На головну

Загальні закономірності розвитку права навколишнього середовища

  1.  AFTER-POSTMODERNISM - сучасна (пізня) версія розвитку постмодерністської філософії-на відміну від постмодерністської класики деконструктивізму
  2.  ComNews Review: результати розвитку російського ринку мобільного інтернету за підсумками 2009 р
  3.  E. права середня надниркова артерія
  4.  I Вихідні дані і загальні вимоги.
  5.  I. Загальні положення
  6.  I. Загальні положення
  7.  I. Загальні принципи побудови І ФУНКЦІОНУВАННЯ кроків і декадно-крокова АТС

Особливий інтерес проявляється до вивчення права навколишнього середовища США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, інших економічно розвинених держав. Ці держави внесли і продовжують вносити «левову» частку в глобальну деградації природи. Одночасно ними накопичений великий досвід створення законодавства про навколишнє середовище і його реалізації.

Завдяки впровадженню науково-технічних досягнень вони мають високорозвинені промисловість, сільське господарство, транспорт, енергетику, є потужним і основним фактором негативного впливу на стан навколишнього середовища. Процеси урбанізації в цих державах завжди були дуже інтенсивними. В результаті до кінця 60-х рр. стан навколишнього середовища в них багатьма оцінювалося як кризовий. Екологічна криза проявився перш за все в високих рівнях забруднення. Тоді ж прийшло усвідомлення, що забруднювати довкілля - шкоди не тільки здоров'ю людей, а й гальмо в розвитку економіки.

Реакцією на деградацію природи в США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, інших економічно розвинених державах стало створення системи законодавства в галузі навколишнього середовища. Одночасно в них створювалися державні структури, покликані забезпечувати дотримання цього законодавства. Важливо підкреслити, що законотворчий процес з питань взаємодії суспільства і природи дуже динамічний. У міру необхідності в прийняті закони вносяться поправки і доповнення. Закони в галузі охорони навколишнього середовища іноді приймаються як реакція на гостру екологічну проблему.

Істотним імпульсом розвитку в цих державах законодавства про навколишнє середовище служило і служить громадський екологічний рух.

Історично розвиток права навколишнього середовища починалося з місцевого рівня. Проблеми забруднення вод, атмосферного повітря вирішувалися в рамках головним чином санітарного законодавства або законодавства про охорону здоров'я шляхом прийняття актів органами місцевого самоврядування. Правда, в деяких державах на національному рівні приймалися закони вже в минулому і на початку нинішнього століття. Їх зразками можуть слугувати Закон Великобританії про лужному і інших видах виробництва (1863 р), який передбачав регулювання охорони атмосферного повітря від забруднення хімічними підприємствами, або Закон Франції, який регулював розміщення промислових підприємств з урахуванням їх екологічної небезпеки (1917 р). У ньому, зокрема, пропонувалося розміщувати екологічно небезпечні підприємства поза житлових зон. Такої міри немає навіть в сучасному російському законодавстві. Першим актом законодавства про охорону навколишнього середовища Нідерландів з'явився Закон про шкідливість (Nuisance Act) (1875 г.), який і зараз є основою природоохоронної політики регіональної влади.

При характеристиці загальних закономірностей формування права навколишнього середовища в зарубіжних економічно розвинених державах слід підкреслити, що воно відбувається в рамках історично сформованих систем права - романо-германської (або континентальної) і загального права. Відповідно, головним джерелом права в країнах романо-германської правової системи є закон, в країнах загального (англо-американського) права - поряд з законом, джерелом правового регулювання охорони навколишнього середовища є прецедент, тобто рішення суду по конкретній справі. Говорячи сучасною мовою, практика вирішення екологічних проблем в рамках загального права йде в середньовіччі. Такі форми позовів, як усунення шкідливості, перешкод (nuisance), пов'язаних із забрудненням повітря або вод, або порушення володіння (trespass to land), застосовувалися судами ще в середні століття *.

___________________________

* Матвєєв Ю. Г. Англо-американське деліктне право. М., 1973. С. 136-160.

У країнах континентального права суди також відіграють важливу роль у вирішенні проблем охорони довкілля, але тільки лише в рамках концепції поділу влади. У США і Великобританії також діє принцип поділу влади, але роль судів там інша, більш активна, ніж, скажімо, в континентальній Європі. Але і там, поряд з принципом поділу влади, діє принцип стримувань і противаг. Наприклад, в США це проявляється в тому, що кожна гілка влади має вплив на іншу. Наприклад, керівник Агентства з охорони навколишнього середовища або судді Федерального суду призначаються Президентом США, але за згодою Сенату. Ухвалення закону в галузі охорони навколишнього середовища вимагає згоди обох палат Конгресу і Президента. Президент має право накласти вето на прийнятий закон.
 Правовий режим пам'яток природи, дендрологічних парків і ботанічних садів |  Правовий режим лікувально-оздоровчих місцевостей, курортів і рекреаційних зон |  Правовий режим особливо охоронюваних природних об'єктів |  Поняття і фактори створення екологічно небезпечних ситуацій |  Стан законодавства про запобігання та діях в екологічно небезпечних ситуаціях |  Правові заходи попередження |  Правове регулювання попередження аварій |  Правове регулювання прогнозування стихійних лих і підготовленості до них |  Поняття і види екологічно неблагополучних територій |  Правовий режим екологічно неблагополучною території |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати