Головна

ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  1.  A) Природно-правова теорія
  2.  Cтоглав 1551 р Cемейная-шлюбне право
  3.  I.2.1. Римська правова система
  4.  I.2.3. преторское право
  5.  I.2.4. право народів
  6.  I.2.5. природне право
  7.  I.2.7. Єдність античної римської правової системи

Поняття права природокористування, його види.

Право загального природокористування.

Право спеціального природокористування.

Принципи права природокористування.

Суб'єкти права природокористування, їх правовий статус.

Об'єкти права природокористування.

Зміст права природокористування.

ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ природокористуванням і охороною навколишнього СЕРЕДОВИЩА

Поняття і види управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

Принципи державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

Види органів державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища. Органи загальної компетенції.

Спеціальні органи державного управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища.

Державне управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища функціональними та іншими органами.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Поняття і роль екологічно значимої інформації.

Право громадян на екологічно значиму інформацію.

Право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища.

Право на інформацію про екологічно значущих фактори, що впливають на здоров'я.

Правове регулювання збору, накопичення, поширення та доступу до екологічно значимої інформації.

Правові обмеження вільного доступу до екологічно значимої інформації.

Джерела екологічно значимої інформації.

Джерела нормативної екологічно значимої інформації.

Російське екологічне федеральний інформаційне агентство.

Державний статистичний облік і звітність.

Державні кадастри природних ресурсів і об'єктів.

Моніторинг навколишнього середовища.

Федеральний регістр потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин.

Екологічний паспорт підприємства. Декларація безпеки промислового об'єкта.

Державний доповідь про стан навколишнього природного середовища в Російській Федерації.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Нормування і стандартизація - основна правова міра раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

Система екологічних нормативів і стандартів.

Нормативи якості навколишнього середовища.

Нормативи гранично допустимих впливів на стан навколишнього середовища.

Нормативи використання природних ресурсів.

Екологічні стандарти.

Нормування санітарних і захисних зон.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ОЦІНКИ впливу на навколишнє середовище І ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Поняття і значення оцінки впливу на навколишнє середовище в механізмі правової охорони навколишнього середовища.

Цілі та об'єкти оцінки впливу на навколишнє середовище.

Зміст оцінки впливу на навколишнє середовище.

Декларація про екологічні наслідки впливу на навколишнє середовище.

Участь громадськості в оцінці впливу на навколишнє середовище.

Поняття екологічної експертизи. Її значення в правовому механізмі охорони навколишнього середовища. Співвідношення екологічної експертизи і ОВНС.

Види і принципи екологічної експертизи.

Розвиток законодавства в галузі екологічної експертизи.

Об'єкти державної екологічної експертизи.

Порядок проведення державної екологічної експертизи.

Висновок державної екологічної експертизи.

Громадська екологічна експертиза.

ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОГОВІРНІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ліцензування та договір як правові інструменти регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища.

Нормативні правові акти в галузі екологічного ліцензування.

Ліцензовані види екологічно значимої діяльності.

Процес екологічного ліцензування.

Особливості ліцензійно-договірного регулювання користування окремими природними ресурсами та їх охорони.

Ліцензійно-договірні основи комплексного природокористування.

Акти на право користування землею.

Ліцензійно-договірні основи права користування надрами.

Ліцензійно-договірні основи права користування водами.

Ліцензійно-договірні основи права користування лісами.

Ліцензійно-договірні основи права користування об'єктами тваринного світу.

Особливості ліцензування деятельностіпо видалення відходів в навколишнє середовище.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Поняття і функції екологічної сертифікації.

Нормативні акти в області екологічної сертифікації.

Напрями та об'єкти екологічної сертифікації.

Органи екологічної сертифікації.

Порядок проведення екологічної сертифікації.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

Поняття і цілі екологічного аудиту.

Види екологічного аудиту та порядок його проведення.

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Поняття і роль економічного механізму забезпечення природокористування та охорони навколишнього середовища.

Нормативно-правові основи регулювання економічних заходів.

Планування природокористування і охорони навколишнього середовища.

Фінансування охорони навколишнього середовища.

Плата за природокористування.

Плата за користування природними ресурсами.

Плата за забруднення навколишнього середовища.

Екологічне страхування.

Заходи економічного стимулювання раціональногопріродопользованія і охорони навколишнього середовища.

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Поняття, види і завдання екологічного контролю.

Державний екологічний контроль.

Державний загальний екологічний контроль.

Державний спеціальний екологічний контроль.

Державний екологічний контроль і нагляд, здійснюваний функціональними та іншими органами.

Відомчий і виробничий екологічний контроль.

Громадський екологічний контроль.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ
 ПРАВОПОРУШЕННЯ

Поняття і функції юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

Поняття, види і структура екологічних правопорушень.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

Матеріальна відповідальність за екологічні правопорушення.

Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Кримінальна ответственностьза екологічні злочини.

Цивільно-правова відповідальність за екологічну шкоду.

Поняття і види екологічної шкоди. Способи та принципи його відшкодування.

Відшкодування шкоди природному середовищу.

Відшкодування шкоди здоров'ю і майну людини, заподіяної несприятливим впливом навколишнього середовища.

Відповідальність за екологічну шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.

Правовою основою природоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Роль правоохоронних органів в екологічному праві.

Природоохранительная діяльність органів прокуратури.

Природоохранительная діяльність органів внутрішніх справ.

Природоохранительная діяльність Конституційного Суду РФ.

Природоохранительная діяльність загальних судів.

Природоохранительная діяльність арбітражних судів.
 ЗАКОНИ ТА ІНШІ НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  В області екологічних прав людини |  В області власності на природні об'єкти та ресурси |  В області управління природокористуванням і охороною навколишнього середовища |  В області інформаційного забезпечення природокористування та охорони навколишнього середовища |  В області екологічного ліцензування |  Про економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища |  Про особливо охоронюваних природних територіях |  Про режим екологічно неблагополучних територій |  спеціальна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати