На головну

Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ
  5.  Аналіз вихідних даних і розробка технічного завдання
  6.  Аудиторський звіт за спеціальними аудиторським завданням
  7.  Бальні оцінки часу і точності виконання завдання

1. Наведіть приклади, в яких виявляються основні властивості відчуттів (по 4 прикладу на кожне).

2. Вивчивши теоретичний матеріал, поясніть, чи можна розглядати сприйняття як суму відчуттів?

3. Запишіть 3 відмінності оперативної пам'яті від короткочасною.

4. Заповніть табл. 2.

Таблиця 2

Відмінності наочно-дієвого і наочно-образного типів мислення

 Наочно-дієве  Наочно-образне

рекомендована література

1. Маклаков, А. Г. Загальна психологія: навч. для вузів / А. Г. Маклаков; під заг. ред. Е. Строганова. - Спб., 2005.

2. Петровський, А. В. Психологія: навч. для студ. вищ. пед. навч. закладів / А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський; під заг. ред. Е. В. Мазнин. - 4-е изд., Стер. - М., 2005.

3. Романов, К. М. Практикум із загальної психології: навч. посібник / К. М. Романов, Ж. Г. Гаранина; під ред. К. М. Романова. - Изд. 2-е, стер. - М. [и др.], 2002.

4. Столяренко, Л. Д. Основи психології: навч. посібник / Л. Д. Столяренко; під заг. ред. Е. А. Юсупянц. - 12-е изд. - Ростов н / Д, 2005.

Самостійна робота № 7
 «Сутність і функції конфлікту»

Освітні завдання:

- Освоїти поняття: "конфлікт", "симетричні характеристики конфлікту", "суб'єкт конфлікту", "конструктивний конфлікт", "деструктивний конфлікт", "функції конфлікту", "конфліктна особистість".

- Розвивати уміння працювати з науковим текстом: виділяти головне, реферувати.

- Розвивати словесно-логічне мислення.
 Поняття великою соціальною групи |  Психологічні особливості етнічних груп |  Типи стихійних груп |  Коротка характеристика соціальних рухів |  глосарій |  Рекомендації щодо виконання самостійної роботи |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |  Завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати