На головну

Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  5.  Аналіз вихідних даних і розробка технічного завдання
  6.  Аудиторський звіт за спеціальними аудиторським завданням
  7.  Бальні оцінки часу і точності виконання завдання

1. Вивчіть теоретичний матеріал за запропонованими літературних джерел і розробкам, підготовленим викладачем (інформація міститься в розділі «Додаткові матеріали», представленому на CD-диску).

Уважно прочитайте запропоновані матеріали кілька разів, зверніть особливу увагу на визначення основних понять.

2. Спираючись на вивчений теоретичний матеріал, виконайте в зошиті кілька завдань:

· Сформулюйте робоче визначення конфлікту.

· Розкрийте суть інваріантних (постійних, обов'язкових) характеристик конфлікту.

Зверніть увагу на те, що дане завдання передбачає не просто перерахування характеристик конфлікту, а опис кожної з характеристик.

· Уявіть у вигляді схеми функції конфліктів.

Виділіть три групи функцій конфлікту (діагностичні, руйнівні і творчі) і перерахуйте, які саме функції відносяться до кожної групи.

· Коротко опишіть психологічнийвигляд конфліктної особистості.

3. Поміркуйте на тему «Що спільного між конфліктом і суперечкою і що їх відрізняє?». Відобразіть свої роздуми в зошиті.

При відповіді на це питання дотримуйтеся логіки самого питання, т. Е. Спочатку виділіть те, що зближує конфлікт і суперечка, а потім - те, що їх розрізняє.

рекомендована література

1. Анцупов, А. Я. Конфліктологія: навч. для вузів / А. Я. Анцупов, А. І. Шипілов. - М., 2001..

2. Гришина, Н. В. Психологія конфлікту / Н. В. Гришина. - СПб., 2000. - (Серія «Майстра психології»).

Самостійна робота № 8
 «Структура і динаміка соціального конфлікту»

Освітні завдання:

- Осмислити сутність соціальних конфліктів, їх структурні та динамічні характеристики.

- Усвідомити своєрідність кожної з п'яти стратегій поведінки в конфлікті.

- Освоїти методику діагностики поведінки в конфлікті, запропоновану К. Томасом.

- Розвивати уміння працювати з науковим текстом.

- Формувати вміння аналізувати реальні конфліктні ситуації.
 Психологічні особливості етнічних груп |  Типи стихійних груп |  Коротка характеристика соціальних рухів |  глосарій |  Рекомендації щодо виконання самостійної роботи |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати