Головна

Аналіз використання праці та заробітної плати

  1.  ABC - аналіз покупців
  2.  I. Аналіз завдання
  3.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  4.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  5.  I. Психолого-криміналістичний аналіз вбивств
  6.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  7.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції

Підсистема 4 включає в себе показники:

4.1.чисельність виробничого персоналу (R) - кількісний показник;

4.2. продуктивність праці (D) якісний показник або середній виробіток на одного працівника;

4.3. оплата праці виробничого персоналу з відрахуваннями на соціальні потреби (U);

Блоки 2, 3, 4 відображають використання виробничих ресурсів. Всі відносні (якісні) показники цих блоків, тобто фондовіддача (Фо), материалоотдача (Мо), продуктивність праці (D), залежать від блоку 1.

5 Блок: Показники збуту продукції:

Аналіз продажу продукції

Входять показники:

5.1. виручка від продажу товарів, Продукції, робіт, послуг (N).

Він має взаємозв'язок з блоками 2, 3, 4. Цей взаємозв'язок можна представити двухфакторную мультиплікативними моделями:

N = F ? Фо -зв'язок з блоком 2

N = М ? Мо -зв'язок з блоком 3

N = R ? D -зв'язок з блоком 4

6 Блок: Показники собівартості продукції:

Аналіз собівартості продукції

Включають в себе:

6.1. собівартість (S) включає в себе: матеріальні витрати, витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні потреби, амортизацію та інші витрати. Показники блоків 2, 3, 4, 5, будуть вхідними для цього блоку.

S = М + U + Ам + ін. витр.

7 Блок Показники майнового потенціалу:
 Рентабельність продажів |  Вплив ефективності використання обігових коштів на рівень загальної рентабельності, рентабельність власного капіталу і фінансовий стан організації. |  Ефект фінансового важеля. |  Фактори інфляції в коригування показників прибутковості і рентабельності. Методи розрахунку впливу інфляції на показники бухгалтерської звітності. |  Фінансові коефіцієнти, використовувані для оцінки прибутковості акцій, положення на ринку цінних паперів і їх аналіз. |  Тема 2.9 Аналіз інвестиційних проектів і використання ресурсного потенціалу |  Показники екстенсивності і інтенсивності використання виробничих ресурсів |  Аналіз формування виробничого потенціалу і виконання виробничої програми. Маркетинговий аналіз факторів виробництва. |  Аналіз і оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу. |  Аналіз рентабельності виробничих активів організації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати