту не дозволяється засипати траншею та експлуатувати мережу. Геодезичне знімання полягає у тому, що фіксують планове положення труб (їх осі), контролюють їх прямолінійність та визначають відмітки верха труб. Планове положення визначають, як правило, відносно точок геодезичної мережі (рідше відносно точок обноски). Прямолінійність укладки труб перевіряють за допомогою теодоліта або сонячного променя, спрямованого у трубу за допомогою дзеркала. Непрямолінійність укладання труб не повинна бути більшою 1/3 діаметра труби. Визначення відміток верха труб виконують геометричним нівелюванням від реперів або маячних точок. При цьому відхилення відміток від їх проектних значень не повинно перевищувати 3-5 мм. По матеріалам контрольного знімання складають необхідну виконавчу документацію та креслення.  1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

Геодезичні розмічувальні роботи | Геодезичні роботи при будівництві споруд та будівель аеропорту | Геодезичні роботи при будівництві надземної частини різних будівель аеропортів | Похибка проектування точок на монтажний горизонт σпр методом похилого візування та методом вертикального проектування відповідно визначається за формулами | Геодезичне забезпечення будівництва штучних покриттів аеродрому. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати