Головна

Раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища

  1.  II. ІННОВІРОВАНІЕ НАВЧАННЯ - ТЕХНОЛОГІЯ саморозвитку СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЕРЕДОВИЩА
  2.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  3.  III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) І ИЗМЕРЕНИЙ ідентифікувати ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (або) небезпечних ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  4.  IV. Охорона нашої спільної навколишнього середовища
  5.  А) Поява гносеологічно ірраціонального
  6.  Адміністративне, підприємницьке, кримінальну та інше законодавство як джерело права навколишнього середовища
  7.  АКТИВНО-збудливості СЕРЕДОВИЩА

У загальному вигляді напрямки економічного стимулювання охорони навколишнього середовища визначені в ст. 24 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища». Вони включають:

• встановлення податкових та інших пільг, що надаються державним та іншим підприємствам, установам і організаціям, в тому числі природоохоронних, при впровадженні маловідходних і безвідходних технологій і виробництв, використанні вторинних ресурсів, здійсненні іншої діяльності, що забезпечує природоохоронний ефект;

• звільнення екологічних фондів від оподаткування;

• передачу частини коштів екологічних фондів на договірних умовах під процентні позики підприємствам, установам, організаціям і громадянам для реалізації заходів щодо гарантованого зниження викидів і скидів забруднюючих речовин;

• встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих природоохоронних фондів;

• застосування заохочувальних цін і надбавок на екологічно чисту продукцію;

• введення спеціального оподаткування екологічно шкідливої ??продукції, а також продукції, що випускається із застосуванням екологічно небезпечних технологій;

• застосування пільгового кредитування підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, ефективно здійснюють охорону навколишнього природного середовища.

На практиці ці напрямки залишаються поки, за деякими винятками, не реалізованими. Так, Законом Української РСР від 13 грудня 1991 «Про податок на майно підприємств" передбачається зменшення вартості майна підприємства, обчисленої для цілей оподаткування, на балансову (нормативну) вартість об'єктів, що використовуються виключно для охорони природи, пожежної безпеки або цивільної оборони (ст . 5).

___

* ВСНД РФ і ЗС РФ. 1992. № 12. У розділі ст. 599.

Деякі конкретні пільги встановлені Законом України від 27 грудня 1991р. «Про податок на прибуток підприємств і організацій» (з наступними змінами та доповненнями) *. Зокрема, згідно зі ст. 2 в оподатковувану базу не включається вартість обладнання, безоплатно отриманого атомними електростанціями для підвищення їх безпеки. Відповідно до ст. 6 при обчисленні податку на прибуток обкладається прибуток при фактично вироблених витратах і витратах за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, зменшується на суми:

___

* ВСНД РФ і ЗС РФ. 1992. № 11. У розділі ст. 525; 1993. № 4. Ст. 118; Відомості Верховної. 1994. № 27. У розділі ст. 2823; Російська газета. 1997. 21 Січня., Та ін.

• внесків до екологічні та оздоровчі фонди, на відновлення об'єктів культурної та природної спадщини, природним заповідникам, національним природним і дендрологічним паркам, ботанічним садам, але не більше 3% оподатковуваного прибутку, а в Чорнобильські благодійні організації, в тому числі міжнародні, і їх фонди - не більше 5% оподатковуваного прибутку. При цьому сума зазначених вище внесків не може перевищувати 5% оподатковуваного прибутку. За вказаними фондам підприємства, організації та установи, що отримали такі кошти, після закінчення звітного року подають до податкового органу за місцем свого знаходження звіт про надійшли суми та про їх витрачання. У разі використання коштів не за призначенням сума цих коштів стягується в установленому порядку в доход федерального бюджету;

• спрямовані державними і муніципальними освітніми установами, а також недержавними освітніми установами, які отримали ліцензії в установленому порядку, безпосередньо на потреби забезпечення, розвитку і вдосконалення освітнього процесу (включаючи оплату праці) у даному навчальному закладі. Дана міра поширюється на екологічна освіта;

• спрямовані підприємствами на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також в Російський фонд фундаментальних досліджень і Російський фонд технологічного розвитку, але не більше 10% в загальній складності від суми оподатковуваного прибутку. Закон РФ «Про податок на прибуток підприємств і організацій» передбачає також, що в перші два роки роботи не сплачують податок на прибуток малі підприємства, що здійснюють будівництво об'єктів природоохоронного призначення (включаючи ремонтно-будівельні роботи), за умови, якщо виручка від зазначеного виду діяльності перевищує 70% загальної суми виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). При цьому днем ??початку роботи підприємства вважається день його державної реєстрації. У третій і четвертий рік роботи такі малі підприємства сплачують податок у розмірі відповідно 25 і 50% від встановленої ставки податку на прибуток, якщо виручка від зазначених видів діяльності становить понад 90% загального обсягу виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Названі пільги не надаються малим підприємствам, освіченим на базі ліквідованих (реорганізованих) підприємств, їх філій і структурних підрозділів.

Не підлягає оподаткуванню також прибуток:

• підприємств, що знаходяться (передислокованих) в регіонах, що постраждали від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської та інших радіаційних катастроф, отримана від виконання проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, автотранспортних і ремонтних робіт, виготовлення будівельних конструкцій і деталей з обсягами робіт по ліквідації наслідків радіаційних катастроф не менше 50% від загального обсягу, а для підприємств і організацій, що виконують зазначені роботи в обсязі менше 50% від загального обсягу, - частина прибутку, отриманого в результаті виконання цих робіт. Перелік регіонів, в яких діє така пільга, визначається ПравітельствомРФ;

• ботанічних садів, дендрологічних парків і національних заповідників, отримана від їх основної діяльності;

• підприємств Федеральної служби лісового господарства Росії, отримана від переробки і утилізації низькосортної і дрібнотоварної деревини, від рубок догляду за лісом і реалізації продукції побічного користування лісом, за умови використання цієї прибутку на ведення лісового господарства;

• громадських об'єднань мисливців і рибалок, а також знаходяться в їх власності підприємств, отримана від реалізації товарів (робіт, послуг) мисливсько-рибальського, спортивно-оздоровчого і природоохоронного призначення.

Постановою Уряду РФ від 7 грудня 1996 «Про віднесення на собівартість послуг експлуатуючих організацій атомних електростанцій витрат на забезпечення безпечного функціонування цих електростанцій» * також встановлено стимули, які мають природоохоронне значення.

___

* Відомості Верховної. 1996. № 51. У розділі ст. 5810.

Деякі заходи і принципи економічного стимулювання раціонального природокористування, відновлення і охорони природних ресурсів передбачені природоресурсних законодавством. Так, згідно зі ст. 127 Водного кодексу РФ економічне стимулювання раціонального використання, відтворення та охорони водних об'єктів передбачає надання податкових та інших пільг громадянам та юридичним особам, які виконують роботи по відновленню та охороні водних об'єктів, попередження і ліквідації шкідливої ??дії вод; встановлення пільгових кредитів на виконання робіт по відновленню і охороні водних об'єктів, попередження і ліквідації шкідливої ??дії вод; надання податкових, кредитних та інших пільг водокористувачам. Поряд з названими заходами Федеральний закон «Про тваринний світ» (ст. 54) передбачає в якості міри економічного стимулювання охорони, відтворення та сталого використання об'єктів тваринного світу преміювання посадових осіб і громадян, які здійснюють охорону тваринного світу, за виявлені порушення законодавства РФ про охорону та використання тваринного світу.

Пільги, що стосуються діяльності природоохоронного значення, можуть надаватися не тільки з ініціативи держави, а й інших суб'єктів. Так, з огляду на тяжке становище музею-заповідника Льва Толстого в Ясній Поляні, комерційний банк «Національний резервний кредит» розробив програму, спрямовану на переорієнтацію фінансових інвестиційних ресурсів в Виробничо сектор економіки, в рамках якої на пільгових умовах кредитування будуть виділені витрати на реставрацію та утримання садиби письменника. Для реалізації програми створюється консорціум, в який увійде близько ста найбільших банків і компаній *.

___

* Музею допоможе консорціум // Известия. 1996. 20 Грудня.

 
 Напрями та об'єкти екологічної сертифікації |  Органи екологічної сертифікації |  Порядок проведення екологічної сертифікації |  XIII. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ |  Види екологічного аудиту та порядок його проведення |  Природокористування та охорони навколишнього середовища |  економічних заходів |  Фінансування охорони навколишнього середовища |  Плата за користування природними ресурсами |  Плата за забруднення навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати