Головна

Відмінності екологічних ніш у тварин і рослин

  1.  F. БИОЛОГИЯ а. походження тварин
  2.  V. абстрагування У ТВАРИН
  3.  Адаптації тварин до дефіциту кисню
  4.  Адаптації до посушливих умов у рослин і тварин
  5.  Адаптація організмів до змін екологічних факторів.
  6.  Архітектура з точки зору математики. Їх схожість і відмінності.
  7.  Асортимент рослин, рекомендований для створення санітарно-захисних зон та озеленення міста

У тварин екологічні ніші розрізняються чіткіше, ніж у рослин, так як різні тварини споживають різну їжу (біомаса або детрит різних види рослин, комах, риб, птахів або ссавців). Тварини поділяють територію на мисливські наділи або живуть в різних стаціях однієї екосистеми (наприклад, різні птахи гніздяться і годуються в різних частинах деревного ярусу). Є тварини, які полюють вдень, а інші - тільки вночі (пугачі, сови, кажани, соми). У перелітних птахів ніші в різні періоди року різні і знаходяться в різних екосистемах, віддалених одна від одної на тисячі кілометрів.

У рослин ніші розрізняються не настільки чітко, так як у всіх рослин - одна дієта з розчину мінеральних солей, який вони корінням поглинають з ґрунту, діоксиду вуглецю і сонячного світла. Тому до початку 60-х років поняття екологічної ніші стосовно до рослин не використовувалося, хоча, принцип екологічної індивідуальності видів (див. 3.2) був відомий з кінця минулого століття. Однак поступово (в основному завдяки Т. А. Работнова) воно стало звичайним і в додатку до рослин, так як стало очевидним, що одні й ті ж ресурси різні види рослин використовують по-різному. Д. Тільман (Tilman, 1988) навіть пише про те, що у кожної рослини «свій тип фуражування».

Відмінності своїх «професій» в екосистемі рослини реалізують за рахунок таких особливостей (Миркин, Наумова, 1998).

Різний тип розподілу кореневих систем. У пустелі Гобі автори спостерігали спільноти з очерету та саксаулу (Haloxylon ammodendron). Очерет - гигрофила-фреатофіт, який пов'язаний з грунтовими водами на глибині 8-10 м, саксаул - типове пустельне дерево з фотосинтезом САМ і укоріненням в сухих горизонтах грунту, з яких він витягує деяку кількість води. У високогір'ях Кавказу поширені співтовариства пусток, де лишайники займають верхній шар грунту і використовують як джерело води і мінеральних елементів атмосферні опади, а в більш глибокому горизонті розташована густа суцільна «сітка» з коренів злаків, що використовують вологу ґрунту (Онипченко, 1995).

Різні часи вегетації. У період цвітіння і плодоношення рослинам потрібно більше ресурсів, і за рахунок цвітіння в різний час знижується конкуренція. Ця разновременность цвітіння ( «екологічна чергу») до невпізнанності змінює зовнішній вигляд співтовариств, що дозволило ботанікам говорити про феномен зміни аспектів. Видатний дослідник степів В. В. Альохін виділяв в степах понад 10 аспектів по квітучим в різний час видам.

Різна вимогливість до світла. У лісі одні види рослин приурочені до затіненим місцям (наприклад, копитняк, вороняче око), а інші - до світлих галявинами (їжака збірна). Види підліску (горобина, ліщина, бересклет бородавчастий)) задовольняються меншою кількістю світла, ніж види високого деревного ярусу.

Різна вимогливість до елементів мінерального живлення. Злаків необхідний азот, який вони отримують з грунту. Бобові можуть практично обходитися без ґрунтового азоту, так як в їх коренях живуть азотфіксуючі бактерії.

Рослини відрізняються також із взаємин з комахами-запилювачами, мікорізообразующімі грибами, фитофагами і іншими факторами, які визначають склад екосистеми.

Контрольні питання

1. У чому полягає основна відмінність екологічних ніш рослин і тварин?

2. За якими осях екологічних факторів можуть диференціюватися екологічні ніші рослин.

3. Які біотичні фактори сприяють поділу екологічних ніш у рослин.

 
 гетерогенність популяцій |  Динамічні характеристики популяцій |  криві виживання |  Моделі зростання популяцій |  Віковий склад популяцій |  Класифікація взаємин |  конкуренція |  мутуалізм |  Комменсализм і Аменсалізм |  Сигнальні взаємини організмів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати