Головна

Позови громадян про порушення законодавства про навколишнє середовище

  1.  I. Атестація державних цивільних службовців
  2.  IV. Охорона нашої спільної навколишнього середовища
  3.  IV.4.1. Розробка законодавства Юстиніана
  4.  o цивільно-правових відносинах між відданими
  5.  Quot; ТРАКТАТ Про ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВЛІННЯ "- твір Локка (1690).
  6.  V. Зняття громадян з реєстраційного обліку за місцем перебування та за місцем проживання
  7.  АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧА В СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT OFFICE

За законодавством про охорону навколишнього середовища в економічно розвинених державах однією з основних і найбільш поширених форм захисту екологічних прав громадян служить право кожного пред'являти позов про недотримання вимог природоохоронного законодавства.

Зокрема, коли в кінці 60-х рр. США зіткнулися з труднощами реалізації природоохоронного законодавства за допомогою традиційних, примусових правових засобів, була усвідомлена необхідність введення нових механізмів контролю суспільства і його окремих членів за дотриманням цього законодавства *. При вдосконаленні законодавства про охорону атмосферного повітря на початку 70-х рр., В результаті тривалих дискусій громадянам було надано право звертатися до суду з позовом про недотримання вимог Закону про чисте повітря.

___

* Захарченко Т. Р. Деякі питання права навколишнього середовища США. Київ, 1992.

Відповідно до пар. 304 Закону будь-яка особа може від свого імені пред'явити позов проти будь-якої особи та органу (включно зі Сполученими Штатами, урядові установи, в межах, що допускаються XI поправкою до Конституції) за звинуваченням в недотриманні покладених на них обов'язків щодо контролю за якістю атмосферного повітря; порушення стандартів викидів в атмосферу або обмежень, передбачених законодавством про охорону атмосферного повітря; невиконанні розпоряджень органів державного контролю.

Закон визначає, таким чином, дві групи суб'єктів - відповідачів по позовах громадян. Це - державні органи, які, на думку позивача, неналежним чином здійснюють покладений на них контроль за виконанням Закону, і безпосередні природопользователи, що порушують вимоги законодавства про охорону атмосферного повітря. Для пред'явлення позову важливо, щоб дії або рішення названих суб'єктів порушували закон.

За американським законодавством «обличчя», що володіє правом на позов, розуміється широко, як «особа фізична, корпорація, асоціація, підприємство, засноване на партнерстві, будь-яка посадова особа, департамент, агентство, будь-який інститут США, штату або політико-адміністративний підрозділ штату».

Одночасно закон регламентує компетенцію суду при розгляді позовів громадян. Більшість законів передбачає, що окружні суди правомочні заборонити суб'єктам порушувати закон, або наказати органам спеціальної компетенції належним чином виконувати покладені на них обов'язки, або вжити необхідних випливають із закону дії. Закони про чисту воду і про збереження та відновлення сировинних ресурсів, поряд з названими правочинами, дають судам право прийняти рішення про накладення штрафу за екологічні правопорушення.

Особливістю американського інституту «позовів громадян» є те, що в його рамках позивач не може вимагати відшкодування збитків, завданих йому особисто або кому-небудь іншому. Відшкодування такого збитку забезпечується на основі інших позовів. Інститут «позовів громадян» був введений в правовий механізм охорони навколишнього середовища як юридичний засіб і форма контролю громадськості за станом навколишнього середовища і забезпечення виконання законодавства у відповідність з його вимогами і в глобальному сенсі спрямований на забезпечення права громадян на безпечне довкілля *.

___

* Захарченко Т. Р. Указ. соч. С. 59.

Досить цікавим видається той факт, що американський законодавець з метою підвищення ефективності цього інституту передбачив можливості матеріального стимулювання активності громадян в цій сфері. За рішенням суду громадянам може оплачуватися їх працю з державної скарбниці.

При вивченні американського досвіду в захисті екологічних прав громадян та вдосконаленні відповідних механізмів в Росії особливу увагу слід приділити наданню громадянам і громадським формуванням права впливати на діяльність Уряду, державних природоохоронних органів, а також впливати на рішення проблем, пов'язаних з розвитком екологічного законодавства.

За оцінками американських юристів, судові позови громадян - найсильніший інструмент в боротьбі за захист природи, бо з його допомогою звичайні громадяни можуть боротися з могутніми супротивниками з промислових та урядових кіл і змушувати їх дотримуватися обов'язковим для всіх правилам *. За образним висловом професора екологічного права Роберта Блумквіста, внаслідок введення цього інституту в право навколишнього середовища громадяни перетворилися в шукачів і оводів, пришпорювати виконавчу гілку влади, а в тих випадках, коли вони до того ж наділені правом вимагати накладення на правопорушників штрафів, вони просто перетворюються в прокурорів **.

___

* Закон охороняє природу // Америка. 1992. № 422. С. 15.

** Н. Blomquist Robert. Rethinking the Citizen as Prosecutor Model of Environmental Enforcement under the Clean Water Act: Some Overlooked Problems of Outcome // Independent Values. Georgia Law Review. 1988. P. 368.

 
 Правові заходи попередження |  Правове регулювання попередження аварій |  Правове регулювання прогнозування стихійних лих і підготовленості до них |  Поняття і види екологічно неблагополучних територій |  Правовий режим екологічно неблагополучною території |  Право навколишнього середовища країн - членів СНД та інших держав Центральної і Східної Європи |  Загальні закономірності розвитку права навколишнього середовища |  Основні джерела права навколишнього середовища |  Організація державного управління охороною навколишнього середовища |  Організаційно-правові заходи охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати