На головну

Кожухотрубні теплообмінники

  1. Б. Пластинчасті теплообмінники
  2. Кожухотрубні теплообмінники
  3. Пластинчаті теплообмінники
  4. Пластинчаті теплообмінники
  5. С. Спіральні теплообмінники

У гідравлічному розрахунку кожухотрубного теплообмінника визначають гідравлічний опір трубного і між трубного простору.

Втрати тиску на подолання сил тертя і місцевих опорів в трубопроводах визначаються згідно залежності:

ΔРтр = , (2.85)

де λ – коефіцієнт тертя;

l – довжина труб, м;

dе – еквівалентний діаметр, м;

w – швидкість потоку теплоносія, м/с;

ρ – густина теплоносія, кг/м3;

∑ζ – сума коефіцієнтів місцевих опорів.

Коефіцієнт тертя при ламінарному режимі руху в трубах

λ = 64 / Re, (2.86)

при турбулентному режимі

λ = 0,11( , (2.87)

де e – відносна шорсткість труб; е = Δ / dе (Δ – абсолютна шорсткість труби).

Орієнтовні значення абсолютної шорсткості труб:

Таблиця 2.6

Труби Δ, мм

Стальні нові 0,06 – 0,1

Стальні, які були в експлуатації, з незначною корозією 0,1 – 0,2

Стальні старі, забруднені 0,5 – 2

Для насиченої пари 0,2

Для конденсату 1,0

Значення коефіцієнтів місцевих опорів:

Найменування ζ Визначальна швидкість
Вхід в камеру і вихід з камери Поворот на 1800 Вхід в труби і вихід з труб 1,5 2,5 1,0 В штуцерах wтр.ш В трубах wтр В трубах wтр

З врахуванням геометрії розміщення труб в трубних решітках, числа сегментних перегородок у між трубному просторі (х), загальної кількості труб (n), довжини труби L, кількості ходів теплообмінника (z), числа рядів труб, які долає потік теплоносія у між трубному просторі (m= ), швидкості теплоносія в трубах (wтр) і штуцерах трубного простору (wтр.ш ), швидкості теплоносія в між трубному просторі (wмтр) і швидкості в штуцерах між трубного простору (wмтр.ш), залежності для розрахунку втрат тиску приймають вигляд:

Втрати у трубному просторі

(2.88)

Втрати у між трубному просторі з сегментними перегородками:

(2.89)

Швидкість рідини у між трубному просторі

Wмтр = Gмтр/ Sмтр· ρмтр (2.90)

де Sмтр – найменше січення потоку у між трубному просторі, Gмт – масова витрата рідини у міжтрубному просторі, кг/с.

Число Рейнольдса у між трубному просторі

Reмтр = Gмтр·d /( Sмтр·μмтр), (2.91)

де d – зовнішній діаметр труб, м; μмтр – в’язкість рідини у між трубному просторі, Па·с.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тепловий розрахунок | Якщо теплообмін відбувається без зміни агрегатного стану теплоносіїв, то | Б. Пластинчасті теплообмінники | Коефіцієнта тепловіддачі | С. Спіральні теплообмінники | Кожухотрубні теплообмінники | Температурний режим апарату | B. Орієнтовний вибір теплообмінника. | C. Перевірочний розрахунок | Розрахунок товщини обичайки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати