На головну

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

  1.  A) Природно-правова теорія
  2.  G) Краща практика водіння
  3.  I. ЛОГІКА А. Теорія пізнання
  4.  I. Практика вистежування себе
  5.  I. Теоріяли? с?ра?тар
  6.  II. «Практика», «мистецтво» і «наука» в педагогіці
  7.  VI. Теорія адекватного харчування. Уголев А. М.

Навчально-методичний посібник для студентів,

що навчаються за спеціальністю «Психологія»

© Фролова С. В. 2010


ЗМІСТ

с.

Розділ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І МЕТОДИ Психологічне консультування ............................................................ .. 6

Тема 1. Предмет і завдання консультативної психології. поняття

психологічного консультування ................................................ .. 6

Тема 2. Види, форми і моделі психологічного консультування ...... 8

Тема 3. Методи психологічного консультування ........................... 11

Документи 1 3 .............................................................................. 14

Питання для самоперевірки ............................................................... 18

Завдання для самостійної роботи ................................................ 18

Тести-завдання ................................................................................. 18

Список літератури для самостійного вивчення .............................. 20

Розділ 2. ПРИНЦИПИ, УМОВИ І НАВИЧКИ ПІДТРИМКИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОНТАКТУ .................................................... 22

Тема 4. Принципи та правила психологічного консультування ................ 22

Тема 5. Створення допомагають відносин в консультуванні ................... 25

5.1. Сутність допомагають відносин ............................................. 25

5.2. Навички підтримки консультативного контакту ... .. ..................... .. 30

Тема 6. Позиція консультанта як фактор ефективної взаємодії

з клієнтом ....................................................................................... 33

Тема 7. Умови психологічного консультування .................................. 36

Тема 8. Вимоги, що пред'являються до особистісних якостей і

професійних знань і навичок консультанта .................................... 37

8.1. Вимоги до особистості консультанта .......... .................................... 37

8.2. Професійна підготовка консультанта .................................... 41

Тема 9. Етика психологічного консультування .................................... .. 42

Документи 4 - 8 ................................................................................. .. 46

Питання для самоперевірки ..................................................................... 53

Тести-завдання ....................................................................................... 54

Список літератури для самостійного вивчення ....................................... 56

Розділ 3. ЕТАПИ І ПРОЦЕДУРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО

КОНСУЛЬТУВАННЯ ........................................................................ 58

Тема 10. Етапи психологічного консультування ........................ .. ......... .. 58

Тема 11. Психологічна настройка консультанта ........................... .. .......... 59

Тема 12. Знайомство і з'ясування запиту клієнта ............ .. ........................... 61

Тема 13. «Сповідь» клієнта ............... .. .................................................... 63

Тема 14. Розпитування клієнта і отримання додаткової інформації ................ 65

Тема 15. Спільна інтерпретація проблеми і прийняття рішення клієнтом ... .. 67

Тема 16. Формування нової моделі поведінки і оптимізація

особистісних механізмів саморегуляції ............................ ........................... 70

Тема 17. Оцінка ефективності консультації методом спільного

обговорення ......................................................... .. ................................. 72

Документи 9 - 15 .. ................................................................................. .. 74

Питання для самоперевірки ........................................................................ 85

Практичні завдання ............................................................................... 86

Тести-завдання ....................................................................................... 87

Список літератури для самостійного вивчення. .................................... .. 90

Розділ 4. Теоретичні підходи І МОДЕЛІ

Психологічне консультування ........................................ 91

Тема 18. Особистісно-центроване консультування .................................. 91

Тема 19. Теорія і модель психоаналітичного консультування .................. .. 99

Тема 20. Теорія, моделі та психотехніки поведінкового консультування ....... 108

20.1. Теорія поведінкового консультування ..................................... 108

20.2. Методи і техніки поведінкового консультування ..................... 116

Тема 21. Теорія і практика логотерапія ................................................... .. 127

Тема 22. Когнітивний консультування ................................................... .. 135

Тема 23. Позитивне консультування, орієнтоване на рішення ............... 145

Питання для самоперевірки ...................................................................... 152

Список літератури для самостійного вивчення ....................................... 154

 Мета і завдання психологічного консультування |  Форми психологічного консультування |  Види психологічного консультування |  Тема 3. Методи психологічного консультування |  активне слухання |  Невербальні засоби спілкування |  спостереження |  Мова тіла |  Тести-завдання |  Альошина Ю. Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування. - Изд. 2-е. - М., 1999. - 208 с |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати